Polmic - FB

indeks osób (Ł)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Mirosław Ławrynowicz, skrzypek, kameralista i pedagog; ur. 16 czerwca 1947, Warszawa; zm. 6 kwietnia 2005, Warszawa. Początkowo gry na skrzypcach uczył się pod kierunkiem Janiny Jarzębskiej i Zenona Kubisa. Studia wiolinistyczne odbył w klasie Zenona Brzewskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem w 1975). Jednocześnie studiował muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. Naukę gry na skrzypcach kontynuował u Jeana Fourniera we Francji i Wolfganga Marschnera w Niemczech.
Był laureatem Międzynarodowego Konkursu Muzyki Współczesnej w Rotterdamie w kategorii kwartet smyczkowy (1973), Konkursu Muzycznego Bayerischer Rundfunk w Monachium w kategorii duet – skrzypce i fortepian, wspólnie z żoną, pianistką Krystyną Makowską-Ławrynowicz (1974), Międzynarodowego Podium Młodych Muzyków w Paryżu (1980), Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Belgradzie z prowadzoną przez siebie orkiestrą smyczkową Jeunesses Musicales (1992).
Koncertował jako solista i kameralista w kraju oraz za granicą, m.in.: w Austrii, Bułgarii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, na Kubie, w Niemczech, Rosji, na Słowacji, w Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych (m.in. w Carnegie Hall). Dokonał wielu nagrań archiwalnych w Finlandii, Holandii, Niemczech, we Francji oraz dla Programu II Polskiego Radia, jak również płytowych w Polsce i Holandii.
Mirosław Ławrynowicz od 1975 prowadził klasę skrzypiec w Akademii Muzycznej w Warszawie, od 1997 na stanowisku profesora zwyczajnego. Sprawował jednocześnie funkcję dyrektora Państwowego Liceum Muzycznego im. Zenona Brzewskiego w Warszawie.
Brał udział w pracach jury konkursów krajowych (m.in. Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu, Międzynarodowy Konkurs im. Karola Szymanowskiego w Łodzi, Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku) i zagranicznych (m.in. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Luisa Spohra we Freiburgu, Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków w Weimarze, Międzynarodowy Konkurs Kwartetów Smyczkowych w Sondershausen). Prowadził także wykłady podczas kursów muzycznych w Polsce (m.in. od 1993 dyrektor artystyczny i naukowy Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie oraz kierownik artystyczny Warsztatów Muzycznych w Zakopanem dla najzdolniejszych stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci), jak również za granicą – XII Międzynarodowe Kursy Muzyczne w Kloster-Schöntal w Niemczech (1997), kurs mistrzowski dla studentów Uniwersytetu Montclair w New Jersey w Stanach Zjednoczonych (1997).
Jego absolwenci zdobyli wiele nagród oraz wyróżnień na krajowych i międzynarodowych konkursach, m.in. Agnieszka Marucha, Dobrosława Siudmak, Natan Dondalski, Andrzej Gębski, Ryszard Groblewski.
Zajmował się też działalnością wydawniczą – przygotowywał do druku dzieła polskich kompozytorów, m.in. Henryka Wieniawskiego i Karola Lipińskiego.
Był prezesem polskiej sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Gry na Instrumentach Smyczkowych ESTA (European String Teachers Association), członkiem Rady Programowej Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie i Kolegium Wydawniczego przy Centrum Edukacji Artystycznej.
Mirosław Ławrynowicz za swoją działalność został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Dyplomem Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi w promowaniu kultury polskiej za granicą, Dyplomem Ministra Kultury za wieloletnie wspieranie swoim autorytetem misji budowania więzi utalentowanej młodzieży świata oraz Medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

aktualizacja: maj 2008