muzykolodzy (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Wojciech Stępień,

kompozytor, teoretyk muzyki i pedagog; ur. 21 października 1977, Chorzów. W latach 1992-93 uczęszczał na prywatne lekcje kompozycji do Edwarda Bogusławskiego. Po ukończeniu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie studiował teorię muzyki (dyplom z wyróżnieniem w 2002) oraz kompozycję w klasie Eugeniusza Knapika (dyplom z wyróżnieniem w 2005) w Akademii Muzycznej w Katowicach. Od 2006 jest doktorantem na wydziale muzykologii na Uniwersytecie w Helsinkach, gdzie pod kierunkiem Eero Tarastiego przygotowuje dysertacją: Angel’s symbolism in the music of Einojuhani Rautavaara. Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000/2001, 2001/2002) oraz fińskich fundacji: Pro Musica (2006), Niilo Helanderin (2006, 2007) i CIMO (2008). Dwukrotnie otrzymał Nagrodę Wydziału Kultury miasta Katowice w ramach Promocji Młodych Twórców Kultury (2002, 2007).
W 1994 uzyskał wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Andrzeja Krzanowskiego ALKAGRAN w Bielsku Białej. W 2004 jego praca magisterska z zakresu teorii muzyki: Up into the Silence cykl pieśni Eugeniusza Knapika – pożegnanie z XX wiekiem, napisana pod kierunkiem Stanisława Kosza, otrzymała I nagrodę w XIV Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Absolwentów Akademii Muzycznych w kategorii Teoria Muzyki i Reżyseria Muzyczna.
Jego utwory były prezentowane na koncertach akademickich, festiwalach muzycznych (m.in: Muzyka Księstwa Nyskiego), w kościołach, na antenie Radia Katowice, Radia eM, a także na Kongresie Muzyki Liturgicznej w Katowicach. Współpracuje z Orkiestrą Muzyki Nowej i zabrzańskim chórem Rezonans Con Tutti.
Prowadzi także działalność naukową, uczestnicząc w międzynarodowym projekcie Musical Signification: Imatra-Helsinki (2007), Wilno (2008) i publikując artykuły w Polsce oraz za granicą.
Wojciech Stępień od 2008 pracuje jako asystent w Katedrze Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Katowicach (prowadzi wykłady z zakresu instrumentacji, czytania partytur, harmonii, historii muzyki oraz współczesnych technik analizy muzycznej).

aktualizacja: styczeń 2009

kompozycje

Cztery pieśni do słów L. Staffa na sopran i fortepian (1999)
Wędrujące klasztory na flet i orkiestrę smyczkową (2000)
Biel, cykl pieśni do słów ks. J. Twardowskiego i ks. J. Baki na sopran, baryton, flet i fortepian (2000-2001)
Przerwany sonet na fagot i fortepian (2001)
Poemat „kiedy pada śnieg...” do słów B. Czaykowskiego na baryton i fortepian (2001)
Kwartet smyczkowy „Hommage à Dymitr” (2002)
Msza „Domus Dei” na sopran, mezzosopran, chór mieszany i orkiestrę (2002-2003)
Pieśni liturgiczne na sopran, obój, rożek angielski do tekstów łacińskiej mszy (2003-2004)
Kyrie na 8-głosowy chór mieszany (2004)
Hymny brewiarzowe na chór mieszany, zespół instrumentów dętych i perkusji do słów hymnów brewiarzowych w języku polskim (2004)
Koncert wiolonczelowy „Dla Cierpiących Aniołów” (2005)