Polmic - FB

kompozytorzy (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Marcin Filip Banasik,

kompozytor i pisarz; ur. 16 grudnia 1982, Wągrowiec. Komponuje od piątego roku życia, pierwsze lekcje kompozycji pobierał od Dušana Martinčeka (Bratysława). W 2006 ukończył studia kompozycji w klasie Mirosława Bukowskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu, przedstawiając pracę opisującą proces adaptacji scenicznej powieści Obcy Alberta Camus jako inspiracji libretta operowego, partyturę wybranych scen opery oraz kompletny tekst libretta (w języku polskim i francuskim). W 2006 studiował teorię muzyki pod kierunkiem Janiny Tatarskiej. W latach 2006-2009 odbył studia doktorskie na Uniwersytecie w Yorku (Wielka Brytania) u Thomasa Simaku, badając zagadnienia harmonii lokalnej w dwunastotonowej homofonii oraz technik aleatorycznych. W 2010 obronił pracę i przedstawił zestaw ośmiu kompozycji, recenzowanych przez Rogera Marsha (York) i Roberta Saxtona (Oxford).

Wziął udział w wielu warsztatach kompozytorskich, np. z Kreutzer Quartet i Ensemble 360 oraz w sesjach naukowych.

W 2004 otrzymał wyróżnienie na Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Bairda oraz III nagrodę na Konkursie Kompozytorskim im. Witolda Lutosławskiego.

W latach 2004-2005 oraz 2005-2006 był stypendystą Ministra Kultury, w 2006 otrzymał stypendium miasta Poznania dla młodych twórców, w latach 2006-2007 i 2007-2008 - stypendium brytyjskiego Arts and Humanities Research Council oraz Sir Jack Lyons Research Scholarship. Ponadto w 2005 został uhorowany Medalem Młodego Pozytywisty Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. W latach 2006-2009 Banasik był beneficjentem dwóch prestiżowych stypendiów brytyjskich: The Arts and Humanities Research Council Scholarship in Doctoral Awards Scheme oraz Sir Jack Lyons Research Scholarship.

Jego kompozycje były wykonywane w salach koncertowych w Polsce, Czechach, Niemczech, Danii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, m.in. w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Glenn Gould Studio w Toronto, Sir Jack Lyons Concert Hall w Yorku i Wilton's Hall w Londynie. Współpracował z wieloma zespołami kameralnymi, takimi jak Gahrn Ensemble, Esbjerg, Penderecki String Quartet, Toronto, trupa Northern School of Contemporary Dance, Leeds. Pracował też z Johnem Stringerem (który poprowadził jego Head of the Corner – utwór zamówiony przez Uniwersytet w Yorku) oraz solistami-instrumentalistami, m.in. Bartoszem Worochem, Peterem Sheppard-Skarved'em, Piotrem Żukowskim, Grzegorzem Krawcem, Peterem Roderickiem i Rohanem de Seram. W swoim dorobku na również krótki okres pracy nad projektem teatru muzycznego.

Marcin Banasik od października 2009 mieszka w Szanghaju, gdzie komponuje muzykę, występuje jako instrumentalista grając na Pipie (chińskiej lutni), pisze powieści i poezje, jak również zajmuje się amatorsko rysunkiem i malarstwem. Jest autorem powieści Mądrość, Siła i Piękno oraz adaptacji scenicznej powieści Alberta Camus L'étranger.

aktualizacja: 2005, 2012 (mk), 2020 (wa)
Strona internetowa kompozytora: www.marcinbanasik.com

kompozycje

Sonata na skrzypce solo (1999)
Trzy umbry na fortepian solo (2000-2003)
Osiem pieśni do słów Haliny Poświatowskiej na mezzosopran i fortepian (2001)
Trio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2003)
Symfonia nr 3 na wielką orkiestrę symfoniczną (2004)
Koncert skrzypcowy (2005)
Kwintet gitarowy na gitarę i kwartet smyczkowy (2005)
Sceny operowe z opery L’étranger na podstawie powieści Obcy Alberta Camus do libretta kompozytora (2006)
Koncert podwójny na gitarę, wiolonczelę i piętnaście instrumentów smyczkowych (2007)
Three Candlesticks, tryptyk na trzy instrumenty solo (wiolonczela – Wisdom, skrzypce – Strength, altówka – Beauty) (2007-2008)
Kwartet smyczkowy nr 2 (2008)
Head of The Corner na orkiestrę (2008)
Il Quadrato na perkusję (2010)
Pieśni do słów poetów polskich na głos męski i fortepian (2012)