Polmic - FB

indeks osób (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Jacek Domagała,

kompozytor, pianista i organista; ur. 19 sierpnia 1947, Szczecinek. Studiował kompozycję w klasie Witolda Szalonka, grę na fortepianie pod kierunkiem Olgi Dąbrowskiej oraz grę na organach u Heinza Wunderlicha. Po otrzymaniu stypendium Oskara i Very Ritter-Stiftung w Hamburgu, uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Györgi Ligetiego.

Poza twórczością kompozytorską występował jako pianista, specjalizując się w muzyce kameralnej i wokalnej, oraz jako organista, grając koncerty preferujące programowo dzieła J.S. Bacha w Niemczech, Szwajcarii, Polsce i Danii.

Jest laureatem nagrody Borysa Blachera w Berlinie, George'a Muffata w Salzburgu oraz Ludwiga van Beethovena w Bonn.

Jego twórczość obejmuje utwory orkiestrowe, chóralne, solowe i kameralne.

Jacek Domagała obecnie mieszka i tworzy w Berlinie.

 

aktualizacja: 2017, 2020 (wa)

twórczość

Wczesne utwory Jacka Domagały powstały pod wpływem zainteresowań kompozytora twórczością J.S. Bacha, jazzem oraz aleatoryką. Kolejny etap twórczości Jacka Domagały jest silnie związany ze Szkołą Wiedeńską (Schönberg, Berg, Webern), która wywarła decydujący wpływ na kształtowanie się swoistego języka muzycznego oraz technikę kompozytorską, nazywaną przez twórcę „neoserializmem".

Kompozytor stosuje normy ścisłej notacji, dystansując się wobec aleatoryki, techniki wykorzystanej fragmentarycznie jedynie we wczesnych utworach. Kontakt z tradycją wiedeńskiego modernizmu preferującego technikę kompozycji serialnej, będącej zdaniem kompozytora najważniejszym wydarzeniem muzycznym XX wieku, spowodował nie tylko ewolucję języka muzycznego Jacka Domagały, lecz przede wszystkim wpłynął na nowy sposób kształtowania muzycznej narracji oraz na rodzaj ekspresji, korzeniami sięgającej tradycji postromantycznej.

kompozycje

Three Polish Melodies na fortepian (1975)
Cantique na organy  (1976)
Priere na organy (1978)
Continuum na orkiestrę smyczkową (1980)
Ave Maria Stella na organy  (1980)
Three Preludes na fortepian (1981)
Chorale na orkiestrę symfoniczną (1981)
For Five na orkiestrę smyczkową (1982)
String Quartet No. 1 (1984)
Chamber Music na instrumenty solowe i perkusję (1985)
Pater noster na chór mieszany a cappella (1986)
Triptych na orkiestrę symfoniczną (1987)
Magnificat na mezzosopran i wielka orkiestrę (1988)
Et Vidi Angelum Descedentem de Caelo na 8 głosów męskich a cappella  (1988)
Four Short Pieces na orkiestrę symfoniczną (1989)
Sonata No. 1 na fortepian (1990)
Two Pieces na orkiestrę symfoniczną (1990)
Psalm 25 na chór mieszany a cappella (1991)
Three Miniatures na fortepian  (1991)
Splinters na flet, wiolonczelę i fortepian (1993)
Five Little Pieces na fortepian  (1994)
Segments na orkiestrę symfoniczną (1994)
String Quartet No. 2 (1995)
Three Inventions na fortepian (1996)
Sonata No. 2 na fortepian (1997)
Colors na orkiestrę smyczkową (1997)
Two Pieces na orkiestrę smyczkową (1999)
Mourning na wiolonczelę i organy  (1999)
Crystals na flet, klarnet, skrzypce, altówkę, wiolonczelę i fortepian (2000)
Concertino na fortepian i 8 instrumentów dętych (2001)
Elegy na głos, klarnet, trąbkę, puzon, skrzypce, altówkę, wiolonczelę i dzwonki do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (2002)
Flashback na wiolonczelę solo (2003)
String Quartet No. 3 (2006)
Laudate Dominum na chór mieszany a cappella (2007)
Three Songs na głos i fortepian (2008)
Struktury na orkiestrę symfoniczną (2011)
Vitrail na fortepian (2011)
Nocturne na chór mieszany i fortepian (2013)
Vier Dialoge na flet i orkiestrę smyczkową (2014)
Normandie na orkiestrę symfoniczną (2014)
Psalm na głos i kwartet smyczkowy (2014)
Changements na wiolonczelę solo  (2015)
Outrenoir na flet i fortepian (2016)
Melting of Ice na orkiestrę symfoniczną  (2016)
Prism na fortepian i orkiestrę symfoniczną (2017)
Traces na kwartet smyczkowy (2018)
Current na wiolonczelę i klarnet (2019)
Variations na orkiestrę smyczkową i fortepian na temat Adagia z Kwartetu smyczkowego op.131 Ludwika van Beethovena (2019)
Ave Maria na chór mieszany a cappella (2019)
Cassiopee II na flet i fortepian (2020)
C-19 na orkiestrę kameralną  (2020)