Polmic - FB

kompozytorzy (J)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Kazimierz Jurdziński, kompozytor, organista i pedagog; ur. 13 lipca 1894, Łódź; zm. 17 kwietnia 1960, tamże. W 1913 rozpoczął naukę gry na organach w klasie Mieczysława Surzyńskiego w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1914.
W latach 1914-21 przebywał w Rosji, internowany jako syn obywatela pruskiego. Osiedlił się w Kazaniu, gdzie udzielał m.in. prywatnych lekcji gry na fortepianie i prowadził chór. Od 1917 dorywczo dojeżdżał do Moskwy na studia kompozytorskie i kontrapunktu staroklasycznego u Michaiła Ippolitowa-Iwanowa oraz gry na fortepianie pod kierunkiem Aleksandra Goldenweisera. Po powrocie do kraju w 1921 kształcił się ponownie w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie – studia z zakresu kompozycji u Romana Statkowskiego, gry na fortepianie pod kierunkiem Henryka Melcera. Dyplom z kompozycji uzyskał w 1932 w klasie Karola Szymanowskiego.
W latach 1926-39 dyrygował chórem „Lutnia” i innymi chórami warszawskimi, w latach 1932-34 był nauczycielem solfeżu, zasad muzyki i kierwnikiem chóru w Warszawskim Studium Operowym, od 1934 do 1939 uczył gry na fortepianie i organach w Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina.
Okres II wojny światowej spędził w Warszawie, gdzie udzielał prywatnych lekcji myzyki i pełnił obowiązki organisty kościoła OO. Pallotynów. W 1945 zamieszkał w Łodzi i zaangażował się w organizację Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Od 1946 był wykładowcą przedmiotów teoretycznych i uczył gry na organach w łódzkiej uczelni, piastując też, do 1949 funkcję dziekana Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki, a od 1957 kierownika Katedry Teorii Muzyki. W 1958 otrzymał tytuł profesora. Od 1948 pracował jednocześnie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Łodzi. Od 1955 współpracował także z Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną w Warszawie.
Kazimierz Jurdziński był laureatem Nagrody Muzycznej miasta Łodzi za 1956.

aktualizacja: sierpień 2005

kompozycje

Salve Regina na chór męski (1914)
Ave Maria na chór mieszany (1914)
Ballada na skrzypce i fortepian (1915)
Poemat na skrzypce i fortepian (1915)
Nocturne na fortepian (1916)
Trois impromptus na fortepian (1916-21)
Dlaczegóż teraz na głos z fortepianem (1917)
Valse fantaisie na fortepian (1918)
Prosti na głos z fortepianem (1918)
Niszczij na głos z fortepianem (1918)
Elegia na skrzypce i fortepian (1921)
Tajemnica na głos z fortepianem (1921)
Fuga C-dur na organy (1922)
Ave Maria na chór mieszany (1922)
Komar na chór mieszany (1922)
O słodkie usta na głos z fortepianem (1922)
Sonata na organy * (1927)
O głosie w martwej puszczy na głos z fortepianem (1927-28)
O Jerusalem na głos z fortepianem (1927-28)
Chorał organowy nr 1 (1928)
Cztery szkice na kwartet smyczkowy (1930)
Allegro symfoniczne (1931)
Fuga podwójna na orkiestrę (1931)
Białe róże na chór mieszany (1931)
Sześć pieśni kurpiowskich na chór mieszany (1931)
Św. Katarzyna Genueńska na dwa głosy solowe, chór i orkiestrę (1932)
Pieśń tułacza na chór męski (1932)
Dziesięć pieśni mazowieckich na chór mieszany (1932)
Pieśń strzelców na chór męski (1934)
Hymn strzelców na chór męski (1934)
Pięć pieśni śląskich na chór mieszany (1934)
Chorał organowy nr 2 (1935)
Pięć pieśni ludowych białoruskich na fortepian (1935)
Sześć motetów i psalm na chór męski (1935)
Ojczyzno na chór męski (1935)
Sonata na fortepian nr 2 (1936)
Modlitwa na głos i organy (1936)
Trzy pieśni kujawskie na chór mieszany (1937)
Msza ku czci św. Andrzeja Boboli na chór męski i organy (1938)
Passacaglia na organy solo * (1939)
Sześć utworów na organy opartych na motywach pieśni przygodnych (1939)
Legenda na organy (1940)
Wariacje na organy bez pedału (1940)
Chorał organowy nr 3 (1942)
Berceuse i Prélude na organy (1943)
Elegia na organy (1943)
Błogosławiony mąż, psalm na dwa głosy solowe, chór i orkiestrę (1943)
Trzy tria na organy * (1943-45)
Intermezzo na skrzypce, organy i fortepian (1945)
Offertorium na skrzypce, organy i fortepian (1945)
Trzy utwory na skrzypce i organy (1945)
Poemat na skrzypce i fortepian (1945)
Medytacje na organy (1945)
Preludium na organy (1945)
Nokturn na altówkę i fortepian (1946)
Tryptyk na altówkę i fortepian (1946)
Wariacje na organy (1946)
Toccata na organy (1947)
Tryptyk kurpiowskii na fortepian (1948)
Koncert organowy (1949)
Melodia na skrzypce i fortepian (1950)
Sześć preludiów na fortepian (1951)
Dwie etiudy na fortepian (1951)
Kwartet smyczkowy nr 2 (1952)
Dwie etiudy na fortepian (1952)
Nokturn na głos z fortepianem (1952)
Gość na głos z fortepianem (1952)
Chwila na głos z fortepianem (1952)
Trącam o ciebie struno na głos z fortepianem (1952)
Zdrada na głos z fortepianem (1952)
Marsz młodych na chór i orkiestrę (1953)
Suita pieśni na trzy głosy solowe, chór i orkiestrę (1954)
Cztery pieśni kurpiowskie na chór mieszany (1954)
Sonata na klarnet i fortepian (1955)
Kłócili się hrabia z popem na chór mieszany * (1956)
Divertimento na dwa klarnety i fagot (1957)
Sonata na obój, klarnet i fagot (1957)
Suita tatarska na fortepian (1957-58)
Sonata na dwa fortepiany * (1958)
Koncert na sopran i orkiestrę (1958)
Sonata per viola e pianoforte * (1959)
Trzy pieśni na głos z fortepianem do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (1959)
Pięć pieśni na sopran, alt i fortepian (1959)

literatura wybrana

Cieślak Lucjan Kazimierz Jurdziński w: Zeszyt naukowy nr 4, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Łodzi, Łódź 1976
Marczyńska Jadwiga Jurdziński Kazimierz w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „hij”, PWM, Kraków 1993
Paciorkiewicz Tadeusz Wspomnienie o Kazimierzu Jurdzińskim, „Ruch Muzyczny” 1960 nr 10-11, s. 25
Szoka Marta Jurdziński Kazimierz w: Łódzkie środowisko kompozytorskie 1945-2000, Akademia Muzyczna w Łodzi, Łódź 2001