Polmic - FB

kompozytorzy (Ł)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Juliusz Łuciuk,

kompozytor; ur. 1 stycznia 1927, Brzeźnica (k. Radomska). W latach 1947-52 studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem Zdzisława Jachimeckiego. Jednocześnie, w latach 1947-56, odbywał studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie, gdzie kształcił się w zakresie teorii muzyki u Aleksandra Frączkiewicza (dyplom w 1955), kompozycji pod kierunkiem Stanisława Wiechowicza (dyplom w 1956), a także gry na fortepianie w klasie Sergiusza Nadgryzowskiego i Jana Hoffmana oraz na organach u Józefa Chwedczuka. Swoją edukację muzyczną kontynuował w Paryżu, gdzie w latach 1958-59 studiował kompozycję u Nadii Boulanger i Maxa Deutscha oraz uczestniczył w seminariach Oliviera Messiaena. Ponadto w 1959 brał udział w Międzynarodowych Kursach Kompozytorskich w Darmstadt.
Od czasu studiów do chwili obecnej zajmuje się wyłącznie kompozycją. Za swoją twórczość kompozytorską otrzymał wiele nagród, m.in. w 1958 – I nagrodę za Szkic symfoniczny nr 4 na orkiestrę (1957) oraz II nagrodę za Allegro symfoniczne na orkiestrę (1957) na Konkursie Dyplomantów Kompozycji, w 1960 – srebrny medal na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Vercelli za Sen kwietny [wersja I] 5 pieśni do słów Juliana Przybosia na głos i fortepian (1959), w 1962 – Nagrodę Radia Niderlandzkiego na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Holandii za Pour un Ensemble na głos recytujący i 24 instrumenty smyczkowe (1961), w 1968 – II nagrodę na Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga za Poème de Loire 5 pieśni francuskich na sopran i orkiestrę symfoniczną (1968), w 1972 – wyróżnienie na tym samym konkursie za Skrzydła i ręce na baryton i orkiestrę symfoniczną (1972), w 1974 – Prix de Composition Musicale Prince Reinier III de Monaco na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Monaco za Portraits Lyriques na mezzosopran, 2 skrzypiec, wiolonczelę i fortepian (1974), a w 1982 – II nagrodę na Konkursie na Utwór Organowy w Gambaronyo Lago Maggiore za Preludia Maryjne na organy (1982).
Ponadto Juliusz Łuciuk został uhonorowany Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za twórczość fortepianową dla dzieci (1976), Nagrodą Miasta Krakowa (1983), Nagrodą im. Brata Alberta za osiągnięcia w dziedzinie muzyki sakralnej (1983), Nagrodą Wojewody Krakowskiego (1992), Nagrodą Minista Kultury i Sztuki (1995), Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy (1997), Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich (1998), orderem Pro Ecclesia et Pontifice (2001), Nagrodą Specjalną Ministra Kultury (2004), Medalem Województwa Małopolskiego (2004).

aktualizacja: listopad 2008

kompozycje

Trzy pieśni do słów Leopolda Staffa na sopran i fortepian * (1954)
Dzikie wino, kantata na sopran, baryton, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1955)
Capriccio na skrzypce i fortepian * (1956)
Sonata na fagot i fortepian * (1956)
Sonata na klarnet i fortepian (1956)
Cztery miniatury na fortepian * (1957)
Szkice symfoniczne na orkiestrę (1957)
Szkic symfoniczny nr 4 na orkiestrę * (1957)
Allegro symfoniczne na orkiestrę * (1958)
Sen kwietny [wersja I], 5 pieśni do słów Juliana Przybosia na głos i fortepian (1959)
Kompozycja na cztery zespoły orkiestrowe (1960)
Sen kwietny [wersja II], 5 pieśni do słów Juliana Przybosia na głos i 12 instrumentów * (1960)
Pour un Ensemble na głos recytujący i 24 instrumenty smyczkowe (1961)
Enfiando na orkiestrę symfoniczną (1962)
Niobe, balet-pantomima w 1 akcie na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną * (1962)
Improwizacje dziecięce na fortepian * (1962)
Melorhythms for orchestra (1962)
Lirica di timbri na fortepian preparowany * (1963)
Pacem in terris na głos żeński i fortepian preparowany * (1964)
Suknia, mimodram na fortepian preparowany i zespół kameralny (1965)
Narzędzie ze światła [wersja I] na baryton i orkiestrę symfoniczną * (1966)
Narzędzie ze światła [wersja II] na baryton i fortepian (1966)
Cztery sonatiny na fortepian * (1966-69)
Brand – Peer Gynt, mimodram na 2 fortepiany preparowane i zespół kameralny (1967)
Passacaglia na fortepian preparowany * (1968)
Poème de Loire, 5 pieśni francuskich na sopran i orkiestrę symfoniczną * (1968)
Speranza Sinfonica na orkiestrę (1969)
Kaszëbë na głos solowy, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1969)
Lamentazioni in memoriam Grażyna Bacewicz na orkiestrę (1970)
Sen Nocy Listopadowej, choreodram na zespół instrumentalny (1971)
Wiatrowiersze na baryton i zespół kameralny * (1971)
Contemplazioni per soprano ed organo (1971)
Kiedy minie 5 lat, balet-pantomima na sopran, fortepian preparowany i zespół kameralny (1972)
Skrzydła i ręce na baryton i orkiestrę symfoniczną * (1972)
Śmierć Eurydyki, balet jednoczęściowy na mezzosopran i małą orkiestrę symfoniczną (1972)
Concertino na fortepian i małą orkiestrę symfoniczną * (1973)
Miłość Orfeusza, opera-balet na solistów, chór mieszany i orkiestrę (1973)
Portraits lyriques na mezzosopran, 2 skrzypiec, wiolonczelę i fortepian * (1974)
Legenda Warszawska quasi Kołysanka na orkiestrę symfoniczną (1974)
Missa Gratiarum Actione per coro misto * (1974)
Medea, balet w 1 akcie na sopran, chór mieszany i orkiestrę kameralną (1975)
Trzy pieśni zbójnickie na tenor i chór mieszany a cappella * (1975)
Demiurgos, opera w 1 akcie na solistów, chór mieszany i zespół kameralny (1976)
Franciszek z Asyżu, oratorium na sopran, tenor, baryton, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną * (1976)
Hymnus de Caritate per coro misto a cappella * (1977)
Image na organy solo * (1977)
Trzy Baby na chór mieszany a cappella * (1977)
W jaworowym lesie na fortepian * (1977)
Monologi i dialogi na flety proste sopranowe * (1977)
Arabeska na fortepian (1978)
Pieśń nadziei o papieżu słowiańskim na chór mieszany a cappella (1978)
Pokutnik z Osjaku, muzyka do dramatu Romana Brandstaetera na solistów, chór mieszany, chór męski, fortepian preparowany, flet i perkusję (1979)
Wiklina, 5 utworów na kameralną orkiestrę smyczkową * (1979)
Wariacje na wiolonczelę i fortepian * (1980)
Quattro Antiphonae per coro maschile a cappella * (1980-84)
Hymnus de Sancto Norberto na chór chłopięcy lub żeński (1982)
Preludia Maryjne na organy * (1982)
Pory życia na sopran i fortepian * (1982)
Trzy pieśni pasyjne na sopran i organy * (1982)
Suita Maryjna na chór mieszany a cappella * (1983)
Trzy miniatury na skrzypce i fortepian * (1984)
Litania Polska na solistów, chór mieszany i orkiestrę smyczkową (1984)
Apocalypsis per solo soprano, alto, tenore, baritono e coro misto * (1985)
Partes Variabiles na chór dziecięcy lub żeński a cappella, z organami lub z orkiestrą smyczkową (1985)
Concerto per contrabasso ed orchestra * (1986)
Arabeska nr 2 na 2 fortepiany * (1987)
O, ziemio polska na chór mieszany a cappella (1987)
Vesperae in Assumptione Beatae Mariae Virginis per coro maschile (1987-89)
Ostra Brama na chór mieszany (1989)
Chwalcie Pana, psalm na chór męski (1989)
Ballata per chitarra * (1990)
Modlitwa do Świętego Jana Kantego na chór mieszany (1990)
Magnificat per coro misto * (1990)
Pielgrzym na chór mieszany (1990)
M – Allegretto na 4 fortepiany (1991)
Oremus pro pontifice Joanne Paulo Secundo per coro misto (1992)
Antyfony na chór mieszany (1992)
Tripticum Paschale na organy (1993)
Msza Polska na mezzosopran, chór mieszany i orkiestrę instrumentów dętych (1993)
Hommage à quelqu’un na gitarę solo i orkiestrę smyczkową (1993)
L’Inscription na chór mieszany (1994)
Cztery piosenki religijne na głos solowy i fortepian lub organy (1994)
Sonet słowiański XV na baryton, chór mieszany i orkiestrę instrumentów dętych (1995)
Sonet słowiański IX na chór mieszany (1995)
Gesang am Brunnen, oratorium na sopran, tenor, baryton, chór mieszany i kameralną orkiestrę (1996)
Hymn Uwielbienia na chór mieszany (1996)
Sanctus Adalbertus Flos Purpureus, historia śpiewana o życiu i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha na mezzosopran, tenor, baryton, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1997)
Kantata Jubileuszowa na sopran, tenor i orkiestrę instrumentów dętych (1998)
Litania do Matki Bożej Supraślskiej na alt, chór mieszany i orkiestrę kameralną * (1998-99)
Święta Kinga, pieśń na uroczystość kanonizacji Królowej Kingi na chór mieszany a cappella * (1999)
Chrystus Pantokrator, oratorium na sopran, alt, tenor, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (2000)
Błogosławione Siostry Męczenniczki na chór żeński (2000)
Consecrazione na organy solo (2003)
Strumień Boży, oratorium na mezzosopran, baryton, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną do tekstu pierwszej części „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II (2004)
O Świętej Klarze z Asyżu, cztery pieśni na chór żeński (2004)
Tryptyk wileński „Trzy pieśni romantyczne” na mezzosopran i fortepian (2005)
Prasakrament. Medytacja o Praźródle Miłości na głos solo (2005)
Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej, oratorium na mezzosopran, baryton i fortepian kolorystyczny do tekstu drugiej części „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II (2006)

literatura wybrana

Powołaniem twórcy jest tworzenie piękna Rozmowa z Juliuszem Łuciukiem w osiemdziesiąte urodziny, "Muzyka21" 2007 nr 7/8, s. 51-54
Chrenkoff Magdalena Oratorium Św. Franciszek z Asyżu Juliusza Łuciuka w: Krakowska szkoła kompozytorska 1888-1988 (red. Teresa Malecka), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1993
Majka Grzegorz Kreowanie dramaturgii, "Twoja Muza" 2007 nr 4, s. 20-21
Majka Grzegorz Poszukując sztuki autentycznej, "Ruch Muzyczny" 2006 nr 26, s.8-11.
Negrey Maciej Juliuszowi Łuciukowi na jubileusz, „Kwarta” 2005 nr 14, s. 8-9
Negrey Maciej Łuciuk Juliusz w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997