Polmic - FB

indeks osób (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Lilianna Stawarz,

klawesynistka i pedagog; ur. 26 czerwca 1964, Przemyśl. W 1988 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie klawesynu Władysława Kłosiewicza, a w 1990 roku uzyskała dyplom Conservatoire National de Region de Rueil-Malmaison, w klasie Huguette Dreyfus. Uczestniczyła w licznych kursach mistrzowskich poświęconych problemom wykonawczym muzyki baroku: w Akademia Musicale w Sienie oraz w Innsbrucku, Villecrose i Krakowie.

Laureatka I Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego im. Wandy Landowskiej w Krakowie (II nagroda), Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku oraz finalistka Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego w Paryżu.

W latach 1991-2017 związana była z Warszawską Operą Kameralną, zarówno jako muzyk klawesynistka-kameralistka, jak i dyrygentka - prowadziła od klawesynu i pozytywu dzieła instrumentalne i wokalno-instrumentalne, m.in.: Pasję wg św. Marka Johanna Sebastiana Bach, cykl koncertów „Pieśni i Aryje — utwory XVIII wiecznych polskich kompozytorów”, wykonania utworów Antoniego Milwida i Marcina Żebrowskiego oraz Opera Omnia Marcina Mielczewskiego, a także opery: Dido and Aeneas Henry Purcella, Tetide in Sciro Domenico Scarlatti’ego, Rinaldo Georga Friedricha Händla (jako asystentka Władysława Kłosiewicza). Nagrała także, jako kierownik artystyczny, sześć płyt kompaktowych z muzyką instrumentalną i wokalno-instrumentalną XVII wieku – Opera Omnia Mielczewskiego oraz płytę z dziełami kompozytora polskiego baroku Damiana Stachowicza. Ponadto uczestniczyła w licznych koncertach i festiwalach Warszawskiej Opery Kameralnej, realizując basso continuo w takich dziełach operowych, jak: Orfeo, Il Ritorno d`Ulisse in Patria i L`incoronazione di Poppea Claudio Monteverdi’ego, L`Euridice Jacopo Peri’ego, Satiro e Corisca Tarquinio Meruli, Imeneo, Rinaldo i Giulio Cesare Händla, Alceste Jean-Baptiste Lully, Tancrede André Campry i Jephte Michela Montéclair. Wraz z z Jean-Claude Malgoirem brała również udział przy przygotowaniu i wykonywaniu oper: Catone in Utica (Tourcoing) Antonio Vivaldi’ego i Il Ritorno d`Ulisse In Patria (Royaumont) Monteverdi’ego.

W latach 1991-2011 była członkiem zespołu muzyki dawnej Il Tempo, specjalizującego się w muzyce instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej od wczesnego baroku do klasycyzmu. Nagrała z nim kilka płyt oraz uczestniczyła w licznych koncertach i liczących się festiwalach muzyki dawnej w kraju i za granicą, m.in. w Brugii, Brukseli, Utrechcie, Moskwie, Nowym Jorku, Nowym Brunszwiku, Rzymie i Berlinie.

W latach 2015–2017 peł­ni­ła funk­cję kie­row­ni­ka arty­stycz­ne­go Opery/Barok w Warszawskiej Operze Kameralnej. Jest współ­twór­cą Festiwalu Oper Barokowych Dramma Per Musica oraz pre­ze­sem Stowarzyszenia Miłośników Sztuki Barokowej.

W dziedzinie kameralistyki współpracowała m.in. z Agatą Sapiechą, Simonem Standagem, Markiem Coudlem, Jamesem Oxley’em, Anną Radziejewską, Małgorzatą Wojciechowską, Arturem Stefanowiczem, Olgą Pasiecznik, Martą Boberską, Dorotą Lachowicz, Janem Staniendą, Antonim Biruly’ą, Grzegorzem Lalkiem, Tytusem Wojnowiczem, zespołem Essentia Musica i New Art Ensamble.

W 2003 roku ukazała się jej pierwsza solowa płyta z utworami Carla Philippa Emanuela Bacha (wydana przez CD Accord), a w styczniu 2007 roku - podwójny album CD z Suitami klawesynowymi HWV 426-433 Händla (wydany przez Fundację Pro Musica Camerata). W 2012 - trzecia solowa płyta - z Inwencjami i Sinfoniami Johanna Sebastiana Bacha. Album muzyczny z oratorium Antonio Caldary pt. Maddalena ai piedi di Cristo nagrany pod jej kierownictwem zdobył nagrodę Fryderyk 2018 w kategorii "Album Roku – Muzyka Dawna", a także nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2018.

Od 2003 roku prowadzi klasę klawesynu oraz zajęcia z wokalistami na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie i Białymstoku.W latach 2012–2016 peł­ni­ła funk­cję pro­dzie­ka­na Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku oraz koor­dy­na­to­ra Biura Koncertowego. Od roku aka­de­mic­kie­go 2016/2017 jest kie­row­ni­kiem Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej UMFC. Wykłada także na licznych kursach i seminariach poświęconych zagadnieniom interpretacji i wykonawstwa muzyki dawnej, m.in. od 1993 roku podczas letnich kursów Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie.

Odznaczona została przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi (2005).

aktualizacja: 2020 (wa)

Strona internetowa artystki: www.liliannastawarz.com