Polmic - FB

indeks osób (R)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Maryla Renat, muzykolog, teoretyk muzyki, pedagog; ur. 4 września 1958, Mikołów. Absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki (dyplom z wyróżnieniem, 1983) oraz na Wydziale Instrumentalnym (Pedagogika Instrumentalna, skrzypce, 1989). W 1998 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w Instytucie Sztuki PAN na podstawie dysertacji Ewolucja techniki kompozytorskiej Grażyny Bacewicz. Pełni funkcję adiunkta w Instytucie Muzyki Wydziału Wychowania Artystycznego Akademii Jana Długosza w Częstochowie, zaś od 2008 roku jest kierownikiem Zakładu Teorii. W latach 1983-1986 pracowała jako nauczyciel w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach. Jest członkiem - kandytatem Związku Kompozytorów Polskich.   
Maryla Renat jest autorką artykułów naukowych i popularnych. W 2004 roku otrzymała I nagrodę na III Konkursie na esej pod hasłem „Zapomniana Muzyka Polska”, organizowanym przez miesięcznik „Muzyka21” (temat eseju: Koncerty skrzypcowe Emila Młynarskiego). Uczestniczyła w ogólnopolskich konferencjach naukowych.

twórczość

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień analizy dzieła muzycznego, historii muzyki skrzypcowej (zwłaszcza polskiej), a także historii życia muzycznego.

publikacje

artykuły

Faktura skrzypcowa w utworach Grażyny Bacewicz w: Idee modernizmu i postmodernizmu, Musica Iagiellonica, Kraków 2004
Grażyna Bacewicz – w 25 rocznicę śmierci „Kwartalnik International Society for Music Education”, Polska Sekcja ISME, Warszawa 1995
Koncert skrzypcowy w niemieckiej muzyce okresu wczesnoklasycznego „Prace Naukowe”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 1996
Koncerty Pedagogów „Życie Muzyczne”, Polski Związek Chórów i Orkiestr, Warszawa 1992
Koncerty skrzypcowe Emila Młynarskiego, „Muzyka21” 2005 nr 7-8
Kwintety fortepianowe Grażyny Bacewicz. Analiza porównawcza „Muzyka Fortepianowa XIII”. Prace Specjalne, Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki, Gdańsk 2004
Międzynarodowe Kursy Muzyczne w Łańcucie „Przegląd Muzyczny”, Ludowy Instytut Muzyczny, Łódź 1990
Percepcja muzyczna w polskiej myśli pedagogicznej II połowy XX wieku – próba syntezy w: „Muzyka w szkole XXI wieku. Tradycja i współczesność”. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, Katowice 2005
Percepcja muzyki w polskiej myśli pedagogicznej w:Muzyka w szkole XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Katowicach, Katowice 2005
Polski Festiwal Skrzypcowy w Częstochowie. Dzieje, recepcja, profile [broszura], Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 2003
Przemiany stylistyczne koncertu skrzypcowego w muzyce włoskiej w: Edukacja Muzyczna II, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2008
Sonaty na skrzypce i fortepian Grażyny Bacewicz „Prace Naukowe”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 1994
Symfonia w domu kultury „Życie Muzyczne”, Polski Związek Chórów i Orkiestr, Warszawa 1993
Utwory dla dzieci w twórczości Karola Szymanowskiego i Witolda Lutosławskiego w: „Dziecko-szkoła-muzyka”. Wybór materiałów posesyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 2003
Utwory skrzypcowe Krzysztofa Pendereckiego w: Książka Jubileuszowa prof. Leona Markiewicza, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Katowicach, Katowice 2008
Wybrane zagadnienia idiomu kompozytorskiego Grażyny Bacewicz „Edukacja Muzyczna I. Prace Naukowe Akademii Jana Długosza”, Wydawnictwo Akademii Jana Długosza, Częstochowa 2005
Z archiwum publikacji prasowych „Kwartalnik International Society for Music Education”, Polska Sekcja ISME, Warszawa 1987
Z wybranych zagadnień języka muzycznego sonat Grażyny Bacewicz „Prace Naukowe”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 1996
Związki słowno-muzyczne w pieśniach dziecięcych Witolda Lutosławskiego „Edukacja Muzyczna I. Prace Naukowe Akademii Jana Długosza”, Wydawnictwo Akademii Jana Długosza, Częstochowa 2005
redakcje naukowe

Edukacja Muzyczna III. Prace Naukowe AJD w Częstochowie, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2009