Polmic - FB

indeks osób (T)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Andrzej Tatarski, pianista i pedagog; ur. 10 listopada 1944, Więcbork. W 1968 roku ukończył z wyróżnieniem studia pianistyczne w klasie prof. Olgi Ilwickiej-Dąbrowskiej w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. W latach 1969-70, jako stypendysta rządu francuskiego, umiejętności pianistyczne doskonalił pod kierunkiem prof. Vlado Perlemutera w Paryżu.
Od szeregu lat prowadzi intensywną działalność artystyczną jako solista i kameralista. Występował w krajach Europy, Ameryki i Azji (m.in.: w USA, Japonii, Korei Płd., na Jamajce, Kubie, we Francji, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w krajach byłego ZSRR, we Włoszech, Austrii, Belgii, Słowenii, Szwajcarii). Uczestniczy w festiwalach muzycznych, m. in.: "Poznańska Wiosna Muzyczna", "Warszawska Jesień", Dni Kompozytorów Krakowskich, Dni Muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem, "Wratislavia Cantans", Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu. Jest zapraszany na recitale chopinowskie do Żelazowej Woli i Łazienek Królewskich.
W zróżnicowanym i rozległym repertuarze solowym i kameralnym pianisty znaczącą rolę odgrywają utwory kompozytorów polskich XIX i XX wieku. Propaguje twórczość Karola Szymanowskiego, wykonując m. in. IV Symfonię koncertującą, utwory fortepianowe i kameralne. Artysta dokonał wielu prawykonań utworów współczesnych kompozytorów polskich. W kręgu zainteresowań Andrzeja Tatarskiego pozostaje także muzyka francuska, w tym twórczość Oliviera Messiaena, którego cykl Katalog ptaków wykonał jako pierwszy polski pianista.
W jego dorobku artystycznym znajdują się liczne nagrania archiwalne dla radiofonii polskich i zagranicznych, nagrania telewizyjne i filmowe oraz nagrania płytowe. Dla firmy Selene utrwalił m.in. kompozycje fortepianowe Henryka i Józefa Wieniawskich, Raula Koczalskiego i Ignacego Friedmana, realizując pierwsze w historii światowej fonografii nagrania tych utworów.
Jako kameralista dokonał szeregu nagrań płytowych z najwybitniejszymi polskimi artystami, m.in.: Bartoszem Bryłą, Michałem Grabarczykiem, Joanną Kozłowską, Konstantym Andrzejem Kulką, Bartłomiejem Niziołem, Piotrem Pławnerem, Stefanią Toczyską oraz Kwartetem „Wieniawski”. Koncertuje z wieloma uznanymi śpiewakami i instrumentalistami.
Bierze udział w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych oraz muzyki kameralnej, wykłada na kursach mistrzowskich. Prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
(styczeń 2007)

literatura wybrana

Mówi Andrzej Tatarski, "Ruch Muzyczny" 2007 nr 8, s.7