Polmic - FB

indeks osób (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Jerzy Swoboda,

dyrygent; ur. 30 marca 1953, Rzeszów. Jest absolwentem krakowskiej Akademii Muzycznej, w której studiował dyrygenturę pod kierunkiem Krzysztofa Missony (dyplom z wyróżnieniem w 1982).
W latach 1982-86 był kierownikiem Chóru Państwowej Filharmonii w Krakowie, następnie dyrygentem zespołu Capella Cracoviensis. Równocześnie prowadził działalność dydaktyczną w krakowskiej Akademii Muzycznej. Od 1986 do 1996 był stałym dyrygentem orkiestry Sinfonia Varsovia. W latach 1987-92 sprawował funkcję dyrektora artystycznego Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach, w latach 1990-98 dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Śląskiej w Katowicach, następnie dyrektora artystycznego Filharmonii Częstochowskiej – do 2005. Zasiadał w jury Międzynarodowych Konkursów Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Był również muzycznym konsultantem ostatniego filmu z udziałem Witolda Lutosławskiego w reż. Krzysztofa Zanussiego, zrealizowanego na zamówienie BBC.
Jerzy Swoboda dyrygował wieloma znakomitymi orkiestrami w Polsce i za granicą. Występował na prestiżowych festiwalach, takich jak „Warszawska Jesień”, „Wratislavia Cantans”, „Muzyka w Starym Krakowie”, Festiwal Mozartowski w Würzburgu (Niemcy), festiwale w Echternach (Luksemburg), Mariańskich Łaźniach (Czechy), La Chaise Dieu (Francja), Atenach (Grecja), Eastern Music Festival (Stany Zjednoczone). Koncertował w wielu krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Korei Południowej, Meksyku, Japonii i na Tajwanie. Występował w najsłynniejszych salach koncertowych Londynu, Paryża, Wiednia, Berlina, Bonn, Kolonii, Stuttgartu, Pragi, Brukseli i Aten, z artystami tej miary, co Lord Yehudi Menuhin, Stefania Toczyska, Gidon Kremer, Krzysztof Jakowicz, Kaja Danczowska, Ewa Podleś, Konstanty Andrzej Kulka, Justus Frantz, Piotr Paleczny, Katia i Marielle Labèque, Jadwiga Rappé, Wanda Wiłkomirska, Grigorij Sokołow, Krzysztof Jabłoński, June Anderson, Andrzej Hiolski, Sarah Chang, Fou Ts’ong, Andrzej Bauer.
Ma szeroki repertuar od muzyki dawnej po współczesną. Przygotował wiele prawykonań utworów kompozytorów współczesnych. Dokonał licznych nagrań radiowych i płytowych w Polsce, Francji, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Płyta nagrana z Zofią Kilanowicz i Orkiestrą Filharmonii Śląskiej (III Symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego) została płytą roku 1994 i otrzymała Nagrodę Polskiego Przemysłu Muzycznego „Fryderyk”.
Jerzy Swoboda w latach 2003-2008 był dyrektorem artystycznym Filharmonii Narodowej w Koszycach (Słowacja), w latach 2006-2008 pełnił tę samą funkcję w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

aktualizacja: październik 2009