Polmic - FB

indeks osób (N)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Jarosław Nadrzycki, skrzypek; ur. 14 września 1984, Żagań. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 6 lat w Państwowej Szkole Muzycznej w Żaganiu. Od 1996 roku pozostaje pod pedagogiczną opieką prof. Jadwigi Kaliszewskiej: w latach 1998-2003 uczył się pod jej kierunkiem w Państwowym Liceum Muzycznym w Poznaniu („Szkoła Talentów”), a od 2003 roku studiuje w jej klasie skrzypiec w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Ponadto od 2003 roku jest również studentem Universität Mozarteum w Salzburgu, gdzie kształci się pod kierunkiem Igora Ozima. Uczestniczył także w kursach mistrzowskich Vadima Brodskiego, Helen Bruner, Erika Friedmana, Borisa Garlitsky’ego, Krzysztofa Węgrzyna, Wandy Wiłkomirskiej i Mariny Yashvili.
Jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów skrzypcowych. Już w wieku 9 lat uzyskał III nagrodę Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu, a rok później zajął III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym w Olsztynie i w Gdańsku, będąc zawsze najmłodszym uczestnikiem. W 1996 roku zdobył Grand Prix i złoty medal na tym samym Konkursie im. G. Bacewicz we Wrocławiu oraz II nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków im. Stanisława Serwaczyńskiego w Lublinie. W 1997 roku został laureatem Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku, a rok później zdobył nagrodę specjalną w Międzynarodowym Konkursie im. Louisa Spohra w Weimarze. W 1999 roku otrzymał II nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Markneukirchen w Niemczech, I nagrodę ponownie w Konkursie Młodych Skrzypków im. S. Serwaczyńskiego w Lublinie oraz Grand Prix w IV Ogólnopolskim Konkursie Skrzypków im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu. W 2000 roku został laureatem IV nagrody podczas VIII Międzynarodowego Konkursu Młodych Skrzypków im. Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego w Lublinie oraz półfinalistą Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Jeana Sibeliusa w Helsinkach. W roku 2001 na I Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym zorganizowanym w 100 rocznicę urodzin Jaschy Heifetza w Wilnie, w którym przewodniczącym jury był światowej sławy skrzypek Gidon Kremer, zdobył I miejsce i nagrodę publiczności. Dwukrotnie brał udział w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu – w 2001 i 2006 roku – uzyskując dwie V nagrody. W 2002 roku został laureatem I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Maxa Rostala w Berlinie, a w 2004 roku - II nagrody na Międzynarodowym Konkursie im. Tibora Vargi w Sion w Szwajcarii.
Jarosław Nadrzycki koncertuje w kraju i za granicą, m.in. z Hamburger Philharmoniker, Orkiestrą Słowackiej Filharmonii Narodowej, Orkiestrą Litewskiej Filharmonii Narodowej, Orkiestrą Kameralną „Amadeus”, Orkiestrą Konserwatorium Moskiewskiego. Wielokrotnie występował na festiwalach w Sankt Petersburgu, Moskwie, Brukseli, Bratysławie, Kolonii, a także we Francji, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych.
W 2001 roku nagrał swoją pierwszą płytę, zatytułowaną Carmen Fantasie (wydaną przez firmę Futurex), z utworami Franza Waxmana, Niccolo Paganiniego, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Camille’a Saint-Saensa.
Od 12 roku życia był stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz Stypendystą Ministra Kultury i Sztuki.
Gra na XIX-wiecznej kopii instrumentu Giuseppe Guarneri del Gesu.
(grudzień 2006)