Polmic - FB

wykonawcy (L)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Leszek Lorent,
perkusista; ur. 8 listopada 1984, Żagań. W 2008 roku ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, kształcił się również w Conservatoire Nationale Supérieur Musique et Danse de Lyon w mistrzowskiej klasie prof. Jeana Geoffroy’a. W latach 2006–2009 w ramach programu stypendialnego „Socrates-Erasmus” uczestniczył w kursach interpretacji nowej muzyki w Estonii (Tallin).
W roku 2003 został laureatem pierwszego miejsca na Ogólnopolskim Konkursie Perkusyjnym we Wrocławiu. W maju 2008 roku jego nagranie kompozycji Stanisława Moryto Per Uno Solo zdobyło pierwsze miejsce na Międzynarodowym Konkursie AES w Amsterdamie. W 2010 roku wraz z Maciejem Nerkowskim (Scontri Duo) został laureatem II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie.
W latach 1995-2003 był solistą orkiestry „Jeunesses Musicales” (koncerty w Niemczech, Czechach, Szkocji, Włoszech, Francji). Regularnie bierze udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Festiwalu Aujourd’hui Musiques w Perpignan, Les Flâneries Musicales w Reims oraz Festiwalu Novellum w Tuluzie. Jako solista występował z Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Teatru Wielkiego w Warszawie, Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej, Orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej, Sinfonią Iuventus. W 2010 roku wykonał solową partię multiperkusyjną podczas premiery spektaklu Oresteia Iannisa Xenakisa (w reżyserii Michała Zadary) w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie (część Kassandra na multiperkusję, baryton falsetowy i psałterium).
Jest stypendystą Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, banku Société Generale i Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz członkiem Stowarzyszenia Artystów #ART i Stowarzyszenia Artystów Euforis. Ma na swoim koncie prawykonania dzieł wielu współczesnych kompozytorów. Specjalizuje się w wykonywaniu utworów multiperkusyjnych oraz dzieł teatru instrumentalnego. Jako specjalista w tej dziedzinie sztuki bierze udział w wielu konferencjach i sesjach badawczych w kraju i za granicą.
W 2012 roku artysta otrzymał tytuł doktora sztuki muzycznej na podstawie rozprawy Wybrane aspekty filozoficzno-wykonawcze multiperkusyjnych traktatów dźwiękowych Iannisa Xenakisa, Vinko Globokara i Marcina Błażewicza. Obecnie jest adiunktem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie współtworzy Studium Muzyki Nowej. Jego artykuły z pogranicza muzyki i filozofii są publikowane w piśmie warszawskich uczelni artystycznych „Aspiracje”, w „Zagadnieniach Naukoznawstwa PAN” oraz w wielu innych wydawnictwach naukowych w Polsce i za granicą. 
Leszek Lorent jest autorem książek specjalistycznych: Szkice perkusyjne. Zagadnienie filozoficzno-wykonawcze multiperkusyjnych traktatów dźwiękowych wybranych twórców oraz Ineffabilis. Perkusyjne dzieła Marcina Błażewicza. W kręgu jego naukowych dociekań znajduje się filozofia muzyki (współpraca z dr hab. Tadeuszem Kobierzyckim od 2012 roku do chwili obecnej), muzyka stochastyczna Iannisa Xenakisa (współpraca z Sharon Kanach od 2010 roku do chwili obecnej), zagadnienia polskiego sonoryzmu, twórczość młodego pokolenia kompozytorów (współpraca z kompozytorami: Miłoszem Bembinowem, Dariuszem Przybylskim, Ignacym Zalewskim, Tomaszem Opałką) oraz twórczość Marcina Błażewicza.
Do tej pory ukazały się 2 płyty artysty: Eidos, zawierająca kompozycje Dariusza Przybylskiego, Miłosza Bembinowa, Ignacego Zalewskiego i Iannisa Xenakisa (reż. M. Szostakowski; wyd. For Tune 2013) oraz Kundalini. Lorent plays Błażewicz, zawierająca światowe premiery dzieł Marcina Błażewicza zrealizowane w nowoczesnej technice nagrywania dźwięku (reż. A. Brzoska, wyd. Requiem Records 2015).

 

aktualizacja: lipiec 2015 (ab)

Strona internetowa artysty: www.leszeklorent.net

publikacje

książki

Ineffabilis. Perkusyjne dzieła Marcina Błażewicza, Cultura Animi, Warszawa 2015
Szkice perkusyjne. Zagadnienia filozoficzno-wykonawcze dźwiękowych traktatów perkusyjnych wybranych twórców, Cultura Animi, Warszawa 2014
artykuły

Czy zdołasz nadać sobie własne zło i dobro i zawiesić wolę swoją nad sobą jak zakon? Efekt Lucyfera w relacji człowiek i Bóg, Stwórca i twórca w: Efekt Lucyfera w perspektywie naukowej, red. A. Drabarek, Z. Król, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2013
Emitte lucem et veritatem tuam – perkusyjne sacrum przełomu wieków, Pismo warszawskich uczelni artystycznych "Aspiracje", Warszawa 2012
Kulturowy status twórcy – genialność czy szaleństwo. Rzecz o transgresji, "Zagadnienia Naukoznawstwa", Państwowa Akademia Nauk 2011
Najciemniejsza ciemność – Marcina Błażewicza gnostyckie misterium wyzwolenia, Pismo warszawskich uczelni artystycznych "Aspiracje", Warszawa 2012
Scenariusz wykonawczy kompozycji muzyczno – somatycznej? Corporel Vinko Globokara, Polsko-angielski kwartalnik internetowy Heksis 2011
Sztuka, religia, praca socjalna, czyli o różnych odsłonach uniwersum i jego wpływie na jednostkowy rozwój człowieka w: Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, red. M. Patalon, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014
W cieniu Beliala i Menory – metafizyczne inspiracje Dariusza Przybylskiego, Pismo warszawskich uczelni artystycznych "Aspiracje", Warszawa 2011