muzykolodzy (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Wojciech Stępień,

kompozytor, teoretyk muzyki i pedagog; ur. 21 października 1977, Chorzów. W latach 1992-93 uczęszczał na prywatne lekcje kompozycji do Edwarda Bogusławskiego. Po ukończeniu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie studiował teorię muzyki (dyplom z wyróżnieniem w 2002) oraz kompozycję w klasie Eugeniusza Knapika (dyplom z wyróżnieniem w 2005) w Akademii Muzycznej w Katowicach. Pracę doktorską z zakresu muzykologii Signifying Angel’s. Analyses and Interpretations of Rautavaara's Instrumental Compositions pisał na Uniwersytecie w Helsinkach pod kierunkiem prof. Eero Tarastiego, uzyskując po obronie w 2010 roku stopień doktora filozofii PhD. W 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000/2001, 2001/2002) oraz fińskich fundacji: Pro Musica (2006), Niilo Helanderin (2006, 2007) i CIMO (2008). Dwukrotnie otrzymał Nagrodę Wydziału Kultury miasta Katowice w ramach Promocji Młodych Twórców Kultury (2002, 2007).

W 1994 uzyskał wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Andrzeja Krzanowskiego ALKAGRAN w Bielsku Białej. W 2004 jego praca magisterska z zakresu teorii muzyki: Up into the Silence cykl pieśni Eugeniusza Knapika – pożegnanie z XX wiekiem, napisana pod kierunkiem Stanisława Kosza, otrzymała I nagrodę w XIV Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Absolwentów Akademii Muzycznych w kategorii Teoria Muzyki i Reżyseria Muzyczna.

Jego utwory były prezentowane na koncertach akademickich, festiwalach muzycznych (m.in: Muzyka Księstwa Nyskiego), na antenie Radia Katowice, Radia eM, a także na Kongresie Muzyki Liturgicznej w Katowicach. Jego opera Czarne lustro (2019) powstała w ramach programu "Zamówienia kompozytorskie", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Prowadzi intensywną działalność naukową, biorąc udział w rozmaitych konferencjach międzynarodowych, organizując sympozja, publikując i redagując prace muzykologiczne i teoretyczne. W ramach grantu Norweskiego Mechanizmu Finansowego zrealizował pierwszy w Polsce projekt międzynarodowy o twórczości Griega Edwar Grieg i jego czasy (2015). Wchodzi w skład rady programowej Festiwalu Katowice Kultura Natura. Za działalność międzynarodową otrzymał Nagrodę III stopnia rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (2015).

Wojciech Stępień od 2009 pracuje w Katedrze Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Katowicach, obecnie na stanowisku adiunkta. W ramach programu Erasmus Teaching Mobility wykładal w University of Turku (2012), School of Music, Dance and Media Oulu University of Applied Sciences (2012), The School of Music University of Leeds (2014), Universoty of Helsinki (2015).

Od 2019 roku jest wiceprezydentem the International Edvard Grieg Society. Członek zwyczajny Związku Kompozytorów Polskich.

aktualizacja: 2020 (wa)

Oficjalna strona kompozytora: https://www.wojciechstepien.com/ 

kompozycje

Offertorium na sopran i orkiestrę kameralną
Five Letters to the Beautiful Knight do słów Raimbaut de Vaqueiras
Credo na chór mieszany
Amor facit na chór dziecięcy i mieszany do słów Johna z Hoveden
O Crux na chór dziecięcy i mieszany  do słów Reginalda z Canterbury
Christiani plaudite na chór dziecięcy i mieszany do słów Piotra Abelarda
Cztery pieśni na sopran i fortepian do słów L. Staffa (1999)
Wędrujące klasztory na flet i orkiestrę smyczkową (2000)
Biel, cykl pieśni na sopran, baryton, flet i fortepian do słów ks. J. Twardowskiego i ks. J. Baki (2000-2001)
Przerwany sonet na fagot i fortepian (2001)
Poemat „kiedy pada śnieg...” na baryton i fortepian do słów B. Czaykowskiego (2001)
Kwartet smyczkowy „Hommage à Dymitr” (2002)
Msza „Domus Dei” na sopran, mezzosopran, chór mieszany i orkiestrę (2002-2003)
Pieśni liturgiczne na sopran, obój, rożek angielski do tekstów łacińskiej mszy (2003-2004)
Kyrie na 8-głosowy chór mieszany (2004)
Hymny brewiarzowe na chór mieszany, zespół instrumentów dętych i perkusję do słów hymnów brewiarzowych w języku polskim (2004)
Koncert wiolonczelowy „Dla Cierpiących Aniołów” (2005)
Czarne lustro, opera kameralna/misterium na sopran chłopięcy, mezzosopran, tenor, baryton, bas, 5 viol da gamba, perkusję i chór męski do libretta Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk (2019)

publikacje

książki

Le Nouveau Grieg. Tendencje modernistyczne w twórczości Edvarda Griega na przykładzie opp. 54, 66 i 72, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2019
The Sound of Finnish Angels. Musical Signification in Five Instrumental Compositions by Einojuhani Rautavaara  [Praca doktorska], Pendragon Press, New York 2011