Polmic - FB

indeks osób (W)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Jan Węcowski,

muzykolog, kompozytor, pedagog, literat, wydawca i animator życia muzycznego; ur. 7 czerwca 1931, Chmielów – Tarnobrzeg; zm. 11 lutego 2021, Warszawa. W latach 1948-66 odbywał prywatne studia w zakresie kompozycji i gry na organach pod kierunkiem Idziego Ogiermana-Mańskiego. W latach 1959-60 pobierał konsultacje u Antoniego Hlonda-Chlondowskiego. Od 1955 do 1957 studiował filozofię, zaś od 1959 do 1964 muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim, którą ukończył pod kierunkiem Hieronima Feichta. W latach 1960-67 odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie historii u Aleksandra Gieysztora i Jadwigi Karwasińskiej oraz filologii klasycznej u Tadeusza Brzostowskiego, a także kurs bibliotekarski u Ksawerego Świerkowskiego (1962).

Jako muzykolog uczestniczył w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą (m.in. w Como, Cremonie, Paryżu i Sofii). Odkrył jeden z najstarszych zachowanych zapisów muzycznych w Polsce – Exsultet (ca 1060) z Sakramentarza Tynieckiego oraz kilkadziesiąt utworów muzyki dawnej (m.in. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego). Doprowadził do publikacji ok. 500 dzieł muzyki dawnej i współczesnej. W latach 1960-66 współpracował z Ośrodkiem Dokumentacji i Inwentaryzacji Zabytków Muzycznych Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, zaś w latach 1960-65 z Oddziałem Muzycznym Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Stworzył ponad 200 omówień płytowych. Współpracował z redakcjami czasopism „Polska”, „Nasza Ojczyzna”, „Zorza”, „Słowo Powszechne”, „Inspiracje”, „Życie Muzyczne”, „Poradnik Muzyczny”, „Przegląd Muzyczny”.

Jego utwory były wykonywane w Polsce (m.in. podczas takich festiwali, jak Conversatorium w Legnicy, Laboratorium Muzyki Współczesnej w Białymstoku, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie), jak również za granicą, m.in. we Francji, Włoszech i w Niemczech. Wykonawcami jego utworów były takie zespoły, jak Chłopięco-Męski Chór Katedralny „Pueri Cantores Tarnoviensis”, Chłopięcy Chór „Pueri Cantores S. Nicolai” w Bochni, Chór Akademii Muzycznej w Warszawie, Chór Chłopięcy Filharmonii Poznańskiej, Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis”. Jego kompozycje zostały wydane na wielu płytach, m.in. przez Veriton, DUX, Acte Préalable, MTJ (płyta autorska Jan Węcowski – Odkrycia staropolskiej muzyki, kompozycje własne).

Od 1957 prowadził działalność pedagogiczną: w latach 1957-59 wykładał w Salezjańskim Studentacie Filozoficznym w Kutnie, w latach 1968-69 w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w latach 1984 - 2007 pracował w Akademii Muzycznej w Warszawie, gdzie prowadził wykłady z historii muzyki i łaciny muzycznej.

Jan Węcowski zajmował się działalnością literacką. Został autorem polskich i łacińskich tekstów poetyckich oraz tłumaczeń z języka francuskiego, włoskiego i łaciny. Do jego tekstów powstały utwory m.in. Mariana Borkowskiego, Pawła Buczyńskiego, Edwarda Burego, Antoniego Hlonda-Chlondowskiego, Sławomira Czarneckiego, Stanisława Moryto, Edwarda Pałłasza, Witolda Rudzińskiego, Zbigniewa Rudzińskiego, Mariana Sawy, Romualda Twardowskiego.

Prowadził też działalność redakcyjną i edytorską. W latach 1960-81 współpracował z Polskim Radiem – jest autorem ponad 500 audycji muzycznych. Od 1990 do 1992 był dyrektorem artystycznym Polskiego Radia i doradcą wiceprezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji. W latach 1967-88 był jednocześnie redaktorem, reżyserem i dyrektorem artystycznym wytwórni płytowej Veriton, w latach 1988-90 dyrektorem artystycznym i zastępcą pełnomocnika w wytwórni płytowej Arston. Od 1970 współpracował z Telewizją Polską. W latach 1998 - 2006 był redaktorem naczelnym Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Warszawie.

Jan Węcowski zajmował się również działalnością organizatorską. Był członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. od 1962 Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego (kilkakrotnie wchodził w skład Zarządu), od 1964 roku Związku Kompozytorów Polskich (w latach 1973-75 był prezesem oddziału warszawskiego), od 1966 orku Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, od 1970 Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, od 1974 Międzynarodowego Towarzystwa Muzykologicznego, Warszawskiego Towarzystwa Chorałowego Gregorianum (od 1991), od 1992 Polskiego Instytutu Muzycznego (w latach 1992-98 był wiceprezesem, następnie od 1998 po 2002 członkiem zarządu), od 1993 Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Ponadto był członkiem Rady Artystycznej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie.

 

aktualizacja: 2006 (mk), 2016, 2021 (wa)

kompozycje

Przyjdź o Jezu, motet eucharystyczny na 2 głosy z organami * (1950)
O salutaris Hostia na chór mieszany i organy (1953)
Z otchłani ziemskiej na głos średni i organy (1954)
Z ziemskiego trudu, pieśń ślubna na głos z akompaniamentem organów * (1958)
Cum Rex gloriae, motet wielkanocny na chór mieszany a cappella (1958)
Pieśń do św. Judy Tadeusza na głos, chór mieszany i organy (1959)
Czarodziejskie krzesiwo na głos i fortepian (1976)
Biedna dziewczynka z zapałkami na głos i fortepian (1976)
Dwie pieśni dla dzieci na głos i fortepian (1976)
Kiedy pierwsza gwiazdka błyśnie [wersja I] na głos i organy (lub fortepian) (1984)
Pan mój i Bóg mój na chór i organy (1987)
Modlitwa nasza, kantata na bas solo, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1993)
Salve Regina [wersja I] na chór mieszany i organy * (1994)
Kiedy pierwsza gwiazdka błyśnie [wersja II] na chór mieszany a cappella * (1996)
Ave Maria, Mater mea na chór mieszany a cappella * (1996)
Fantazja Polska na klarnet solo (1996)
Salve Regina [wersja II] na chór mieszany a cappella (1997)
Crescat in terra pax na chór mieszany a cappella * (1997)
Modlitwa narodów na chór mieszany a cappella (1998-2004)
Oratio pro benignitate Poloniae. In tertium Millennium [wersja I] na chór mieszany a cappella (2000)
Oratio pro benignitate Poloniae. In tertium Millennium [wersja II] na chór mieszany a cappella (2004)
O Salutaris na chór mieszany i organy (2005)
Tantum ergo na chór mieszany i organy (2005)
Salve Regina [wersja III] na chór mieszany i basso continuo (2005-2006)

literatura wybrana

Łukaszewski Marcin Tadeusz Węcowski Jan w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, t. II, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004