Polmic - FB

muzykolodzy (Z)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Michał Zieliński,
kompozytor, teoretyk muzyki, wokalista; ur. 28 marca 1965, Inowrocław. W latach 1986-91 studiował w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, początkowo grę na oboju, a od 1987 kompozycję pod kierunkiem Franciszka Woźniaka oraz teorię muzyki. Po ukończeniu studiów został zatrudniony w macierzystej uczelni, gdzie obecnie prowadzi kursy instrumentacji, solfeżu i harmonii modalnej. Poza działalnością dydaktyczną czynnie uczestniczy w sympozjach naukowych organizowanych przez uczelnie muzyczne w kraju i za granicą. Opublikował kilkadziesiąt artykułów w zeszytach naukowych i kwartalniku „Muzyka” oraz wiele recenzji i esejów. Brał udział w kursach i seminariach kompozytorskich, m.in. w 1991 w International Bartók Seminar w Szombathely (Węgry), w 1992 w I Gdańskich Spotkaniach Młodych Kompozytorów. W styczniu 2004 w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk obronił dysertację doktorską nt. Twórczość orkiestrowa Tadeusza Bairda w kontekście techniki orkiestracji napisaną pod kierunkiem Macieja Gołąba. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego m.in. na podstawie monografii Model mozartowskiej orkiestry symfonicznej.
W 1990 otrzymał I nagrodę na Uczelnianym Konkursie Fugi, w latach 1990-91 stypendium Ministra Kultury i Sztuki, a w 1997 Nagrodę Rektorską II stopnia.
Michał Zieliński współpracuje jako wokalista i kierownik artystyczny z Zespołem Muzyki Dawnej „Collegium Vocale” z Bydgoszczy, który w latach 1992-2016 dał ponad 300 koncertów w kraju i za granicą (Dania, Szwecja, Niemcy, Włochy, Serbia, Białoruś). Z grupą nagrał kilka audycji radiowych i telewizyjnych, a także jedenaście płyt kompaktowych. Za swoją pierwszą płytę, wydaną przez firmę DUX, zespół otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Fonograficznej Fryderyk 2001 w kategorii Album Roku – Muzyka Dawna. Druga płyta, nagrana wspólnie z warszawskim zespołem Ars Nova, była nominowana do nagrody Fryderyk 2004 w kategorii Album Roku – Muzyka Wokalna.


 
aktualizacja: luty 2016 (wa)

kompozycje

Sonatina na fortepian (1986)
Msza na chór mieszany a cappella (1986)
Communication breakdown na kwintet dęty (1987)
Wariacje na bardzo znany temat na wibrafon i fortepian (1987)
Pieśń nad pieśniami na głos męski, flet, wibrafon, bongosy i fortepian (1987)
Koncert na marimbę solo (1988)
Muzeum wyobraźni na fortepian (1989)
Genesis na wielką orkiestrę symfoniczną (1991)
Jazz Connection na fortepian (1992)
Alleluja na chór mieszany a cappella (1996)
Skarbczyk marimbafonisty, czyli dość trudne kawałki na cztery pałki na marimbę solo (1998)
Laudate Dominum na chór mieszany a cappella (2002)
Magnificat na chór mieszany a cappella (2002)
Ave Maria na chór mieszany a cappella (2002)
Divertimento na orkiestrę smyczkową (2003)
Missa plagiata na chór mieszany a cappella (2004)
Hymnum gloriae tuae canimus na chór mieszany a cappella (2005)
Stabat Mater dolorosa na chór mieszany a cappella (2006)
Koncert na klawesyn i orkiestrę smyczkową (2006)
Salve Regina na chór mieszany a cappella (2006)
Modlitwa, gdy dziatki spać idą na chór mieszany a cappella (2007)
Missa super cantiones profanae (zrewidowana wersja Missa plagiata) (2013)
Na fraszki Jana z Czarnolasu suita na kwartet wokalny, flauto traverso, 3 viole da gamba i lutnię (2013)

publikacje

książki

„Burgundzkie brzmienie” - Historia Collegium Vocale Bydgoszcz, Wydawnictwo autorskie, Bydgoszcz 2016
Model mozartowskiej orkiestry symfonicznej, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010
Twórczość orkiestrowa Tadeusza Bairda w kontekście techniki instrumentacji,, Wydawnictwo Uczelniane , Bydgoszcz 2005
rozprawy

Cassazione per orchestra Tadeusza Bairda - neoklasyczna dodekafonia, w: Dzieło muzyczne. Estetyka, struktura, recepcja, Prace zbiorowe nr 21, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2005
„Cztery eseje” Tadeusza Bairda — między tradycją i nowoczesnością, w: Idee modernizmu i postmodernizmu w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce, Musica Iagellonica, Kraków 2007
Geometryzacja struktury dźwiękowej jako przejaw wpływów kubistycznych na muzykę Igora Strawińskiego, w: Zeszyt naukowy nr 8, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1995
Inspiracje jazzowe w muzyce europejskiej, w: Zeszyt naukowy nr 10, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998
Klasycyzujący nurt w twórczości Maurycego Ravela, w: Dzieło muzyczne. Archetyp, Prace zbiorowe nr 22, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006
„Le Tombeau de Couperin” Maurycego Ravela – geneza i konteksty, w: Prace zbiorowe nr 29, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009
„Ma Mere l’Oye” Maurycego Ravela. Od fortepianowego oryginału do orkiestrowej feerii barw, w: Dzieło muzyczne i jego rezonans, Prace zbiorowe nr 26, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008
Między sacrum a profanum. Renesansowy cykl mszalny jako unifikator pozamuzycznych znaczeń, w: Prace zbiorowe nr 34, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012
Missa super cantiones profanae - próba reaktywowania renesansowej praktyki kompozytorskiej, w: Prace zbiorowe nr 38, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015
Na fraszki Jana z Czarnolasu - odrodzony renesans, w: Prace zbiorowe nr 37, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014
Orchestral transcriptions of Chopin works - the axiological aspect, w: Prace zbiorowe nr 32, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011
Przykłady zastosowania muzyki jazzowej w nauczaniu kształcenia słuchu, w: Z prac Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu: „Kształcenie słuchu instrumentalistów”, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2001
Renesansowa polifonia sakralna. Między liturgiczną a estetyczną funkcją muzyki, w: Prace zbiorowe nr 30, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010
Rola flażoletów w kształtowaniu indywidualnego charakteru brzmienia orkiestry Maurycego Ravela, w: Zeszyt naukowy nr 10, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998
Ryszard Kwiatkowski (1931-1993), w: Kompozytorzy szczecińscy po 1945 roku, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin 2002
Stopień wykorzystania możliwości fakturalnych instrumentów smyczkowych w utworach symfonicznych Tadeusza Bairda do 1953 roku, w: Zeszyt naukowy nr 12, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999
Symbolism of Numbers and Its Importance in Aural Perception (Illustrated by the Motet „Nuper rosarum flores” by Guillaume Dufay), w: Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy, Prace zbiorowe nr 24, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007
Tadeusz Baird – romantyk w okowach modernizmu, w: Prace zbiorowe nr 18, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2004
Technika orkiestrowa w utworach symfonicznych Karola Szymanowskiego, w: Zeszyt naukowy nr 5, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1993
The First Booke of Songes or Ayres Johna Dowlanda - profesjonalna muzyka na usługach amatorskiej rozrywki, w: Prace zbiorowe nr 36, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014
artykuły

Kolorystyka instrumentalna w utworach orkiestrowych Tadeusza Bairda, „Muzyka” 2004 nr 4, s. 63-86
Nowe spojrzenie na formę „Elegei” Tadeusza Bairda, „Muzyka” 1999 nr 3, s. 65-81