Polmic - FB

indeks osób (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Andrzej Bujakiewicz, dyrygent i pedagog; ur. 21 września 1939, Winnagóra (Wielkopolska). Studiował dyrygenturę pod kierunkiem Zbigniewa Chwedczuka w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu.
Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1959 i do 1965 uczył w Państwowym Liceum Muzycznym w Poznaniu. Działalność artystyczną zapoczątkował w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, gdzie był asystentem dyrygenta (1963-64). Następnie, w latach 1964-65, kierował Chórem Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1965 do 1973 prowadził zajęcia w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze. W latach 1967-72 pełnił obowiązki dyrygenta Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Zielonej Górze. W latach 1972-73 był wykładowcą w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Zielonej Górze.
Od 1973 związany jest z Kaliszem. Pracując w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Henryka Melcera w Kaliszu, założył w 1974 szkolną orkiestrę, składającą się z uczniów, absolwentów i nauczycieli. Pierwszy występ 40-osobowego zespołu miał miejsce 18 czerwca 1974. W tym samym roku Andrzej Bujakiewicz objął funkcję kierownika artystycznego Orkiestry. W 1980 zespołowi nadano status instytucji państwowej, a w 1993 przekształcono w Filharmonię Kaliską. Do 1990 artysta był jej dyrektorem naczelnym i artystycznym. Obecnie nadal pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej w Kaliszu, gdzie sprawuje obowiązki dyrektora.
Andrzej Bujakiewicz otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę „Zasłużonego Działacza Kultury”.

aktualizacja: marzec 2008