Polmic - FB

kompozytorzy (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Jakub Wiktor Kowalewski,

kompozytor; ur. 2 lutego 1977, Łódź. Studiował teorię muzyki (dyplom w 2001) i kompozycję pod kierunkiem Sławomira Kaczorowskiego (dyplom z wyróżnieniem w 2003) w Akademii Muzycznej w Łodzi. Od 2003 jest asystentem w łódzkiej uczelni.

Jest laureatem konkursów kompozytorskich: w 2002 otrzymał I nagrodę na VII Międzyuczelnianym Konkursie na Fugę organizowanym przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy, w 2003 – nagrodę główną za Ave Maria na chór mieszany (2001) na Konkursie Kompozytorskim „Maria Auxilium Christianorum” w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii, w 2006 – III nagrodę (ex aequo) za Missa Brevissima na podwójny chór mieszany (2004) na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra” w Częstochowie.
Jego utwory były wykonywane m.in. podczas Festiwalu „Warszawska Jesień”.

Obecnie zajmuje się wyłącznie tworzeniem aranżacji i opracowań utworów. Jego opracowania wykonuje m. in. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus (Toccata i fuga d-moll BWV 565 Johanna Sebastiana Bacha, Sonata quasi una fantasia op. 27 nr 2 Ludwiga van Beethovena). 

 

aktualizacja: czerwiec 2018 (wa)

twórczość

Moje wykształcenie i praca zawodowa wpływają na dobór aparatu wykonawczego – przewaga utworów na zespoły smyczkowe i różnego rodzaju zespoły chóralne, natomiast zainteresowanie kontrapunktem przekłada się na częste stosowanie polifonii i struktur wielopłaszczyznowych.

Jakub Kowalewski

kompozycje

Na polu wierzba na chór mieszany (2001)
Trzy psalmy: 23, 130, 117 na chór mieszany (2001)
Cztery pieśni do słów księgi Izajasza na sopran i fortepian * (2001)
Ave Maria na chór mieszany (2001)
Capriccio na orkiestrę smyczkową (2002)
Ecce lignum crucis per coro misto (2002)
Cantabile na dziesięć instrumentów smyczkowych (2002)
Bardzo małe trio [wersja I] na trio smyczkowe (2002)
Bardzo małe trio [wersja II] na trio fortepianowe (2002)
Miniatura dla najmłodszych na skrzypce i fortepian (2002)
Postscriptum z Drohobycza według prozy Brunona Schulza na sopran, głos recytujący, chór i orkiestrę symfoniczną * (2003)
Z Pieśni Nad Pieśniami [wersja I] na mezzosopran i fortepian (2004)
Z Pieśni Nad Pieśniami [wersja II] na mezzosopran i trio smyczkowe (2004)
Missa Brevissima na podwójny chór mieszany (2004)
Divertimentko na flet, obój, klarnet, waltornię i fagot (2005)
Furioso na flet (lub skrzypce), wiolonczelę i fortepian (2005)
Uwertura orkiestrę smyczkową (2005)
Ave Maria [wersja I] na głos z organami (2005)
Ave Maria [wersja II] na chór z organami (2005)
Ave Maria [wersja III] na chór a capella (2005)
Silva Rerum na altówkę i fortepian (2005)
No Name? na kontrabas i fortepian (2005)
Tre pezzi di sonata na skrzypce i fortepian (2005)
Madrigale, Danza, Poetico, Scherzo na flet, klarnet i fagot (2005)
Drżenie-Mgnienie-Trwanie na kwartet smyczkowy (2006)
Na Podolu biały kamie na chór żeński (2006)
Zbiór melodii ludowych z Oskara Kolberga opracowany na chór (2012)
Zbiór melodii ludowych z Oskara Kolberga opracowany na głos z fortepianem (2013)
Zbiór melodii ludowych z Oskara Kolberga opracowany na waltornię z fortepianem (2013)
6 pieśni do słów Marii Pawlikowskiej na mezzosopran i harfę (2013)
10 pieśni do słów Marii Pawlikowskiej na głos i fortepian (2015)
2 pieśni do słów Haliny Poświatowskiej na głos i fortepian (2015)