Polmic - FB

kompozytorzy (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Abel Korzeniowski, kompozytor; ur. 18 lipca 1972, Kraków. Studiował grę na wiolonczeli (dyplom w 1996) oraz kompozycję pod kierunkiem Krzysztofa Pendereckiego (dyplom z wyróżnieniem w 2000) w Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 1999 do 2001 był asystentem na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki krakowskiej uczelni.
Jego utwory były wykonywane podczas najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce, a także w Niemczech, Mołdawii, na Słowacji, Ukrainie i Białorusi. Jest autorem muzyki do wielu sztuk teatralnych oraz filmów fabularnych, dokumentalnych i krótkometrażowych.
W 1998 został laureatem Stypendium Twórczego Prezydenta miasta Krakowa w dziedzinie kompozycji. W 2000 otrzymał „Lwy Gdańskie” – nagrodę indywidualną za muzykę do filmu Duże zwierzę na XXV Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W 2001 był nominowany do nagrody „Złote Kaczki” miesięcznika „Film”, a przez magazyn „Cinema” został uznany jednym z siedmiu „topowych” polskich kompozytorów muzyki filmowej. W 2002 otrzymał „Ludwika” – krakowską nagrodę teatralną za muzykę do spektaklu Kafka oraz nagrodę „Jańcia Wodnika” za muzykę do filmu Anioł w Krakowie na Festiwalu Filmowym Prowincjonalia we Wrześni. W 2005 na XIV Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Czelabińsku w Rosji został uhonorowany nagrodą indywidualną „Złoty Rycerz” za muzykę do filmu Pogoda na jutro.


Strona internetowa kompozytora: www.korzeniowski.soundtracks.pl oraz www.abelkorzeniowski.com

kompozycje

Kwartet Pastelowy na kwartet smyczkowy (1997)
Logos na orkiestrę symfoniczną (1999)
Logos II na orkiestrę smyczkową (2000)
Muzyka do filmu Duże Zwierzę w reż. Jerzego Stuhra (2000)
Muzyka do filmu Rozwój w reż. Borysa Lankosza (2001)
Hypnosis na orkiestrę symfoniczną (2001)
Muzyka do filmu Anioł w Krakowie w reż. Artura „Barona” Więcka (2002)
Muzyka do filmu Pogoda na jutro w reż. Jerzego Stuhra (2003)
Muzyka do filmu Metropolis w reż. Fritza Langa (2004)

literatura wybrana

Felis Paweł Wydeptałem swoją ścieżkę. Rozmowa z Ablem Korzeniowskim, kompozytorem muzyki filmowej nominowanym do Złotych Globów, "Gazeta Wyborcza" z 18 stycznia 2010