Polmic - FB

indeks osób (O)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Ryszard Osada,

kompozytor; ur. 6 lutego 1972, Legnica. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II st. w Legnicy w klasie fletu poprzecznego. W latach 1991-96 studiował kompozycję pod kierunkiem Leszka Wisłockiego w Akademii Muzycznej we Wrocławiu (dyplom z wyróżnieniem). W latach 2000-2002 odbył studia na wydziale Podyplomowych Studiów Kompozycji w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie Mariana Borkowskiego. Od 2009 jest doktorem sztuki muzycznej w zakresie kompozycji i teorii muzyki, specjalność: kompozycja. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej (2006), Funduszu Popierania Twórczości Muzycznej ZAiKS (2007) oraz w ramach programu „Kultura polska na świecie” – wyjazd, pobyt i przygotowanie prawykonanie utworu Mimesis II w trakcie międzynarodowego festiwalu Musica Viva 2008 w Lizbonie.

Jego twórczość kompozytorska była nagradzana podczas wielu konkursów, m.in. w 1994 otrzymał III nagrodę na międzynarodowym konkursie kompozytorskim CHAIN FESTIVAL of music and dance w Enschede (Holandia) za utwór Impresja z wokalizą na sopran, fortepian, wiolonczelę i flet (1994), w 1998 za kompozycję Szkic kapryśny na kameralną orkiestrę smyczkową (1998) otrzymał również III nagrodę, a także Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi na I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „ŁÓDŹ ’98”, w 2003 zdobył wyróżnienie w konkursie kompozytorskim zorganizowanym przez Stowarzyszenie ZAiKS z okazji 120 rocznicy urodzin Karola Szymanowskiego za utwór B-A-C-H for string quartett (2002), wyróżnienie w międzynarodowym konkursie kompozytorskim Irino Prize w Tokyo za E-motion: for two button accordions and stereo track (2001) oraz II nagrodę na 25th Russollo International Composition Competition we Włoszech za ten sam utwór.

Utwory Ryszarda Osady prezentowane były na wielu festiwalach i koncertach, m.in.: Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” (2004, 2005, 2008, 2009), międzynarodowym festiwalu MUSICA VIVA (2008), Musica Polonica Nova (2004, 2006, 2008), Międzynarodowym Festiwalu Laboratorium Muzyki Współczesnej (2003, 2005, 2006, 2010), Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Elektroakustycznej „Musica Electronica Nova” (2005, 2007, 2011), w ramach Międzynarodowej Konferencji Reżyserii Dźwięku (2005), Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej (2005), Musica Moderna (2001, 2002, 2005, 2006), Festiwalu Muzyki Polskiej (2006), Festiwalu Prawykonań w Katowicach (2013), jak również emitowane w rozgłośniach radiowych. Prezentowane były również za granicą - we Włoszech, Francji, w Niemczech, Anglii, Australii, Chile i Rosji.

Kilka utworów zostało nagranych i wydanych na płytach CD: E-motion (Fondazione Russolo-Pratella 2003, Acte Prealable 2004 – nominacja Fryderyk 2004, Warszawska Jesień 2004, 2008), Preludium na organy (DUX 2005 – nominacja Fryderyk 2005). Kompozytor posiada w swoim dorobku płytę autorską Alchemia Dźwieku (2007), prezentującą muzykę elektroakustyczną. Ukazały się też 3 publikacje o charakterze naukowym, wydane przez Akademię Muzyczną w Warszawie.

Ryszard Osada od 2003 jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich.

Jest wykładowcą Akademii Muzycznej we Wrocławiu (instrumentacja).

aktualizacja: grudzień 2014

Strona internetowa kompozytora www.osadar.pl

twórczość

W kręgu zainteresowań Ryszarda Osady uprzywilejowane miejsce zajmuje muzyka kameralna oraz elektroakustyczna. W większości utworów kameralnych dochodzi do głosu pierwiastek wirtuozowski połączony z nową jakością brzmienia instrumentu lub głosu. Kompozytor stosuje różnorodny dobór środków technicznych, stylistycznych i wykonawczych. Poszczególne utwory (solowe, kameralne) charakteryzuje duża koncentracja możliwości formalno-wykonawczo-brzmieniowych. Twórczość nie daje się sprowadzić do jednego rodzaju stylistyki, czy sposobu komponowania. Spektrum możliwości przekazu muzycznego obejmuje tendencje neoklasyczne, sonorystykę, eksperyment, elementy techniki serialnej, jak również kompozycję graficzną.

Ryszard Osada

kompozycje

Impresja z wokalizą na sopran, fortepian, wiolonczelę i flet (1994)
Kwartet smyczkowy (1995-96)
Igraszki na orkiestrę kameralną (1996)
Igraszki II Sarkazm na orkiestrę symfoniczną (1996-97)
Szkic kapryśny na kameralną orkiestrę smyczkową (1998)
Pastorałka 2000 na 3-głosowy chór dziecięcy (1999)
Kyrie na chór mieszany a cappella (2000)
Ilumination I na flet solo (2001)
Komplex symplexu wielokanałowy projekt multimedialny (2001)
E-motion na 2 akordeony i elektronikę * (2001)
Ewolucje na zespół kameralny (2001-2002)
Preludium na organy (2002)
B-A-C-H na kwartet smyczkowy (2002)
Lamentacje na chór, orkiestrę, baryton i recytatora (2002)
Illumination II na klarnet solo (2003)
The Edge of Space na zespół kameralny, ścieżkę elektroniczną i delay (2003)
Goodbye metrum!, 3 aforyzmy na gitarę solo (2003-2005)
Muzyka jesienna na orkiestrę smyczkową (2004)
Sancta Hedvigis, kantata na alt,chór i organy (2004)
Adoratio Crucis for mixed choir (2004-2005)
Capriccio na klarnet i media elektroniczne (2005)
Glacial Music for flute and electronic (2006)
Breath of nature na flet prosty kontrabasowy Paetzold, klarnet basowy i elektronikę (2006)
Mimesis na głos, fortepian preparowany i elektronikę (2006)
Koncert na klarnet i orkiestrę (2006-2008)
Trans-formacja na orkiestrę i elektronikę (2007)
Mimesis II na zespół kameralny i elektronikę (2008)
Kamyk na sopran i orkiestrę smyczkową (2008)
Zwierzaki, nanominiatury na fortepian na 6 rąk (2010)
E-motion-retrospekcja na elektronikę (2010)
Trance-formation II na orkiestrę smyczkową i elektronikę (2011)
teMuchi na perkusję i orkiestrę smyczkową (2011)
Souvenir na kwartet smyczkowy (2011)
Illusion na instrument improwizujący i elektronikę (2011)
Cecin'est pas unsilence monodram na głos i elektronikę (2012)
for A.B. na wiolonczelę i elektronikę (2012)
Waves of feelings na 2 marimby (2012)
Double Reflection na oktet wiolonczelowy (2013)

literatura wybrana

Kompozytorzy polscy 1918-2000 Tom II (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie / Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Warszawa / Gdańsk 2005

publikacje

rozprawy

Doskonałość, czy kaprys twórczy? – Rozważania na temat elementu graficznego w twórczości Mariana Borkowskiego w: Ekspresja formy - ekspresja treści (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Emocje i ruch w E-MOTION na 2 akordeony i ścieżkę elektroniczną w: Ekspresja formy - ekspresja treści (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Kompozytorskie refleksje na marginesie rozważań o muzyce w: Dzieło muzyczne w perspektywie analizy integralnej, interpretacji, intertekstualności, estetyki muzycznej (pod red. Alicji Gronau-Osińskiej), Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2005