Polmic - FB

indeks osób (R)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Krzysztof Rottermund,

historyk i teoretyk muzyki; ur. 25 sierpnia 1957, Kalisz. Uczęszczał tamże do PSM I i II st. im. Henryka Melcera (Wydział Instrumentalny - skrzypce) oraz do Technikum Budowy Fortepianów, gdzie był uczniem wybitnego fortepianmistrza Gustawa Arnolda Fibigera. W roku 1983 ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie teorii muzyki w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W 1992 doktoryzował się w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (promotor prof. dr hab. Ludwik Bielawski), w 2006 habilitował na Uniwersytecie Wrocławskim.

Od 1983 pracował jako asystent i st. asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego), a w latach 2000-2010 jako adiunkt i prof. nadzw. na Uniwersytecie Szczecińskim. W latach 2010-12 był profesorem Akademii Sztuki w Szczecinie. Od roku akademickiego 2012/13 pełni funkcję profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu.

Działał jako stroiciel-korektor fortepianów, zajmując się także renowacją zabytkowych chordofonów klawiszowych. Dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa (dawniej Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków) sporządził szereg kart ewidencyjnych zabytkowych instrumentów muzycznych. Współpracuje z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, działając od 2016 roku w Radzie Naukowej Muzeum. Był rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Sztuki w zakresie fortepianów i pianin.

Otrzymał dwie nagrody rektorskie (1986, 2007), dwa razy był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006, 2007), w 2010 został odznaczony medalem Uniwersytetu Szczecińskiego SIS QUI ES - PRO PUBLICO BONO.

Odnalazł w zagranicznych bibliotekach i archiwach szereg nieznanych utworów, autografów i rękopisów związanych z polską kulturą muzyczną.

Wziął czynny udział w ponad pięćdziesięciu konferencjach, sympozjach i sesjch naukowych, m.in. w III Międzynarodowym Kongresie Chopinowskim w Warszawie (2010), na Uniwersytecie w Bonn (2004, 2008), Uniwersytecie w Lipsku (2008), w National University of Ireland Maynooth w Irlandii (2012) i w Niemieckim Instytucie Historycznym w Moskwie (2013).

Zredagował i wydał dwa tomy Studia Musicologica Stetinensis, opublikował trzy książki, wiele haseł encyklopedycznych oraz artykułów naukowych, popularno-naukowych, recenzji, sprawozdań itp., także za granicą (Berlin, Chemnitz, Laaber, Lipsk, Messel, Stuttgart, Los Angeles, Nowy Jork).

Jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich w Sekcji Muzykologów (od 1999 roku), Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Society for Polish Music w Los Angeles.

aktualizacja: 2015 (ab), 2017, 2021 (wa) 

literatura wybrana

Rottermund Krzysztof w: Złota Księga Jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego 1984-2009, Polski Instytut Biograficzny, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009
Rottermund Krzysztof w: Encyklopedia Szczecina (pod red. Tadeusza Białeckiego), suplement 2, Szczecin 2007
Rottermund Krzysztof w: Polsko-niemiecki leksykon biograficzny. Ludzie polskiej książki i prasy w Niemczech (koniec XX w.) (opr. Maria Kalczyńska), Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu, Opole 2001
Beniamin Vogel Fortepian i muzyka fortepianowa na Śląsku do 1945 roku [recenzja książki: Krzysztof Rottermund Budownictwo fortepianów na Śląsku do 1945 roku. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004], „Ruch Muzyczny” 2004 nr 26
Beniamin Vogel Krzysztof Rottermund o budownictwie fortepianów na Śląsku do 1945 roku, „Kurier Polonica” [Berlin] 2005 nr 3
Beniamin Vogel Krzysztof Rottermund, Budownictwo instrumentów muzycznych na terenie Wielkopolski w XIX i 1. połowie XX wieku, nakładem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2002 w: „Rocznik Kaliski”, tom XXIX, red. Andrzej Nowak, Kalisz 2003
Beniamin Vogel Przemysł muzyczny dawnej Wielkopolski [recenzja książki: Krzysztof Rottermund Budownictwo instrumentów muzycznych na terenie Wielkopolski w XIX i 1. połowie XX wieku. Poznań 2002, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk], „Ruch Muzyczny” 2003 nr 6
Aleksandra Proscewicz Krzysztof Rottermund o instrumentach muzycznych w Wielkopolsce, „Kurier Polonica” [Berlin] 2003 nr 2

publikacje

książki

Antologia tekstów o muzyce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Kalisz 2016
Budownictwo fortepianów na Śląsku do 1945 roku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004
Budownictwo instrumentów muzycznych na terenie Wielkopolski w XIX i 1. połowie XX wieku, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2002
Przemysł muzyczny Kalisza XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem działalności rodziny Fibigerów, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Zeszyt Naukowy nr 39, Wrocław 1985
rozprawy

Adolph Friedrich Hesse i jego utwory organowe w świetle recenzji opublikowanych w "Allgemeine musikalische Zeitung" w: Organy i muzyka organowa XIII (pod red. Janusza Krassowskiego i in.), Akademia Muzyczna w Gdańsku, Prace Specjalne nr 71, Gdańsk 2006
Alexis Hollaender i jego utwory fortepianowe – charakterystyka zapomnianej twórczości w: Muzyka fortepianowa XIV (pod red. Janusza Krassowskiego i in.), Akademia Muzyczna w Gdańsku, Prace Specjalne 74, Gdańsk 2007
Budownictwo fisharmonii na ziemiach polskich – zarys historyczny, perspektywy i postulaty badawcze w: Organy i muzyka organowa XII, (pod red. Janusza Krassowskiego i in.), Akademia Muzyczna w Gdańsku, Prace Specjalne 61, Gdańsk 2003
Budownictwo fortepianów i pianin w Legnicy – zarys historyczny w: Muzyka fortepianowa XII (pod red. Janusza Krassowskiego i in.), Akademia Muzyczna w Gdańsku, Prace Specjalne 59, Gdańsk 2001
Chopin and Hesse - new facts concerning their artistic acquaintance w: Chopin in Paris. The 1830s, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina / Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006
Chopin and Hesse. New facts about their acquaintance, “The American Organist” [New York] 2008 nr 3
Cieplikowie – zasłużeni dla śląskiej kultury muzycznej w: Kultura muzyczna na Śląsku (pod red. Moniki Biedy i Hanny Bias), Akademia Muzyczna w Katowicach, Katowice 2011
Fortepianmistrzowie Szczecina w XIX i pierwszej połowie XX wieku w: Studia Musicologica Stetinensis, tom 2 (pod red. naukową Krzysztofa Rottermunda), Zeszyty Naukowe nr 622, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010
Fortepiany i pianina budowniczych z Kalisza w ewidencji Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków - wystrój zewnętrzny i konstrukcja instrumentów w: Artificium Ars Scientia. Księga Jubileuszowa w 80. rocznicę urodzin Ks. Profesora Jana Chwałka (pod red. Marii Szymanowicz), Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 2010
Fortepiany i pianina z wytwórni śląskich w XIX i 1. połowie XX wieku w świetle wystaw przemysłowych i w aspekcie ekonomicznym, "Muzyka" 2010 nr 1
Fryderyk Hintz – budowniczy fortepianów w Kaliszu i jego zachowane wyroby w: „Rocznik Kaliski” XXXIV (pod red. Andrzeja Nowaka), Kalisz 2008
Georg Wolkenhauer - wytwórnia fortepianów, pianin i fisharmonii w Szczecinie w: Studia Musicologica Stetinensis, t. 1, Studia Organologica (pod red. Krzysztofa Rottermunda), Zeszyty Naukowe nr 557, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009
Handel instrumentami muzycznymi w Wielkopolsce w XIX i 1. połowie XX wieku w: Z zagadnień społeczno-gospodarczych (pod red. Stanisława Rusaka), Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nr 7, Kalisz 2002
Johann Julius Seidel - zapomniany wrocławski organista, kompozytor i znawca organów w: Organy i muzyka organowa, t. XIV (pod red. Janusza Krassowskiego i in.), Prace Specjalne nr 77, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Gdańsk 2009
Johann Wilhelm Gabrielski – zapomniany kompozytor i wirtuoz fletu w: „Polski Rocznik Muzykologiczny“ 2007-2008, tom VI, Warszawa 2008
Karol Lipiński i polskie epizody w historii Konserwatorium w Dreźnie w: Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka. Tom V (pod red. Anny Granat-Janki i zespołu), Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2013
Klavierbau in Schlesien bis zum Jahre 1945 - Historischer Abriss und Forschungsstand in Polen w: Musikinstrumentenbau im interkulturellen Diskurs (wyd. Erik Fischer, red. Annelie Kürsten, Sarah Brasack), Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2006
Krytyka muzyczna końca XVIII wieku na łamach "Allgemeine Musikalische Zeitung" w: Krytyka muzyczna. Krytyka czy krytyki? (pod red. M. Bristigera, R. Ciesielskiego), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2012
Muzyczne polonika na łamach czasopism "Journal des Luxus und der Moden" i "Zeitung für die elegante Welt" - wypisy źródłowe w: Studia Musicologica Stetinensis, tom 2 (pod red, naukową Krzysztofa Rottermunda), Zeszyty Naukowe nr 622, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010
Na przekór nowoczesności - Arnold Ludwig Mendelssohn i jego "Moderne Suite" op. 79 na fortepian, "Muzykalia" 2009 nr VIII, Zeszyt Niemiecki 2
On a number of transcriptions of works by Fryderyk Chopin with regard to domestic music-making in the 19th and early 20th century w: Chopin in performance: history, theory, practice, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2004
Rozwój konstrukcji wielkopolskich fortepianów i pianin w XIX i I połowie XX wieku w: Muzyka fortepianowa X (pod red. Janusza Krassowskiego i in.), Akademia Muzyczna w Gdańsku, Prace Specjalne nr 53, Gdańsk 1995
Stradivari, Guarneri, and Amati: A History of Karol Lipinski's Violins w: A Romantic Century in Polish Music. Studies edited by Maja Trochimczyk, Los Angeles 2009
Traditionen des Klavierbaus in Kalisz w: Musik – Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen. Band 4 (pod red. Katrin Stöck i Gilberta Stöcka), Gudrun Schröder Verlag, Leipzig 2012
Tradycje budownictwa fortepianów w Poznaniu – zarys historyczny i perspektywy badawcze w: W muzycznym Poznaniu. Tradycje i współczesność. Z serii Musica practica, musica theoretica (pod red. Teresy Brodniewicz, Hanny Kostrzewskiej, Janiny Tatarskiej), nr 7, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2004
Utwory fletowe Johanna Wilhelma Gabrielskiego – ogólna charakterystyka oraz problem ich wartości i recepcji w: Wartości w muzyce. Studium monograficzne. Tom 1 (pod red. Jadwigi Uchyły-Zroski), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008
Utwory Fryderyka Chopina w transkrypcji na fisharmonię - aspekty historyczne, teoretyczne i socjologiczne w: Studia Musicologica Stetinensis, t. 1, Studia Organoliogica (pod red. Krzysztofa Rottermunda), Zeszyty Naukowe nr 557, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009
Wrocławska szkoła fortepianowa XIX wieku – szkic do historii kultury muzycznej Śląska w: Tradycje śląskiej kultury muzycznej. Tom XII (pod red. Anny Granat-Janki i zespołu), Akademia Muzyczna im. Karola Lipińsiego we Wrocławiu, Wrocław 2011
Wynalazki i eksperymenty w budownictwie chordofonów klawiszowych od XVIII do połowy XIX w. na przykładach instrumentarzy ze Śląska w: Studia Organologica, tom III (pod red. Marii Szymanowicz), Katedra Instrumentologii Instytutu Muzykologii KUL, Lublin 2009
Wytwórnie fortepianów we Wrocławiu w latach 1790-1945 w: Muzyka fortepianowa XIII (pod red. Janusza Krassowskiego i in.), Akademia Muzyczna w Gdańsku, Prace Specjalne nr 63, Gdańsk 2004
Zabytkowe fortepiany jako obiekty sztuki zdobniczej na przykładzie instrumentów wielkopolskiej proweniencji, „Muzyka” 2002 nr 2
Zabytkowe fortepiany proweniencji kaliskiej w świetle kart ewidencyjnych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie w: Archiwa, biblioteki, muzea. Źródła do dziejów Wielkopolski południowej (pod red. Ewy Andrysiak), Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nr 8, Kalisz 2004
artykuły

"Niemiecki Chopin", "Ruch Muzyczny" 2010 nr 21
Adam Mickiewicz jako kompozytor, „Ruch Muzyczny” 1988 nr 21
Alexis Hollaender – zapomniany kompozytor z Raciborza, „Ruch Muzyczny” 2007 nr 12
Anton Bernhard Fürstenau i jego „Notturno” op. 146 na flet i fortepian w opracowaniu na skrzypce Karola Lipińskiego w: Karol Lipiński, życie, działalność, epoka (pod red. Doroty Kanafy i Marii Zduniak), t. IV, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2007
Arnold Ludwig Mendelssohn – „ubogi krewny" Feliksa, „Ruch Muzyczny” 2005 nr 17
August Fryderyk Duranowski i jego odnalezione utwory, „Ruch Muzyczny” 2002 nr 11
Autograf Dobrzyńskiego w Bibliotece Państwowej w Berlinie „Spotkania z Zabytkami” 2006 nr 5,
Autografy Karola Lipińskiego w Staatsbibliothek zu Berlin w: Karol Lipiński, życie, działalność, epoka (pod red. Doroty Kanafy i Marii Zduniak), t. IV, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2007
Autografy utworów Józefa Elsnera w Staatsbibliothek zu Berlin, „Muzyka” 1997 nr 3
Beniamin Vogel: Słownik lutników działających na historycznych i obecnych ziemiach polskich oraz lutników polskich działających za granicą do roku 1950 [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007], „Muzyka” 2007 nr 3
Budowniczowie fortepianów w Kaliszu, „Spotkania z Zabytkami” 2003 nr 6
Carl Schnabel - wrocławski pianista, kompozytor i budowniczy fortepianów, „Ruch Muzyczny” 2004 nr 6
Chopin i Hesse. Nowe fakty artystycznej znajomości, „Ruch Muzyczny” 2007 nr 2
Chopin, wirtuoz aelopantalonu, „Ruch Muzyczny” 2004 nr 22
Dama z klawesynem. Wanda Landowska i muzyka dawna, "Ruch Muzyczny” 2010 nr 1
Dama z klawesynem. Wanda Landowska i muzyka dawna, „Muzykalia” 2011 nr XII, Zeszyt Niemiecki 3
Die Orgelbauer aus Kalisz im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert w: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig, Heft 8, Gudrun Schröder Verlag, Chemnitz 2002
Do historii budownictwa fortepianów w Gdańsku w: Muzyka fortepianowa XI (pod red. Janusza Krassowskiego i in.), Akademia Muzyczna w Gdańsku, Prace Specjalne nr 56, Gdańsk 1998
Dobrzyński – addenda et corrigenda, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 26
Duet Terlecki – Wittek, „Ruch Muzyczny” 1995 nr 16
Duranowskim i jego utworach ciąg dalszy, „Ruch Muzyczny” 2004 nr 17
Dwaj obcy, „Krytyka Muzyczna” 2012 nr 7
Dyrygent Pierre Boulez w Berlinie, „Ruch Muzyczny” 2007 nr 15
Eduard Adler (1865-1940) – muzyk i budwoniczy instrumentów z Zielonej Góry w: Przestrzenie recepcji muzyki współczesnej (pod red. Barbary Literskiej i Rafała Ciesielskiego), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008
Elsner i Chopin na pogrzebie Staszica, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 1
Elsnerowie – ojciec i syn, „Kurier Polonica” [Berlin] 2007 nr 9
Emilie Mayer – w cieniu Clary Schumann i Fanny Hensel, „Ruch Muzyczny“ 2012 nr 26
Feliks Nowowiejski w fabryce fortepianów Sommerfelda – przyczynek do biografii kompozytora w: Studia i materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, nr 9, Wychowanie Muzyczne, Olsztyn 1989
Filozofia, estetyka i warsztat w utworze Charlesa Ivesa „The Unanswere Question” w: Zeszyty Naukowe XXVIII (pod red. Janusza Krassowskiego i in.), Akademia Muzyczna w Gdańsku, Gdańsk 1989
Fisharmonie koncertowe Teofila Kotykiewicza, „Ruch Muzyczny” 1996 nr 3
Fortepian Carla Loewego wrocławskiej firmy Traugott Berndt w Muzeum Händla w Halle, „Ruch Muzyczny” 2004 nr 8
Fortepian Teodora Bettinga z Muzeum w Opatówku, „Ruch Muzyczny“ 2007 nr 4
Fortepian z wytwórni Teodora Bettinga, „Spotkania z Zabytkami” 2009 nr 8
Fortepianmistrzowie z Wrocławia w końcu XVIII i w XIX wieku – przyczynek do historii budownictwa instrumentów muzycznych na Śląsku, „Muzyka” 2004 nr 1
Fortepianmistrzowie z Wrocławia w końcu XVIII i w XIX wieku. Przyczynek do historii budownictwa instrumentów muzycznych na Śląsku w: Rafał Maszkowski (1838-1901). Tradycje śląskiej kultury muzycznej X (pod red. Doroty Kanafa, Marii Zduniak), Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2005
Franciszek Lessel - kilka uzupełnień do biografii i twórczości, „Ruch Muzyczny” 2006 nr 14
Francuscy artyści na koncercie w Berlinie, „Kurier Polonica” [Berlin] 2007 nr 8
Gabrielscy – zapomniani wirtuozi fletu, „Ruch Muzyczny” 2007 nr 10
Gebrüder Kolski – polonijna wytwórnia fortepianów w Berlinie, „Ruch Muzyczny“ 2008 nr 12
Gustaw Arnold Fibieger – w 20. rocznicę śmierci, „Rocznik Kaliski” XXXV, red. Andrzej Nowak, Kalisz 2009
Gustaw Arnold Fibiger – w 20. rocznicę śmierci, „Ruch Muzyczny“ 2009 nr 4
Instrumenty z Muzeum w Wangen, „Ruch Muzyczny” 2006 nr 16
Jak niegdyś instrumentami handlowano, „Ruch Muzyczny” 1995 nr 11
Johann W. Gabrielski – wirtuoz fletu z Berlina, „Kurier Polonica” [Berlin] 2008 nr 10
Józef Elsner i jego ojciec, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 8
Kaliscy fortepianmistrzowie z XIX i początku XX wieku w: Muzyka fortepianowa VI (pod red. Janusza Krassowskiego i in.), Akademia Muzyczna w Gdańsku, Prace Specjalne nr 37, Gdańsk 1985
Kaliscy klawiaturnicy, „Ruch Muzyczny” 1985 nr 19
Karol Lipiński i Anton Fürstenau - sławni wirtuozi i ich współpraca artystyczna, „Ruch Muzyczny” 2005 nr 15
Karol Lipiński i jego skrzypce, „Muzyka” 2001 nr 2
Karol Lipiński i Mikołaj Sawicki w świetle odnalezionego autografu, „Ruch Muzyczny” 2005 nr 11
Karol Szymanowski a firma drukarska C.G. Rödera w Lipsku i skład muzykaliów Alberta Stahla w Berlinie, „Muzyka” 2004 nr 4
Klavioline i inne muzyczne wynalazki, „Ruch Muzyczny” 1999 nr 13
„Koncert na Pianoforte kompozycyi Moszellesa“, „Ruch Muzyczny” 2005 nr 4
Koncerty skrzypcowe Karola Lipińskiego i ich dziewiętnastowieczne edycje ze zbiorów Staatsbibliothek zu Berlin w: Karol Lipiński, życie, działalność, epoka (pod red. Doroty Kanafy i Marii Zduniak), t. IV, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2007
Koneksje Karola Lipińskiego z Mikołajem Sawickim w: Karol Lipiński, życie, działalność, epoka (pod red. Doroty Kanafy i Marii Zduniak), t. IV, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2007
Kto niegdyś w Kaliszu fortepiany budował, „Ruch Muzyczny” 1986 nr 5
Kto niegdyś w Kaliszu organy budował, „Ruch Muzyczny” 1986 nr 20
Lutnicy z Kalisza, „Ruch Muzyczny” 1986 nr 22
Maria Szymanowicz: Organy w kościołach diecezji radomskiej. Historia i stan obecny. Lublin 2006, „Muzyka” 2008 nr 2
Michał Bergson – w cieniu sławy wybitnego filozofa, „Ruch Muzyczny” 2013 nr 5
Młody Chopin i aelopantalon, „Spotkania z Zabytkami“ 2010 nr 1-2
Młody Chybiński o utworach Szymanowskiego, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 13
Nieznana kantata Elsnera – Józefa, Antoniego, Franciszka czy Ksawerego?, „Ruch Muzyczny” 1999 nr 11
Nieznana Msza Józefa Elsnera, „Ruch Muzyczny” 1996 nr 8
Nieznana pieśń Józefa Elsnera, „Ruch Muzyczny” 1996 nr 20
Nieznani muzycy z końca XVIII i z XIX wieku w świetle akt metrykalnych parafii ewangelickiej w Kaliszu, „Rocznik Kaliski” XXIX, Kalisz 2003
Nieznani muzycy, muzykanci i muzykusy w końcu XVIII i w XIX wieku w świetle ksiąg metrykalnych parafii ewangelickiej w Kaliszu, „Muzyka” 2003 nr 3
Nowe informacje o wielkopolskich organmistrzach z XIX – XX wieku w: Organy i muzyka organowa VII (pod red. Janusza Krassowskiego i in.), Akademia Muzyczna w Gdańsku, Prace Specjalne nr 44, Gdańsk 1988
O cechach polskości i europejskości w utworach fortepianowych Emanuela Kani i Maurycego Moszkowskiego „Forum Muzykologiczne” nr 1, Warszawa 2004
O Feliksie Nowowiejskim trochę inaczej, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 9
O Gabrielskich ciąg dalszy, „Kurier Polonica” [Berlin] 2008 nr 12
O kompozytorach i tańcach polskich z rękopisu Mus.ms.38048 w Staatsbibliothek zu Berlin w: Sto lat muzykologii polskiej. Historia-Teraźniejszość-Perspektywy, Musica Iagiellonica, Kraków 2016
Organmistrzowie z Kalisza w XIX i na początku XX wieku w: Organy i muzyka organowa VI, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Prace Specjalne nr 40, Gdańsk 1986
Ostatni utwór Józefa Elsnera, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 1
Partytura „Fausta” Antoniego Radziwiłła z 1835 roku jako przykład kunsztu edytorskiego i plastycznego, w: Muzyka w sztukach wizualnych XIX-XXI wieku, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2013
Paul de Wit i jego księgi adresowe jako źródło do historii budownictwa organów na ziemiach polskich w: Organy i muzyka organowa IX, (pod red. Janusza Krassowskiego i in.), Akademia Muzyczna w Gdańsku, Prace Specjalne nr 52, Gdańsk 1994
Pierre Boulez i Filharmonicy Berlińscy, „Kurier Polonica” [Berlin] 2007 nr 7
Polscy ludwisarze XIX – XX wieku, „Ruch Muzyczny” 1988 nr 5
Reichenau po dziesięciu wiekach, „Ruch Muzyczny” 2006 nr 19
Rękopisy Elsnera w zbiorach Centralnej Biblioteki Biskupiej w Ratyzbonie, „Ruch Muzyczny” 2004 nr 14
Rękopisy i druki utworów Józefa Elsnera z Morawskiego Muzeum w Brnie i Słowackiego Muzeum Narodowego w Bratysławie w: Tradycje śląskiej kultury muzycznej VIII, (pod red. Marii Zduniak), Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Zeszyt Naukowy nr 69, Wrocław 1996
Rodzina Fibigerów i jej zasługi w rozwoju przemysłu muzycznego Kalisza w: Dziedzictwo przemysłowe Kalisza i regionu (pod red. Tadeusza Krokosa), Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Kaliszu, Kalisz 2003
Rudolf Halaczinsky i jego muzyka w: Slązacy w Niemczech po 1945 roku (pod red. Marii Kalczyńskiej), Politechnika Opolska, Studia i Monografie, z. 250, Opole 2009
Sankt Gallen przed wiekami i dziś, „Ruch Muzyczny” 2006 nr 22
Szczecińska wytwórnia fortepianów Wolkenhauera, „Ruch Muzyczny” 2006 nr 3
Szymanowski Wolfsohnowi. Dedykacja w dowód przyjaźni, „Ruch Muzyczny” 2005 nr 7
Słownik lutników, „Przegląd Uniwersytecki” [Szczecin] 2007 nr 4-6
Słownik lutników Beniamina Vogla, „Ruch Muzyczny” 2007 nr 8
Teofil Kotykiewicz – polski budowniczy fisharmonii w Wiedniu, „Muzyka” 2001 nr 4
Teofil Kotykiewicz. Een poolse harmoniumbouwer in Wenen cz. 1, „Vox Humana. Het speciaalblad voor Harmoniumliefhebbers” [czasopismo wydawane w Holandii], nr 12/1 [styczeń 2001]
Teofil Kotykiewicz. Een poolse harmoniumbouwer in Wenen cz. 2, „Vox Humana. Het speciaalblad voor Harmoniumliefhebbers” [czasopismo wydawane w Holandii], nr 12/2 [maj 2001]
Tradycje budownictwa fortepianów w Kaliszu, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 20
Utwory fortepianowe Salomona Jadassohna, Alexisa Hollaendra i Arnolda Mendelssohna. W kręgu zapomnianej muzyki w stylu eklektycznym „Forum Muzykologiczne” nr 2, Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 2005
W kręgu śląskiej muzyki fortepianowej XVIII wieku w: Europejski repertuar muzyczny na ziemiach Polski (pod red. Elżbiety Wojnowskiej, Ludwika Bielawskiego, J. Katarzyny Dadak-Kozickiej), Związek Kompozytorów Polskich, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2003
Wielkopolskie wytwórnie fortepianów w relacjach prasowych 1815 – 1939 w: Zeszyty Naukowe XXVI (pod red. Janusza Krassowskiego i in.), Akademia Muzyczna w Gdańsku, Gdańsk 1987
Wiktor Zygmunt Łyjak: Organy w kościołach ewangelickich w Królestwie Polskim w latach 1815-1864. Sierpc 2006, „Muzyka” 2010 nr 2
Wolkenhauer i jego fortepiany, „Spotkania z Zabytkami” 2006 nr 1
Wrocławscy budowniczowie instrumentów muzycznych z XIX wieku na łamach poznańskiej prasy w: Tradycje śląskiej kultury muzycznej V (pod red. Marii Zduniak), Zeszyty Naukowe nr 49, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 1990
Wrocławski muzyk Carl Schnabel, „Kurier Polonica” [Berlin] 2008 nr 5
redakcje naukowe

Muzykolog wobec instrumentu muzycznego : profesorowi Beniaminowi Voglowi w 75. rocznicę urodzin, redaktor naukowy Krzysztof Rottermund, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020
W kręgu fortepianu i muzyki fortepianu, redaktor naukowy Krzysztof Rottermund, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019
hasła encyklopedyczne

Vogel Benjamin w: Encyklopedia Szczecina (pod. red. Tadeusza Białeckiego), suplement 2, Szczecin 2007
Arendt w: Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Danuty Wańki), t. II, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2003
Arnold w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo – wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Hanny Tadeusiewicz), t. I, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 1998
Bach Józef w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Danuty Wańki), t. III, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2007
Barthold Ernst w: Encyklopedia Szczecina (pod red. Tadeusza Białeckiego), suplement 2, Szczecin 2007
Betting w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo – wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Hanny Tadeusiewicz), t. I, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 1998
Böttcher w: Encyklopedia Szczecina (pod red. Tadeusza Białeckiego), suplement 2, Szczecin 2007
Broniszowski w: Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Danuty Wańki), t. II, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2003
Dauber Carl w: Encyklopedia Szczecina (pod red. Tadeusza Białeckiego), suplement 2, Szczecin 2007
Dreszer w: Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Danuty Wańki), t. II, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2003
Elbl w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo – wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Hanny Tadeusiewicz), t. I, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 1998
Endriss w: Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Danuty Wańki), t. II, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2003
Fibiger w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo – wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Hanny Tadeusiewicz), t. I, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 1998
Fibiger w: Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Danuty Wańki), t. II, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2003
Fibiger Gustaw w: Szkoła Kaliska. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu. Nauczyciele i wychowankowie (pod red. Krzysztofa Walczaka), Kalisz 1998
Fibiger Gustaw Arnold (I), Fibiger Gustaw (II), Fibiger Gustaw Arnold (III) w: Słownik biograficzny techników polskich. Tom 20 (pod red. Józefa Piłatowicza), Muzeum Techniki, Warszawa 2009
Fularski w: Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Danuty Wańki), t. II, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2003
Gabrielski Johann Wilhelm w: Lexikon der Flöte (pod red. A. Adorjan, L. Meierott), Laaber Verlag, Laaber 2009
Glandt w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo – wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Hanny Tadeusiewicz), t. I, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 1998
Gogulski Aleksander w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Danuty Wańki), t. III, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2007
Grünberg w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo – wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Hanny Tadeusiewicz), t. I, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 1998
Grünberg w: Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Danuty Wańki), t. II, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2003
Gützkow H. w: Encyklopedia Szczecina (pod red. Tadeusza Białeckiego) suplement 2, Szczecin 2007
Haegart Emil w: Encyklopedia Szczecina (pod red. Tadeusza Białeckiego), suplement 2, Szczecin 2007
Herrmann C.H. w: Encyklopedia Szczecina (pod red. Tadeusza Białeckiego), suplement 2, Szczecin 2007
Herrosé C. w: Encyklopedia Szczecina (pod. red. Tadeusza Białeckiego), suplement 2, Szczecin 2007
Herzog Ewald w: Encyklopedia Szczecina (pod. red. Tadeusza Białeckiego), suplement 2, Szczecin 2007
Hintz w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo – wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Hanny Tadeusiewicz), t. I, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 1998
Joachim Heinrich w: Encyklopedia Szczecina (pod red. Tadeusza Białeckiego), suplement 2, Szczecin 2007
Junfert Hermann w: Encyklopedia Szczecina (pod red. Tadeusza Białeckiego), suplement 2, Szczecin 2007
Kawecki w: Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Danuty Wańki), t. II, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2003
Klemczyński Julian Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Danuty Wańki), t. III, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2007
Klemczyński Julian w: Szkoła Kaliska. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu. Nauczyciele i wychowankowie (pod red. Krzysztofa Walczaka), Kalisz 1998
Köhler w: Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Danuty Wańki), t. II, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2003
Köhler Gebrüder w: Encyklopedia Szczecina (pod. red. Tadeusza Białeckiego), suplement 2, Szczecin 2007
Kullak w: Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Danuty Wańki), t. II, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2003
Kłos w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Danuty Wańki), t. II, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2003
Leichtentritt w: Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Danuty Wańki), t. II, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2003
Lewandowski Leopold w: Szkoła Kaliska. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu. Nauczyciele i wychowankowie (pod red. Krzysztofa Walczaka), Kalisz 1998
Lichtenstein L. & Co. w: Encyklopedia Szczecina (pod red. Tadeusza Białeckiego), suplement 2, Szczecin 2007
Lindemann w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo – wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Hanny Tadeusiewicz), t. I, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 1998
Neumayer Fritz w: Encyklopedia Szczecina (pod red. Tadeusza Białeckiego), suplement 2, Szczecin 2007
Petera w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo – wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Hanny Tadeusiewicz), t. I, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 1998
Peukert w: Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Danuty Wańki), t. II, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2003
Seideman w: Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Danuty Wańki), t. II, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2003
Spiegel Jakob Ignaz w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Danuty Wańki), t. III, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2007
Thoms C. P. w: Encyklopedia Szczecina (pod red. Tadeusza Białeckiego), suplement 2, Szczecin 2007
Tscheu w: Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Danuty Wańki), t. II, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2003
Wegner A. E. w: Encyklopedia Szczecina (pod red. Tadeusza Białeckiego), suplement 2, Szczecin 2007
Wilke Ernst w: Encyklopedia Szczecina (pod red. Tadeusza Białeckiego), suplement 2, Szczecin 2007
Wojak w: Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Danuty Wańki), t. II, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2003
Zacny w: Słownik biograficzny Wielkopolski Południowo-Wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Danuty Wańki), t. II, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2003
Zirkwitz w: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo – wschodniej, Ziemi Kaliskiej (pod red. Hanny Tadeusiewicz), t. I, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 1998
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

Kilara „Missa pro pace” w Berlinie, „Ruch Muzyczny” 2004 nr 20
Witold Szalonek (1927-2001), „Kurier Berliński Polonica” 2001 nr 11
Witold Szalonek in memoriam, „Ruch Muzyczny” 2007 nr 7
Witold Szalonek in memoriam w: „Zarys. Magazyn kulturalny” nr 6, Darmstadt 2007
Roman Maciejewski. – w odpowiedzi Gabrieli Moyseowicz, „Kurier Berliński Polonica” 1999 nr 2
Benjamin Vogel – nowy profesor US, „Przegląd Uniwersytecki” [Szczecin] 2004 nr 1-3
Klimek, „Ruch Muzyczny” 2002 nr 5
Klimek, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 12
Abbado, Ashkenazy i Jansons ponownie w Berlinie, „Ruch Muzyczny” 2005 nr 13
Ahrenshoop - kolonia artystyczna nad Bałtykiem, "Krytyka Muzyczna" nr 2010 nr 2
Albert Einstein - nie tylko fizyk, „Ruch Muzyczny” 2005 nr 24
Albert Einstein jako muzyk, „Kurier Polonica” [Berlin] 2005 nr 8
Alfred Brendel. Dwa koncerty w Berlinie z okazji 80. rocznicy urodzin, „Muzykalia” XII, Zeszyt Niemiecki 3, 2011
Alla turca – muzyczna impresja z Istambułu, „Kurier Berliński Polonica” 2000 nr 5
Anahit Asatryan i sztuka z dalekiej Armenii, „Kurier Berliński Polonica” 2002 nr 2
Arnold Schönberg (1874-1951) – w 50. rocznicę śmierci, „Kurier Berliński Polonica” 2001 nr 10
Arnold Schönberg, w 50 rocznicę śmierci, „Słowo Żydowskie” 2001 nr 18
Autograf „Ballady” Dobrzyńskiego w Staatsbibliothek zu Berlin, „Kurier Polonica” [Berlin] 2006 nr 2
Autograf kantaty Bacha na aukcji w Londynie, „Ruch Muzyczny” 1996 nr 16
Autografy Bacha w Staatsbibliothek zu Berlin, „Gazeta Antykwaryczna” 2000 nr 2
Autografy Bacha w Staatsbibliothek zu Berlin, „Muzyka 21” 2000 nr 3
Autografy J.S. Bacha w Staatsbibliothek zu Berlin. – w 250. rocznicę śmierci kompozytora, „Kurier Berliński Polonica” 2000 nr 7
Barbara Strzelecka i zespół „Clavocello”, „Kurier Berliński Polonica” 2000 nr 9
Bartók i Schönberg, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 8
Beethoven w Kaliszu, „Ruch Muzyczny“ 2012 nr 23
Berliński koncert poświęcony Janowi Pawłowi II, „Ruch Muzyczny” 1996 nr 16
Berlińskie sceny operowe – teraźniejszość i przyszłość, „Ruch Muzyczny” 1990 nr 20
Bogdan Matławski o muzyce ludowej Pomorza Zachodniego, „Kurier Berliński Polonica” 2002 nr 6
Bracia Kolscy – polonijna wytwórnia fortepianów w Berlinie, „Kurier Berliński Polonica” 2004 nr 10
Brazylia i Francja w Kaliszu, „Ruch Muzyczny” 2013 nr 10
Bronisław Huberman i historia kradzieży słynnego Stradivariusa, „Gazeta Antykwaryczna” 2001 nr 1
Bronisław Huberman i jego skrzypce, „Ruch Muzyczny” 1997 nr 11
„Carmina burana” i nie tylko, „Kurier Berliński Polonica” 2004 nr 11
Chopin, Chopin-Liszt, Franck, Liszt [płyta CD], „Twoja Muza” 2006 nr 1
Co (było) słychać w Berlinie, „Ruch Muzyczny” 2009 nr 16/17
Co słychać w Kilonii?, „Ruch Muzyczny“ 2008 nr 26
Curt Sachs – w 120 rocznicę urodzin, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 12
Curt Sachs (1881-1959) – w 120. rocznicę urodzin, „Kurier Berliński Polonica” 2001 nr 9
Curt Sachs (1881-1959) w 120 rocznicę urodzin, „Słowo Żydowskie” 2001 nr 14
Czy na pewno „królewskie pianino”?, „Ruch Muzyczny” 2004 nr 3
„Der ferne Klang“ Schrekera, „Ruch Muzyczny“ 2003 nr 6
„Der ferne Klang” Schrekera, „Kurier Berliński Polonica“ 2003 nr 6
Dwa polskie koncerty w Berlinie, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 15
Dwa polskie koncerty w Berlinie, „Zarys. Magazyn kulturalny” [Darmstadt] 2005 nr 4
Elżbieta Sternlicht - artystyczny portret, „Kurier Polonica” [Berlin] 2005 nr 5
Emil Bohnke i jego utwory, „Ruch Muzyczny” 2002 nr 20
Emil Bohnke i jego utwory, „Kurier Berlińsk Polonica” 2004 nr 7
Emil Bohnke i jego utwory [cz. II], „Kurier Berliński Polonica” 2004 nr 8
Estrongo Nachama (1918-2000), „Słowo Żydowskie” 2000 nr 6
Europejskie Centrum Muzyki Żydowskiej w Hanowerze w setną rocznicę śmierci Louisa Lewandowskiego, „Ruch Muzyczny” 1994 nr 10
Fortepianowo-konserwatorskie nieporozumienie, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 11
Fortepianowy Koffler, „Ruch Muzyczny” 2005 nr 23
Fortepiany z Opatówka, „Ruch Muzyczny” 1994 nr 20
Frühlingsstimmen – koncert szczecińsko-berliński, „Kurier Berliński-Polonica” 2002 nr 5
G. Wolkenhauer - wytwórnia fortepianów w Szczecinie, „Kurier Polonica” [Berlin] 2005 nr 6
Gablenz i Anbild w Kielcach, „Ruch Muzyczny” 1988 nr 6
„Gest królewski” to nie to samo, co „królewskie pianino”, „Ruch Muzyczny” 2004 nr 5
Gisela May skończyła 75 lat, „Ruch Muzyczny” 1999 nr 13
„Giuseppes Zirkus” w Niemczech, „Ruch Muzyczny” 2004 nr 20
Gorące rytmy, „Ruch Muzyczny” 2013 nr 14
Grete von Zieritz skończyła 100 lat, „Kurier Berliński Polonica” 1999 nr 4
Halaczinsky, „Ruch Muzyczny” 2002 nr 21
Hanns Eisler – w 50. rocznicę śmierci, „Krytyka Muzyczna” 2012 nr 7
Henri Seroka i jego „Credo", „Ruch Muzyczny” 2006 nr 21
Henri Seroka i jego „Credo" - kilka uwag i refleksji na marginesie koncertu w Berlinie, „Kurier Polonica” [Berlin] 2006 nr 10
Henri Seroka i jego „Credo” w: „Zarys. Magazyn kulturalny” nr 6, Darmstadt 2007
Hommage à Boulez w Berlinie, „Ruch Muzyczny” 2010 nr 11
Ich trzech, "Ruch Muzyczny” 2011 nr 13
Ignaz Anton Ladurner 1766-1839, „Muzyka 21” 2001 nr 8
Igor Strawiński i Simon Rattle, “Kurier Polonica” [Berlin] 2007 nr 11
III Polski Tydzień w Berlinie. Podsumowanie muzyczne, „Kurier Berliński Polonica” 2000 nr 6
III Polski Tydzień w Berlinie. Podsumowanie muzyczne, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 13
Inauguracyjne koncerty Roku Mozartowskiego w Berlinie, „Zarys. Magazyn kulturalny” [Darmstadt] 2006 nr 5
Instrumentarium u Erwina Bochinsky´ego, „Ruch Muzyczny” 1987 nr 9
Instrumentarium Yehudi Menuhina, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 1
Instrumentarium Yehudi Menuhina na aukcji w Londynie, „Gazeta Antykwaryczna” 2000 nr 3
Instrumenty muzyczne z Wangen, „Kurier Berliński Polonica” 2002 nr 11
Isaac Stern zakończył bojkot Niemiec, „Kurier Berliński Polonica” 1999 nr 5
Jadassohn i jego kameralistyka, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 14
Jean Sibelius w wykonaniu Idy Haendel, „Kurier Polonica” [Berlin] 2006 nr 7
Jerzy Gołos o organach w Warszawie, „Ruch Muzyczny” 2004 nr 26
Jesień muzyki polskiej w Berlinie, „Zarys. Magazyn Kulturalny” nr 7, Messel 2008
Jeszcze o „Muzyce na nowe odkrytej”. Glosa do artykułu o Mszy B-dur op. 3 Józefa Elsnera, „Ruch Muzyczny” 2004 nr 11
Józef Elsner a Ruch Autonomii Śląska, „Ruch Muzyczny” 2002 nr 9
Karol Lipiński – życie, działalność, epoka, „Kurier Berliński Polonica” 2002 nr 4
Karol Lipiński 1790-1861, „Muzyka 21” 2001 nr 8
Koncert 3-Majowy w Berlinie, „Kurier Berliński Polonica” 2000 nr 6
Koncert młodych talentów, „Kurier Berliński Polonica” 1998 nr 11
Koncert młodych talentów w Instytucie Polskim, „Kurier Berliński Polonica” 2004 nr 9
Koncert organowy ze śpiewem, „Kurier Berliński Polonica” 2005 nr 2
Koncert pamięci Witolda Szalonka, „Muzyka21” 2001 nr 9
Koncert urodzinowy Witolda Szalonka, „Kurier Berliński Polonica” 1999 nr 3
Koncert urodzinowy Witolda Szalonka, „Ruch Muzyczny” 1999 nr 6
Koncert w Berlińskiej Filharmonii, „Kurier Berliński Polonica” 1999 nr 2
Koniec sezonu w Kielcach, „Ruch Muzyczny” 1987 nr 15
Książę Antoni Radziwiłł – polonijny berlińczyk, „Kurier Berliński Polonica” 2002 nr 3
Laks. Rathaus, „Ruch Muzyczny” 2012 nr 11
Lewandowski przypomniany, „Ruch Muzyczny”2009 nr 2
Lewandowski przypomniany w Berlinie, "Muzykalia" 2009 nr VII, Judaica 2
Lipiński, „Ruch Muzyczny“ 2012 nr 8
Lipiński znany i mniej znany, „Krytyka Muzyczna” 2012 nr 7
Liszt i Chopin Wojciecha Matuszewskiego, „Ruch Muzyczny” 1987 nr 3
Marzenia o społecznej sprawiedliwości – w 80. rocznicę urodzin Luigiego Nono, „Kurier Berliński Polonica” 2004 nr 3
Matura z muzyki – kilka uzupełnień i refleksji, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 24
Mendelssohn, Czajkowski, „Ruch Muzyczny” 2002 nr 10
Michel van der Aa laureatem Nagrody Hindemitha, „Ruch Muzyczny” 2006 nr 12
Mikołaj Medtner i jego pieśni, „Kurier Berliński Polonica” 2004 nr 4
„Misdroy-Requiem” Karola Borsuka, „Kurier Berliński Polonica” 2002 nr 12
„Missa pro pace” Kilara w Berlinie, „Kurier Berliński Polonica” 2004 nr 9
Musica Baltica. Danzig und die Musikkultur Europas, „Kurier Berliński Polonica” 2000 nr 10
Muzealna muzyka na muzealnych instrumentach, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 4
Muzeum Chopina na Majorce. W 150. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, „Kurier Berliński Polonica” 1999 nr 8
Muzeum dzwonów w Innsbrucku, „Ruch Muzyczny” 1998 nr 8
Muzeum dzwonów w Innsbrucku, „Ruch Muzyczny” 1998 nr 8
Muzeum Fryderyka Chopina w Valldemosie, „Gazeta Antykwaryczna” 2000 nr 9
Muzeum Instrumentów Muzycznych w Berlinie, „Ruch Muzyczny” 1990 nr 9
Muzyczna bitwa pod Racławicami, „Kurier Berliński Polonica” 2000 nr 8
Muzyczna bitwa pod Racławicami, „Gazeta Antykwaryczna” 2000 nr 11
Muzyczna impresja z Majorki, „Głos Polski” 1998 nr 5-6-7
Muzyczna impresja z Tyrolu, „Kurier Berliński Polonica” 1999 nr 9
Muzyczna Wielkanoc w Tyrolu, „Kurier Berliński Polonica” 2001 nr 4
Muzyczne migawki z Innsbrucku, „Głos Polski” 1998 nr 10-11-12
Muzyka polska w Berlinie, „Ruch Muzyczny” 2005 nr 14
Muzyka polska w Berlinie, „Kurier Polonica” [Berlin] 2005 nr 7
Muzyka Racławic, „Ruch Muzyczny” 1994 nr 13
Muzyka Szostakowicza w Berlinie, „Kurier Polonica” [Berlin] 2007 nr 1
Muzyka w okupowanej Polsce, „Ruch Muzyczny“ 2011 nr 4
Muzyka w okupowanej Polsce 1939-1945, „Krytyka Muzyczna” 2010 nr 3
Muzyka w okupowanej Polsce 1939-1945, „Kurier Polonica“ [Berlin] 2010 nr 16 (134)
Muzyka w okupowanej Polsce 1939-1945, „Zarys. Magazyn Kulturalny” nr 10, Messel 2011
Muzykolodzy na konferencjach, „Przegląd Uniwersytecki” [Szczecin] 2005 nr 1-3
Muzykolodzy z Niemiec w Gdańsku, „Kurier Berliński Polonica” 1998 nr 12
Nagroda Hindemitha dla Michela van der Aa, „Kurier Polonica” [Berlin] 2006 nr 6
Najstarsza kompozytorka, „Ruch Muzyczny” 1999 nr 8
Nie bójmy się muzyki komunistów! Jeszcze o Hannsie Eislerze w 50. rocznicę śmierci, „Ruch Muzyczny” 2012 nr 23
Nieporozumienie w Jerozolimie, „Słowo Żydowskie” 2001 nr 16
„Nos” Szostakowicza w Berlinie, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 2
„Nos” Szostakowicza w Berlinie, „Kurier Berliński Polonica” 2003 nr 4
Nowy autograf J. S. Bacha w Staatsbibliothek zu Berlin, „Kurier Berliński Polonica” 1998 nr 11
O Bettingach, Arnoldach i Encyklopedii, „Ruch Muzyczny“ 1986 nr 15
O budownictwie instrumentów muzycznych na konferencji w Bonn, „Ruch Muzyczny” 2005 nr 2
O minionym sezonie muzycznym w Berlinie, „Zarys. Magazyn Kulturalny” nr 8, Messel 2009
O rocznicy Szostakowicza w Berlinie, „Ruch Muzyczny” 2007 nr 3
O rocznicy Szostakowicza w Berlinie w: „Zarys. Magazyn kulturalny” nr 6, Darmstadt 2007
Ocalały z Oświęcimia, „Ruch Muzyczny“ 2010 nr 5
„Ocalały z Warszawy” pod Bramą Brandenburską, „Ruch Muzyczny” 2009 nr 25
Operowy skandal w Berlinie, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 7
Organowe Dni Karg-Elerta, „Ruch Muzyczny” 2005 nr 24
Orkiestra Academia w Berlinie, „Kurier Berliński Polonica” 2002 nr 2
Orkiestra Academia w Berlinie, „Przegląd Uniwersytecki” [Szczecin] 2004 nr 10-12
Orkiestra Leopoldinum w Berlinie, „Kurier Berliński Polonica” 2002 nr 6
Pamiątki po Richardzie Tauberze w Muzeum Żydowskim w Berlinie, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 17
Pamiątki po Richardzie Tauberze w Muzeum Żydowskim w Berlinie, „Słowo Żydowskie” 2000 nr 20
„Pasja według św. Jana” Sofii Gubajduliny, „Kurier Berliński Polonica” 2003 nr 10
„Pasja” Józefa Elsnera w Berlinie, „Kurier Berliński Polonica” 2001 nr 6
„Passio Domini Nostri” – addenda et corrigenda po raz drugi, „Ruch Muzyczny” 1999 nr 16
„Passio Domini Nostri” – addenda et corrigenda po raz ostatni, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 6
Pechowe skrzypce Bronisława Hubermana, „Ruch Muzyczny” 1997 nr 20
Pechowy koncert urodzinowy w Berlinie, „Ruch Muzyczny” 2006 nr 4
„Peter Grimes“ Brittena w Komische Oper, „Ruch Muzyczny“ 2003 nr 12
„Peter Grimes“ Brittena w Komische Oper, „Kurier Berliński Polonica“ 2003 nr 7
Pianino dla Papieża, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 1
Pianino z Sieny – legendarny antyk, „Gazeta Antykwaryczna” 2000 nr 7-8
Pianiści – rekordziści, „Ruch Muzyczny” 1998 nr 13
Pierwszy koncert Roku Mozartowskiego, „Kurier Polonica” [Berlin] 2006 nr 1
Pieśni Medtnera, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 19
Piotr Klimek i jego „Kantata o Duchu”, „Kurier Berliński Polonica” 2001 nr 12
Początek sezonu w Berlinie „Kurier Polonica” [Berlin] 2007 nr 10,
Polacy - kompozytorzy w Berlinie, „Kurier Polonica” [Berlin] 2005 nr 10
Polacy - kompozytorzy w Berlinie, „Ruch Muzyczny” 2005 nr 25
Pollini ponownie w Berlinie, „Zarys. Magazyn Kulturalny” nr 7, Messel 2008
Polska muzyka w Berlinie, „Ruch Muzyczny“ 1995 nr 12
Polski koncert w Berlinie z okazji setnej rocznicy śmierci Josepha G. Rheinbergera, „Kurier Berliński Polonica” 2001 nr 7-8
Polski koncert w berlińskim Hiltonie, „Głos Polski” 1998 nr 2-3-4
Polsko-niemiecki Weihnachtskonzert, „Kurier Berliński Polonica” 2002 nr 1
Polsko-niemiecki „Weihnachtskonzert”, „Ruch Muzyczny” 2002 nr 2
Prawykonanie sonaty Piotra Mossa, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 21
Prawykonanie utworów Piotra Mossa, „Kurier Polonica” [Berlin] 2006 nr 12
Prawykonanie utworu Piotra Mossa w Berlinie, „Ruch Muzyczny” 2006 nr 25
Płyta z muzyką Henselta, „Ruch Muzyczny” 2002 nr 2
Ratujmy wspólnie autografy Bacha, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 3
Recital Marii Krupowies, „Kurier Berliński Polonica” 1999 nr 4
Recital organowy Bogusława Grabowskiego, „Kurier Berliński Polonica” 2000 nr 7
Recital organowy Macieja Babnisa, „Kurier Berliński Polonica” 2002 nr 1
„Requiem” Mozarta w Kielcach, „Ruch Muzyczny” 1986 nr 26
Rheinberger [płyta CD], „Ruch Muzyczny” 2006 nr 13
Rocznicowy koncert w Filharmonii Kieleckiej, „Ruch Muzyczny” 1987 nr 13
Rodzina Fibigerów a III tom Encyklopedii, „Ruch Muzyczny” 1987 nr 21
Rok Chopinowski w Berlinie, „Ruch Muzyczny” 2011 nr 6
Rok Chopinowski w Berlinie, „Zarys. Magazyn Kulturalny” nr 10, Messel 2011
Ruben Silva i Filharmonia Kaliska, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 24
Rudolf Halaczinsky i jego muzyka, „Kurier Berliński Polonica” 2002 nr 9
Salomon Jadassohn i jego kameralistyka, Kurier Berliński Polonica” 2004 nr 2
Sankt Gallen przed wiekami i dziś, „Kurier Polonica” [Berlin] 2007 nr 4
Sesja muzykologiczna w Gdańsku, „Kurier Berliński Polonica” 2002 nr 1
Siena Piano – legenda i rzeczywistość, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 18
Siena Piano – legendarny instrument Ziemi Świętej, „Słowo Żydowskie” 2000 nr 16
Siena Piano – legendarny instrument Ziemi Świętej, „Kurier Berliński Polonica” 2001 nr 5
Simon Rattle nowym szefem Berliner Philharmoniker, „Kurier Berliński Polonica” 1999 nr 8
Skandal w Izraelu, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 17
Skandal w Jerozolimie, „Kurier Berliński Polonica” 2001 nr 9
Spuścizna po Furtwänglerze w Staatsbibliothek zu Berlin, „Muzyka21” 2001 nr 5
Stern odwiedził Niemcy, „Ruch Muzyczny” 1999 nr 11
„Sternlicht-Sonate” Piotra Mossa – prawykonanie w Berlinie, „Kurier Berliński Polonica” 2003 nr 11
Stradivari Quartett i jego pierwsze tournee, „Kurier Polonica” [Berlin] 2007 nr 12
Stulecie Berliner Sängerbund z polskimi wykonawcami, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 22
Stulecie berlińskiego Sängerbundu z polskimi wykonawcami, „Kurier Berliński Polonica” 2001 nr 11
Szymon Laks – ocalały z KZ Auschwitz., „Kurier Polonica” [Berlin] 2010 nr 13 (131)
Słownik lutników Beniamina Vogla, „Kurier Polonica“ [Berlin] 2008 nr 4
Teodor Kullak – pianista berlińskiego dworu, „Kurier Berliński Polonica” 2003 nr 8
Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Kurier Berliński Polonica” 2001 nr 4
Trzech wspaniałych? Nie, tylko jeden..., „Krytyka Muzyczna” 2012 nr 7 2012
Trzy wieczory w Centrum Judaicum, „Słowo Żydowskie” 2005 nr 21-22
Udo Zimmermann nowym szefem Deutsche Oper Berlin, „Kurier Berliński Polonica” 1999 nr 5
Udo Zimmermann szefem Deutsche Oper, „Ruch Muzyczny” 1999 nr 12
Unerhörte Musik w wykonaniu Elżbiety Sternlicht, „Ruch Muzyczny” 2004 nr 12
Unerhörte Musik w wykonaniu Elżbiety Sternlicht, „Kurier Berliński Polonica” 2004 nr 6
Urodzinowa płyta CD Grety von Zieritz, „Kurier Berliński Polonica” 2000 nr 4
Urodzinowa płyta Grety von Zieritz, „Ruch Muzyczny” 1999 nr 20
Utajona więź. W sto pięćdziesiątą rocznicę śmierci Feliksa Mendelssohna i Fanny Hensel, „Ruch Muzyczny” 1997 nr 19
Utwory fortepianowe Fanny Hensel w interpretacji Elżbiety Sternlicht, „Kurier Polonica” [Berlin] 2006 nr 5
Utwory Józefa Kofflera i Fanny Hensel w wykonaniu Elżbiety Sternlicht, „Zarys. Magazyn kulturalny” [Darmstadt] 2006 nr 5
Utwory na waltornię [płyta CD], „Kurier Polonica” [Berlin] 2006 nr 9
Utwory Rheinbergera w wykonaniu polonijnych artystów, „Kurier Polonica” [Berlin] 2006 nr 8
Uwagi do recenzji Andrzeja Sułka „Frustrat na europejskim rozdrożu”, „Ruch Muzyczny” 1996 nr 14
Valldemosa po półtora wieku. Muzeum Chopina i George Sand na Majorce, „Ruch Muzyczny” 1992 nr 8
Variations for two pianos, „Muzyka21” 2000 nr 5
Von der polnischen Musik und mit ihr, „Kurier Berliński Polonica” 2004 nr 10
W Filharmonii Kaliskiej, „Ruch Muzyczny” 2002 nr 23
W hołdzie Twemu sercu [płyta CD], „Kurier Polonica” [Berlin] 2006 nr 4
W salonie Fanny Hensel, „Kurier Polonica” [Berlin] 2005 nr 10
W sprawie Elsnerów, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 16
„Weihnachtskantate” Piotra Mossa – prawykonanie w Berlinie, „Kurier Berliński Polonica” 2001 nr 1
„Weihnachtskantate” Piotra Mossa w Berlinie, „Muzyka21” 2001 nr 2
Wen Yu Shen pięć lat temu, „Ruch Muzyczny” 2006 nr 2
Wilhelm Furtwängler – wieczór wspomnieniowy w berlińskiej Staatsbibliothek, „Kurier Berliński Polonica” 2001 nr 2
Wspaniała „Pasja” Elsnera na podstawie berlińskiego autografu, „Kurier Berliński Polonica” 1998 nr 12
Wspomnienie o Gustawie Arnoldzie Fibigerze, „Muzykalia” 2011nr XII, Zeszyt Niemiecki 3
Z Polską w sercu, „Zarys. Magazyn kulturalny“ [Darmstadt] 2005 nr 4
Zanim usłyszymy „Pasję” Józefa Elsnera, „Ruch Muzyczny“ 1994 nr 18
Zawiść – nie, nieporozumienie – tak, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 15
Ze Lwowa do Berlina, „Kurier Berliński Polonica” 2001 nr 3
Zmarł Estrongo Nachama, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 4