Polmic - FB

indeks osób (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Joanna Domańska,

pianistka i pedagog; ur. 20 września 1959, Gliwice. Studiowała w Akademii Muzycznej w Krakowie u prof. Jana Hoffmana (1977-79) i Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie fortepianu prof. Andrzeja Jasińskiego (1979-82). Studia ukończyła w Katowicach otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Swoje umiejętności pianistyczne doskonaliła jako stypendystka Rządu Francuskiego pod kierunkiem Livii Rév w Paryżu (1986-87).
Jest laureatką międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. VII nagrody na konkursie im. M. Long - J. Thibaud w Paryżu (1981) oraz I nagrody na konkursie im. A. Casagrande w Terni we Włoszech (1982), jak również laureatką Estrady Młodych Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (1982).

Joanna Domańska była zapraszana do udziału w międzynarodowych festiwalach muzycznych, takich jak: Festival Dei Due Mondi w Spoleto, Festa Musica Pro w Asyżu, Maggio Musicale Florentino we Florencji, Chopinfestival w Gandawie, Festival de Radio France et de Montpellier, „Warszawska Jesień”, Dni Kompozytorów Krakowskich, Międzynarodowe Dni Muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem, Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku, Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju.

Pianistka nagrywała dla Polskiego Radia i Telewizji, Radiotelevisione Italiana, Radio France. Ma w swoim dorobku trzy płyty monograficzne zawierające działa Karola Szymanowskiego. Pierwsza ukazała się w 1995 roku w wytwórni Olimpia (OCD 344) i była dwukrotnie nominowana do Nagrody Polskiego Przemysłu Fonograficznego "Fryderyk". Dwie następne ukazały się nakładem wydawnictwa DUX w 2007 roku. Pierwsza z nich (DUX 0576) nagrana wspólnie z Andrzejem Tatarskim, zawiera między innymi premierę fonograficzną muzyki do baletu Harnasie K. Szymanowskiego w wersji na dwa fortepiany (nominacja do Nagrody "Fryderyk" 2008). Kolejna płyta (DUX 0615), zawierająca Metopy op. 29, 12 Etiud op.33, III Sonatę op.36, 4 Tańce Polskie, otrzymała jedną z najbardziej prestiżowych nagród "Supersonic Award" luksemburskiego magazynu muzycznego "Pizzicato" (2008). W 2012 roku wraz z Romanem Widaszkiem (klarnet) i Tadeuszem Tomaszewskim (róg) nagrała płytę z repertuarem kameralnym Dobrzyński, Kilar, Lessel – Polish Chamber Music for Wind Instruments. Płyta ta była nominowana do Nagrody Muzycznej "Fryderyk" w kategorii "Muzyka kameralna" i "Fonograficzny debiut roku" (jako Trio Śląskie). 

Działalność pedagogiczną rozpoczęła w 1989 roku jako asystent w klasie Andrzeja Jasińskiego. W październiku 2003 roku otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Muzycznej w Katowicach, W latach 1996-98 była też profesorem gościnnym Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu w Ostrawie (Czechy). Bierze udział w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych, wykłada na kursach mistrzowskich. Na zamówienie japońskiego wydawnictwa IMC Music Publisher zredagowała dwutomowe wydawnictwo pedagogiczne zawierające utwory polskich kompozytorów (2012, 2015).

Od 1999 roku pełniła funkcję wiceprezesa Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego, następnie (w latach 2012-2018) - prezesa Towarzystwa oraz Dyrektora Międzynarodowych Konkursów Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Jest wybitną interpretatorką dzieł Karola Szymanowskiego, cenioną również za wykonania utworów Brahmsa, Ravela, Mozarta, Chopina. W 1997 roku, z okazji 60. rocznicy śmierci Karola Szymanowskiego, została uhonorowana medalem jego imienia „w dowód uznania szczególnego wkładu w propagowanie dzieła wielkiego polskiego kompozytora”.

aktualizacja: 2018, 2021 (wa)

 

literatura wybrana

Supersonic za Szymanowskiego. Z pianistką Joanną Domańską rozmawia Karol Rafał Bula, "Twoja Muza" 2008 nr 4, s. 36-38.
Szansa dla młodych Z pianistką Joanną Domańską, profesorem Akademii Muzycznej w Katowicach, rozmawia Adam Wojciechowski, "Twoja Muza" 2009 nr 4, s. 96-98
Dybowski Stanisław Słownik pianistów polskich, Selene, Warszawa 2003