Polmic - FB

indeks osób (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Justyna Duda,

skrzypaczka i kameralistka; ur. 15 stycznia 1974, Kraków. Naukę gry skrzypcach rozpoczęła w wieku 6 lat w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej w Krakowie. Następnie uczyła się w Liceum Muzycznym w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem). Ukończyła naukę gry na skrzypcach pod kierunkiem Barbary Śliwickiej w Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem) oraz podyplomowe studia mistrzowskie w klasie prowadzonej przez Kwartet Melos w Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie. Swoje umiejętności jako solistka i kameralistka doskonaliła podczas takich kursów mistrzowskich, jak: Internationale Bach-Akademie (Kraków/Stuttgart) pod kierunkiem Helmutha Rillinga, Internationale Sommer-Akademie w Pommersfelden u Antonína Moravca, Accademia Musicale Chigiana w Siennie w klasie kwartetu Piero Farulliego, Kurs letni z Kwartetem im. Aleksandra Borodina w Portogruaro.
Artystka od 1993 jest członkiem Kwartetu Smyczkowego Dafô. Wspólnie z zespołem uzyskała wiele nagród na międzynarodowych konkursach, m.in.: I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi (1995), I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Valentino Bucchiego w Rzymie (1995), IV nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kwartetów Smyczkowych im. Dmitrija Szostakowicza w Sankt Petersburgu (1996), III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kulturkreis der Deutschen Wirtschaft w Monachium (1997), I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (1997), II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kwartetów Smyczkowych w Cremonie (1998), II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kwartetów Smyczkowych w Bubenreuth (1998), I nagrodę na Konkursie Kwartetów Smyczkowych w Katowicach (1998), III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Gaetano Zinettiego w Sanguinetto (1999) oraz nagrodę specjalną jury na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Józsefa Joachima w Weimarze (1999).
Wraz z Kwartetem Dafô dokonała nagrań dla radia, telewizji i wytwórni fonograficznych. Dwie płyty wydane przez PWM/DUX zostały uhonorowane Fryderykami – Nagrodami Polskiej Akademii Fonograficznej: w 1999 za Polskie kwartety smyczkowe XX wieku. Część I, w 2002 za Polskie kwartety smyczkowe XX wieku. Część II. Dwupłytowy album – z Kwintetem smyczkowym Franza Schuberta z udziałem Petera Bucka oraz kwartety smyczkowe Karola Szymanowskiego i Henryka Mikołaja Góreckiego – zespół nagrał dla Fundacji Roberta Boscha i stacji SWR.
Justyna Duda obecnie prowadzi wykłady w Katedrze Kameralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie.

aktualizacja: lipiec 2008