Polmic - FB

indeks osób (Z)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Juliusz Zarębski, pianista i kompozytor; ur. 28 lutego 1854, Żytomierz; zm. 15 września 1885, Żytomierz. Pierwszych lekcji gry na fortepianie udzielała mu matka. Już od 10-ego roku życia koncertował w żytomierskich salonach. W 1870 ukończył z odznaczeniem gimnazjum i wyjechał do Wiednia, gdzie w Konserwatorium Towarzystwa Przyjaciół Muzyki studiował kompozycję u Franza Krenna oraz grę na fortepianie w klasie Josefa Dachsa. Konserwatorium ukończył z dwoma złotymi medalami w ciągu dwóch lat, choć nauka przewidziana była na sześć lat. W 1873 udał się do Petersburga i po trzech miesiącach nauki zdał egzamin na dyplom „wolnego artysty”. W 1874 wyjechał do Rzymu i do 1875 studiował grę na fortepianie pod kierunkiem Ferenca Liszta, z którym połączyła go trwała przyjaźń. Liszt opiekował się Zarębskim, występując z nim na wspólnych koncertach i ułatwiając mu dzięki swoim wpływom publikację utworów.
Karierę pianisty-wirtuoza rozpoczął Juliusz Zarębski koncertami w Odessie i Kijowie wiosną 1874. Z wielkim powodzeniem występował w wielu miastach Europy, m.in. w Rzymie, Neapolu, Konstantynopolu, Warszawie, Paryżu i Londynie. Zainteresował się ponadto nowo skonstruowanym przez Edouarda Mangeota fortepianem o dwóch klawiaturach. W ciągu dwóch miesięcy opanował technikę gry na tym instrumencie, opracował dla niego repertuar i wystąpił w 1878 na Wielkiej Wystawie w Paryżu odnosząc ogromny sukces. W 1880 objął stanowisko profesora mistrzowskiej klasy fortepianu w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Brukseli, gdzie zamieszkał na stałe. Od 1883 z powodów kłopotów zdrowotnych (gruźlica) niemal całkowicie zrezygnował z koncertowania.

kompozycje

Andante ma non troppo na fortepian
Romans bez słów (Romance sans paroles) na fortepian
Pożegnanie (Adieu) na fortepian
Marsz na fortepian na 4 ręce
Trio fortepianowe
Menuet op. 1 na fortepian
Trzy tańce galicyjskie op. 2 [wersja I] na fortepian na 4 ręce
Trzy tańce galicyjskie op. 2 [wersja II] na wielką orkiestrę
Etiuda koncertowa op. 3 na fortepian
Cztery mazurki op. 4 na fortepian na 4 ręce
Marzenie i namiętność (Rêverie et Passion) op. 5, 2 utwory w formie mazurka na fortepian na 4 ręce
Wielki polonez op. 6 na fortepian
Trzy etiudy koncertowe op. 7 na fortepian
Mazurek koncertowy op. 8 na fortepian
Fantazja polska op. 9 na fortepian
Polonez melancholijny op. 10 na fortepian
Polonez tryumfalny op. 11 na fortepian na 4 ręce
Divertissement à la Polonaise op. 12 na fortepian na 4 ręce
Róże i ciernie (Les Roses et les Epines) op. 13, 5 utworów na fortepian
Impromptu-kaprys op. 14 na fortepian
Drugi mazurek koncertowy op. 15 na fortepian
Suita polska op. 16 na fortepian
Walc sentymentalny op. 17 na fortepian
Ballada op. 18 na fortepian
Novelette-kaprys op. 19 na fortepian
Serenada-burleska op. 20 na fortepian
Kołysanka op. 22 [wersja I] na fortepian
Kołysanka op. 22 [wersja II] na skrzypce z fortepianem
Z Polski (A travers Pologne) op. 23, 7 utworów na fortepian na 4 ręce
Walc-kaprys op. 24 na fortepian
Tarantela op. 25 na fortepian
Serenada hiszpańska op. 26 na fortepian
Podarki gwiazdkowe (Étrennes) op. 27, 6 łatwych utworów na fortepian
Polonez op. 28 na fortepian
Gawot op. 29 na fortepian
Walc op. 30 na fortepian
Barkarola op. 31 na fortepian
Menuet (op. 32?) na fortepian
Kwintet na fortepian, dwoje skrzypiec, altówkę i wiolonczelę op. 34