Polmic - FB

wykonawcy (Z)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Marcin Zdunik,

wiolonczelista; ur. 5 grudnia 1987, Warszawa. W 2006 roku ukończył Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną II stopnia im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w klasie prof. Andrzeja Orkisza. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Andrzeja Bauera. Studiował również w Leopold Mozart Zentrum w Augsburgu pod kierunkiem Juliusa Bergera. Otrzymał ponadto wyksztalcenie muzykologiczne podczas studiów w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Szymona Paczkowskiego. Jego pracę magisterską Bach w poszukiwaniu ideału. Cztery wersje Pasji Janowej BWV 245 uhonorowano pierwszą nagrodą w konkursie im. Zofii Lissy.

Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez prof. Leonida Gorochowa, Michaela Flaksmana, Gary Hoffmana. W 2005 roku brał udział jako aktywny uczestnik w kursie będącym częścią Festiwalu Wiolonczelowego w Kronberg Academy.

W latach 2000-2006 artysta był stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Czterokrotnie otrzymał stypendium artystyczne Ministra Kultury, a następnie Stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016-2019).

Jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów wiolonczelowych, m.in. w 1999 roku zdobył I nagrodę w V Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym Szkół Muzycznych I Stopnia we Wrocławiu, w 2000 roku - I nagrodę i trzy nagrody specjalne w V Młodzieżowym Konkursie Wiolonczelowym im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Poznaniu, w 2004 roku zajął pierwsze miejsce w Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym w Liezen (Austria), a w roku 2005 został laureatem III nagrody w 40. Międzynarodowym Konkursie Instrumentalnym w Markneukirchen (Niemcy). W 2007 roku zdobył I nagrodę, Grand Prix za wybitne wykonanie Koncertu wiolonczelowego Witolda Lutosławskiego, dwie nagrody specjalne za najlepsze wykonanie Wariacji Sacherowskiej W. Lutosławskiego i Gigue na wiolonczelę solo Pawła Szymańskiego oraz 7 innych nagród w VI Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Otrzymał także II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Solfeżowym (Bielsko-Biała, 2005). Jest laureatem Tygodnia Talentów 2004 w Centrum Paderewskiego w Tarnowie, gdzie ponadto został wyróżniony przyznaniem stypendium stowarzyszenia Pro Arte im. Anny Knapik. W roku 2006 został laureatem kursów mistrzowskich Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu. W 2008 roku reprezentował Polskie Radio w Bratysławie na Międzynarodowym Forum Młodych Wykonawców organizowanym przez Europejską Unię Radiową (EBU), gdzie zdobył tytuł New Talent 2008. W kolejnym roku otrzymał nagrodę Gwarancja Kultury przyznaną przez TVP Kultura.

Koncertował w wielu krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych i Korei, występując w takich salach koncertowych, jak Carnegie Hall w Nowym Jorku, Konzerthaus w Berlinie, Cadogan Hall w Londynie i Rudolfinum w Pradze. W 2004 roku brał udział w koncercie Rostropovich and Friends w Ludwigshafen. Występował jako solista z wieloma zespołami m.in. Prague Chamber Orchestra, St. Petersburg Camerata, Orkiestrą Kameralną Unii Europejskiej, City of London Sinfonia, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej, a także orkiestrami Filharmonii Zielonogórskiej, Filharmonii Rzeszowskiej, Filharmonii Olsztyńskiej. Występował na jednej estradzie z takimi artystami jak, Urszula Kryger, Olga Pasiecznik, Ewa Pobłocka, Krzysztof Jakowicz, Nelson Goerner, Krzysztof Jabłoński, pod batutą znakomitych dyrygentów, m.in. Andrzeja Borejko, Tadeusza Strugały, Andresa Mustonena, Antoniego Wita. Podczas festiwalu Chamber Music Connects the World miał przywilej wystąpić wspólnie z Gidonem Kremerem i Yuri Bashmetem. Jest zapraszany do udziału w prestiżowych festiwalach muzycznych (BBC Proms, Muzyczny Olimp w Petersburgu, Chopin i Jego Europa, Kammermusikfest Lockenhaus, Wartburg Festival, Meklenburg-Vorpommern Festival).

Przygotowuje i prezentuje własne opracowania utworów na wiolonczelę i zespoły kameralne. Opracował na wiolonczelę m.in. takie skrzypcowe utwory wirtuozowskie, jak: Kaprysy N.Paganiniego, Legendę i Le Chant de Bouivac H.Wieniawskiego, Sonatę g-moll, Chaconne z Partity d-moll, wybrane chorały J. S. Bacha.

W 2009 roku ukazała się debiutancka płyta Marcina Zdunika zrealizowana z udziałem Orkiestry Kameralnej Wratislavia, pod kierownictwem Jana Staniendy, zawierająca m. in. nagrania dwóch koncertów wiolonczelowych Josepha Haydna. Otrzymał za nią nagrodę Fryderyk 2010. Album płytowy, zrealizowany przy współudziale pianistki Aleksandry Świgut i wydany nakładem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w 2014, poświęcony jest muzyce Roberta Schumanna. Dwupłytowy album Marcina Zdunika Bach Stories zawiera m.in. autorskie improwizacje na tematy zaczerpnięte dzieł Bacha; został nagrany przy współudziale pianisty Aleksandra Dębicza (Warner Classics). W albumie wydanym w roku 2019 (CD Accord) znalazły się nagrania dokonane w duecie ze skrzypaczką Marią Sławek: inwencje dwugłosowe J.S. Bacha we własnym opracowaniu na skrzypce i wiolonczelę oraz utwory S.Gubajduliny i K.Pendereckiego. Wiolonczelista dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji oraz dla Radia Słowackiego.

Marcin Zdunik prowadzi klasy wiolonczeli w Akademii Muzycznej w Gdańsku i w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2021 nadano mu tytuł profesora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne.

W roku 2020 wiolonczelista otrzymał przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

aktualizacja: 2014 (ab), 2022 (wa)
 

Strona internetowa artysty: www.marcinzdunik.pl