Polmic - FB

indeks osób (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Dorota Szwarcman,

krytyk muzyczny i kompozytorka; ur. 24 września 1952, Warszawa. Studiowała kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie w klasie Andrzeja Dobrowolskiego (1971-76). Zaraz po studiach nawiązała współpracę z „Ruchem Muzycznym”. Pracowała jako sekretarz redakcji kwartalnika „Polish Music/Polnische Musik” (1978-91). Była krytykiem muzycznym „Gazety Wyborczej” (1989-1998), następnie pracowała w tygodniku „Wprost” (1999-2001); od 2002 r. jest związana z tygodnikiem „Polityka”. Współpracowała też z „Midraszem”, „Tygodnikiem Powszechnym”, „Res Publicą Novą”, „Jazz Forum”, a także pismem internetowym dwutygodnik.com.

W 2001 r. Polskie Wydawnictwo Muzyczne opublikowało w cyklu „Ludzie świata muzyki” jej rozmowy z Ewą Podleś i Jerzym Marchwińskim pt. „Razem w życiu i muzyce”. W 2003 r. opracowała część muzyczną podręcznika z przedmiotu „Wiedza o kulturze” dla liceum pt. „Człowiek – twórca kultury”, opublikowanego przez Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR. Nakładem tego samego wydawnictwa w 2007 r. ukazała się jej książka „Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej lat 1945-2007”. Jej kompozycje były wykonywane m.in. na  Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień" (koncert Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich) i Warszawskich Spotkaniach Muzycznych.

Otrzymała dwukrotnie nagrodę Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków (1992, 2007) oraz Odznakę  Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2007).