Polmic - FB

indeks osób (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Jadwiga Kaliszewska,

skrzypaczka i pedagog; ur. 15 września 1936, Warszawa; zm. 18 marca 2012, Poznań. Studia muzyczne w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie ukończyła z wyróżnieniem w 1959 roku w klasie skrzypiec prof. Eugenii Umińskiej. Uczestniczyła w międzynarodowych kursach gry skrzypcowej w Weimarze (1965).

Brała udział w międzynarodowych konkursach skrzypcowych w Poznaniu (1957) i w Paryżu (J. Thibaud, 1979). W 1962 roku otrzymała wyróżnienie na IV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

Jako solistka i kameralistka koncertowała w Austrii, Bułgarii, Czechach, Francji, Holandii, b. Jugosławii, Niemczech, Rosji, Rumunii, Włoszech, b. Związku Radzieckim. Występowała na Festiwalach „Poznańska Wiosna Muzyczna”. Dokonała nagrań radiowych, w tym prawykonań dzieł polskich twórców, nagrała płytę z rejestracją koncertów skrzypcowych Floriana Dąbrowskiego, Krzysztofa Meyera realizowanych wraz z orkiestrą Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego.

Przez ponad trzydzieści lat jej zainteresowania muzyczne wiązały się także z wykonawstwem kompozycji barokowych i klasycznych na mistrzowskich instrumentach ze zbiorów Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. Artystka była I skrzypaczką zespołu „Collegium Musicorum Posnaniensium”, działającego pod kierunkiem prof. Włodzimierza Kamińskiego do roku 1992.

Od 1961 roku związana była z Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. W 1975 roku otrzymała tytuł naukowy profesora sztuki muzycznej. Prowadziła klasę skrzypiec w poznańskiej uczelni muzycznej i w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (od 1995 roku) oraz w Państwowym Liceum Muzycznym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu dla szczegółnie uzdolnionej młodzieży, zwanym „Szkołą Talentów”. Placówka ta, której Jadwiga Kaliszewska była współinicjatorką, działa od 1990 roku. W 2013 roku nadano tej placówce imię Jadwigi Kaliszewskiej.

Wykształciła blisko siedemdziesięciu absolwentów, wśród których są zdobywcy około 200 nagród przyznanych na krajowych i międzynarodowych konkursach skrzypcowych. Na liście laureatów znajdują się: Piotr Milewski, Bartosz Bryła, Krzysztof Baranowski, Joanna Kurkowicz, Dominika Falger, Bartłomiej Nizioł, Anna Reszniak, Aleksandra Januszajtis, Jarosław Nadrzycki, Jakub Haufa, Mateusz Smól, Marianna Szadowiak, Agata Jeleńska, Michał Bryła, Marta Pawłowska, Maciej Strzelecki, Maja Syrnicka. W latach 1970-2006 kierowała Katedrą Instrumentów Smyczkowych w poznańskiej Akademii Muzycznej. Z jej inicjatywy – we współpracy Katedry z Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu – od wielu lat (w trybie pięcioletnim) odbywają się ogólnopolskie konkursy w dyscyplinach smyczkowych. Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków im. prof. Eugenii Umińskiej zorganizowany został po raz pierwszy w listopadzie 2005 roku, w 25-lecie śmierci wybitnej artystki i pedagoga.

Przez szereg lat Jadwiga Kaliszewska była ściśle związana z Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, jako członek zarządu, a także – w latach 1993-1996 – jako prezes oraz wielokrotny juror kolejnych edycji Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego i Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. H. Wieniawskiego.

Swoje bogate doświadczenia artystyczne i dydaktyczne przekazywała na kursach mistrzowskich. Od dwudziestu lat kierowała „Letnią Akademią Muzyczną” w Żaganiu, a także należała do grona pedagogów gry skrzypcowej na Kursach Mistrzowskich w Łańcucie. Na terenie całej Polski udzielała konsultacji i prowadziła warsztaty skrzypcowe. Zasiadała w jury wielu konkursów skrzypcowych oraz kameralnych w Polsce i za granicą.

Uhonorowana została szeregiem odznaczeń. Otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski, Krzyż Oficerski, a w 2005 roku Krzyż Komandorski Orderu „Polonia restituta”. Ponadto wyróżniona została Odznaką Honorową Miasta Poznania (1970) oraz nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006). W październiku 2007 roku otrzymała tytuł doktora h. c. Akademii Muzycznej w Poznaniu. Została wyróżniona przez poznańskie Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego statuetką Złotego Hipolita (2010).

W 2016 roku powstało Stowarzyszenie im. Jadwigi Kaliszewskiej, założone przez absolwentów, współpracowników i przyjaciół Pani Profesor. Misją Stowarzyszenia są działania w zakresie edukacji, kultury i sztuki. Cele te Stowarzyszenie realizuje organizując konkursy, warsztaty, koncerty i festiwale, współpracując z placówkami oświatowo-kulturalnymi, promując młodych, wybitnie uzdolnionych muzyków. Od 2016 roku w poznańskiej "Szkole Talentów" odbywa się Festiwal im. Jadwigi Kaliszewskiej, który jest wyrazem wdzięczności i pamięci o jednej z najwybitniejszych postaci polskiej wiolinistyki. W ramach Festiwalu odbywaja sie koncerty i Ogólnopolski Konkurs dla uczniów szkół muzyczych I i II stopnia (skrzypce, altówka, gitara).

aktualizacja: 2018 (wa)