Polmic - FB

indeks osób (W)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Piotr Wajrak,

dyrygent i pedagog; ur. 23 lipca 1971, Lublin. Pierwsze zainteresowania dyrygenturą rozwijał pod opieką Adama Natanka. Studiował w klasie Bogusława Madeya w Akademii Muzycznej w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem, 1994). Ukończył ponadto Podyplomowe Studium Pedagogiczne (Akademia Muzyczna w Warszawie, 1999), Podyplomowe Studium Menedżerów Kultury (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006) i Podyplomowe Studium Zarządzania Oświatą (Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych w Warszawie, 2011). W 2008 roku otrzymał stopień doktora sztuki w Akademii Muzycznej w Krakowie (promotor kwal. II st. Rafał Jacek Delekta). Stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura uzyskał w 2015 w Akademii Muzycznej w Gdańsku (dzieło artystyczne: S. Moniuszko Halka). W 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Piotrowi Wajrakowi tytuł profesora.

W 1994 roku został laureatem I Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku.

W latach 1992-2001 Piotr Wajrak prowadził orkiestrę Państwowej Szkoły Muzycznej w Lublinie, a od 1999 roku - także Państwowej Szkoły Muzycznej im. Józefa Elsnera w Warszawie. W latach 1995-2006 był asystentem, a następnie dyrygentem (prowadził m. in. Straszny dwór, Śpiącą królewnę, Greka Zorbę, Święto wiosny, Harnasie) w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Ponadto w sezonie 1998/99 sprawował kierownictwo artystyczne Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry Euroregionu Nysa. W latach 2004-2008 był dyrektorem artystycznym Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Jako dyrygent gościnny współpracował z licznymi instytucjami; funkcję tę pełnił w sezonie 1993/94 w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, w latach 2002-2003 w Teatrze Wielkim w Poznaniu i Operze Bałtyckiej w Gdańsku, w 2010 - w Operze Krakowskiej. W sezonie 2017/2018 był dyrektorem artystycznym Filharmonii Lubelskiej. Od 1994 roku współpracuje z Operą Nova w Bydgoszczy. Pracował także z orkiestrami słynnego Teatro La Fenice w Wenecji i Teatro Carlo Felice w Genui. Prowadził serię spektakli w Teatro de Bellas Artes w Bogocie (Kolumbia).

Współorganizował i dyrygował cyklem koncertów prawykonań utworów inspirowanych twórczością Witolda Lutosławskiego "In modo di Lutosławski" w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Lutosławski 2013 – Promesa” w związku z Rokiem Lutosławskiego.

W swoim dorobku ma szereg płyty – Haydn (Polskie Nagrania PNCD480), Mozart (LOGART 011-98), Beethoven (PNCD481), Stojowski (AP0221 – world recording premiere), Twardowski (AP0179) oraz O sole mio z Bogusławem Morką (płyta platynowa – PRCD449), a także nagrania dla Polskiego Radia (2005) i TV Polonia (Requiem i Msza koronacyjna Mozarta). Z orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego zarejestrował po raz pierwszy w historii fonografii Uwerturę i Symfonię Józefa Wieniawskiego (Acte Prealable 331), z artystami Opery Nova zarejestrował operę Stanisława Moniuszki Halka wydaną w formatach DVD i BR (DUX 8331).

Od roku akademickiego 2005/2006 wykłada na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od 2013 roku prowadził na Akademii klasę dyrygentury, w latach 2014-17 - kierował orkiestrą symfoniczną, a od 2014 prowadzi zespoły operowe i zespoły orkiestrowe opera / operetka. W kadencji 2020-24 pełni funkcję prodziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego tejże instytucji, jest członkiem Rady Uczelni, członkiem Senatu, członkiem Uczelnianej Rady Doskonałości Naukowej, zastępcą Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej, członkiem Uczelnianego i Wydziałowego Kolegium Elektorów, oraz członkiem uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Jest recenzentem i członkiem komisji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Dwukrotnie był wykładowcą letnich kursów Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej „Jeunesses Musicales”, a w 2008 prowadził orkiestrę 8. Międzynarodowych Mistrzowskich Kursów Muzycznych Zamość 2008. Ponadto od 2008 roku współpracuje z Instytutem Skutecznego Działania w Warszawie jako trener biznesu i współautor nowatorskiego projektu "Budowa Zespołów Doskonałych", prowadząc zajęcia m. in. w Wyższych Szkołach Bankowych w Bydgoszczy i Toruniu.

Piotrowi Wajrakowi ndano odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

aktualizacja: 2011 (ai), 2021 (wa)

Strona internetowa artysty: www.wajrak.pl