Polmic - FB

kompozytorzy (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Michał Kluzowicz, kompozytor; ur. 1 sierpnia 1976, Kraków. Studiował kompozycję pod kierunkiem Krystyny Moszumańskiej-Nazar i Anny Zawadzkiej-Gołosz na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem w 2003). Swoje umiejetności doskonalił dzięki stypendium na Uniwersytecie w Aveiro w Portugalii w klasie Joao Pedro Oliveiry. W 2006 otrzymał Stypendium Twórcze miasta Krakowa.
W 2008 został laureatem III nagrody za Siloe na orkiestrę symfoniczną (2003) na Konkursie Kompozytorskim zorganizowanym z okazji 90-lecia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
Jego utwory były wykonywane na wielu koncertach, m.in. podczas Międzynarodowych Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, XIII Festiwalu im. Sollertyńskiego w Witebsku, Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, cyklu koncertów Akcja – Interakcja (muzyka elektroniczna), Impresje i Impresje 2 / drzwi otwarte, Koncertu Laureatów VI Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego im. Karola Szymanowskiego.
Michał Kluzowicz jest członkiem Stowarzyszenia Artystycznego Camerata oraz Młodzi Muzycy dla Młodej Muzyki.

aktualizacja: kwiecień 2008

twórczość

Poszukiwania twórcze Michała Kluzowicza koncentrują się wokół możliwości kształtowania u słuchacza poczucia niefizykalnej, iluzorycznej przestrzenności muzycznej. Zjawisko to (opisane przez kompozytora w ramach pracy dyplomowej), stało się podstawą do rozwijania indywidualnego języka, inspirowanego technikami kompozytorskimi wielkich twórców XX wieku, przede wszystkim Béli Bartóka, Witolda Lutosławskiego i Iannisa Xenakisa.

kompozycje

Dla Julii na skrzypce i fortepian (1999)
Mutria? na dwoje skrzypiec, klarnet, wiolonczelę, kontrabas fortepian i perkusję (1999)
Appassionato na skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2000)
Fantasia brevis na fortepian (2001)
Siloe na orkiestrę symfoniczną (2003)
Kwartet smyczkowy (2005)
Con Certo Stupore na altówkę (2007)