Polmic - FB

kompozytorzy (G)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Kazimierz Guzowski,

kompozytor, pedagog, klarnecista i saksofonista; ur. 4 marca 1933, Wąbrzeźno; zm. 12 kwietnia 2017, Gdynia. W 1952 ukończył Gdańskie Techniczne Zakłady Naukowe jako technik mechanik. W latach 1959-64 uczył się gry na klarnecie w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Gdańsku. Następnie w 1967 rozpoczął studia z zakresu kompozycji pod kierunkiem Konrada Pałubickiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku, które ukończył z wyróżnieniem w 1972.

Był laureatem nagród na konkursach kompozytorskich: w 1970 otrzymał II nagrodę (I nagrody nie przyznano) oraz nagrodę specjalną Związku Kompozytorów Polskich za Strofy na chór mieszany i 10 instrumentów dętych (1970) na Konkursie Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, w 1974 – I wyróżnienie (nagród nie przyznano) za Pięć pieśni do wierszy Anki Kowalskiej na alt i zespół kameralny (1974) na Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich, w 1999 – Grand Prix za Mszę Kaszubską na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1999) na konkursie zorganizowanym przez Nadbałtyckie Centrum Kultury dla uczczenia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Gdańsku. Ponadto w 2000 został uhonorowany Nagrodą Artystyczną Prezydenta miasta Gdyni.

W latach 1952-59 pracował w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu, Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni oraz Gdańskich Zakładach Gastronomicznych. Od 1959 do 1963 był muzykiem-instrumentalistą w Państwowym Teatrze „Wybrzeże” w Gdańsku, zaś w latach 1965-73 w Państwowej Operze i Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Od 1973 aż do końca aktywności zawodowej był pedagogiem Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie wykładał kompozycję, instrumentację i kontrapunkt. W latach 1976-78 pełnił jednocześnie funkcję prodziekana Wydziału Wychowania Muzycznego.

Jako instrumentalista w latach 1957-1974 uczestniczył w licznych imprezach jazzowych (Jazz Jamboree, Jazz nad Odrą, Krakowskie Zaduszki Jazzowe, występy w zespole towarzyszącym Paulowi Ance), w nagraniach radiowych i telewizyjnych, a także w nagraniach muzyki filmowej (m.in. z Krzysztofem Komedą).

Kazimierz Guzowski był członkiem Związku Kompozytorów Polskich od 1984. W latach 1996-98 pełnił funkcję prezesa Oddziału Gdańskiego ZKP.

aktualizacja: kwiecień 2017 (wa)

twórczość

Kazimierz Guzowski był zasłużonym dla kultury muzycznej Trójmiasta kompozytorem, pedagogiem i wykonawcą. Szczególną cechą kompozycji Guzowskiego jest poszukiwanie jednostkowego, indywidualnego brzmienia. Wyraża się to w preferowaniu rzadkich, niełatwych do skompletowania składów wykonawczych (Septet na flet, obój, rożek angielski, klarnet, fagot, róg i harfę; Koncert na wiolonczelę i 22 instrumenty dęte, perkusję i harfę) oraz w dyscyplinie konstrukcyjnej, zwartości dźwiękowej i formalnej utworu (Etiuda wielkotercjowa na fortepian; 9 utworów na fortepian). Zwraca uwagę związek muzyki Guzowskiego z kulturą kaszubską. Polega on na wykorzystywaniu oryginalnych tekstów kaszubskich (6 kolęd kaszubskich na głos i fortepian) lub na muzycznym opracowywaniu tekstów kaszubskiego poety (5 pieśnido wierszy Jerzego Stachurskiego na sopran i fortepian). Folklor regionu wpłynął także na język dźwiękowy dedykowanej Janowi Pawłowi II Mszy kaszubskiej na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną, której finał zawiera cytat z Hymnu kaszubskiego.

Guzowski pisał o swojej twórczości: „Moje komponowanie to po prostu hobby. Piszę mało i wolno, bardzo selekcjonuję wszystko – bo mi się wydaje, że jest za dużo muzyki w naszym życiu – i to nie tylko tej złej. Ja po prostu jestem tego świadom. Może to jest moje nieszczęście? Może na skutek tej świadomości nie bardzo mam ochotę komponować dużo i cokolwiek? Mówienie do lampy jest przecież bez sensu, a tyle samo znaczy komponowanie bez potrzeby z zewnątrz, bez adresata. Jeżeli człowiek nawet ma do powiedzenia coś interesującego, to musi mieć słuchacza”.

kompozycje

Miniatura-Impresja na fortepian (1968)
Miniatura na fortepian (1968)
Wariacje w dawnym stylu na fortepian (1968)
Muzyka do sztuki Lato w reż. Zbigniewa Bogdańskiego (1968-69)
Kwartet smyczkowy (1969)
Septet na instrumenty dęte, wiolonczelę i harfę (1970)
Muzyka do sztuki Zemsta w reż. Zbigniewa Bogdańskiego (1970)
Pięć miniatur na wiolonczelę i fortepian (1970)
Strofy na chór mieszany i 10 instrumentów dętych (1970)
Septet na flet, obój, rożek angielski, klarnet, fagot, róg i harfę (1970)
Koncert na wiolonczelę, 22 instrumenty dęte, perkusję i harfę (1971)
Muzyka do sztuki Cmentarzysko samochodów w reż. Stanisława Hebanowskiego (1972)
Etiuda symfoniczna na orkiestrę symfoniczną (1972)
Muzyka do sztuki Jenny w reż. Jerzego Afanasjewa (1973)
Pięć pieśni do wierszy Anki Kowalskiej na alt i zespół kameralny (1974)
Oda na baryton i 8 wykonawców (1975)
Muzyka do sztuki Wesele w reż. Stanisława Hebanowskiego (1976)
Etiuda „repetycyjna” na fortepian (1979)
Tryptyk na chór żeński (1979)
Etiuda „wielkotercjowa” na fortepian (1979)
Pięć pieśni do wierszy Jerzego Stachurskiego na sopran i fortepian (1980)
Etiuda koncertowa na puzon solo (1980)
Quatuor na kwartet smyczkowy (1981)
Preludium, Chorał i Postludium na organy i puzon (1981)
Muzyka do sztuki Opera za trzy grosze w reż. Waldemara Matuszewskiego (1981)
Muzyka do słuchowiska radiowego Wrzawa (1982)
Pamięci nieskończoność na sopran i kwartet smyczkowy (1984)
Muzyka do sztuki Dziady w reż. Krzysztofa Rotnickiego (1984)
Sonata na fortepian (1985)
Trzy pieśni do wierszy Tadeusza Kubiaka na chór mieszany (1985)
Dziewięć utworów na fortepian (1986)
Krąg na alt solo (1988)
Do Ciebie Panie, fragmenty psalmów na chór żeński (1995)
W Betlejemską Noc, kolęda na chór mieszany (1996)
Msza Kaszubska na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1999)