Polmic - FB

calendar of events

2015 2016 2017 2018 2019
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Ekumeniczny Chór Kameralny pod dyrekcją Pawła Hruszwickiego zaprasza na koncert a cappella zatytułowany „Meditatio Mortis” (Rozważania o Śmierci). Wydarzenie to odbędzie się 1 listopada 2017 roku o godz. 18.15 w kościele p.w. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach (Warszawa, ul. Powązkowska 14).

Ekumeniczny Chór Kameralny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie powstał w listopadzie 1991 roku. Od początku jego kierownikiem i dyrygentem jest Paweł Hruszwicki. Stylowość wykonań, wysoka kultura brzmienia, dbałość o stronę wyrazową i literacką zjednały Chórowi słuchaczy i uznanie środowisk muzycznych. Chór należy do Federacji Caecilianum. Działalność chóru obejmuje: koncerty (rocznie ok. 20 występów) w Polsce i za granicą (Czechy, Finlandia, Szwajcaria, Niemcy, Słowacja, Rumunia); udział w konkursach i festiwalach muzycznych; uczestnictwo w uroczystych nabożeństwach Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz kościołów innych wyznań; nagrania radiowe i telewizyjne. Repertuar chóru jest bardzo różnorodny: religijny i świecki, a cappella oraz wokalno-instrumentalny; z różnych epok od średniowiecza po współczesność. Ważne miejsce w repertuarze zajmują dzieła polskich kompozytorów.

W programie koncertu 1 listopada znajdą się m.in. utwory M. Zieleńskiego, S. Moniuszki, G. Miśkiewicza, H. M. Góreckiego, A. Szalińskiego, I. Strawińskiego, H. Purcella, J. P. Sweelincka i W. A. Mozarta. Wstęp na koncert jest wolny.


4 listopada 2017 roku w Centrum Św. Jana w Gdańsku odbędzie się sceniczne wykonanie dramatu muzycznego Beaty Wróblewskiej do libretta Dariusza S. Wójcika w reżyserii Marka Richtera Sic itur ad Deum (Tak idzie się do Boga) w 20-rocznicę jego prawykonania.

Prawykonanie tego utworu, który nazywany jest również operą, miało miejsce w gdańskim Teatrze Wybrzeże 23 kwietnia 1997 roku w ramach obchodów 1000-lecia Grodu nad Motławą. Twórcą libretta jest gdański artysta Dariusz Wójcik – aktor, śpiewak, znany na Wybrzeżu animator życia kulturalnego, założyciel Teatru Otwartego w Gdańsku. Zachwycony postacią św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski, sprawcy millenijnego zamieszania, stworzył dramat muzyczny ukazujący jego życie od narodzin do męczeńskiej śmierci. Za pomysł, scenariusz, reżyserię i rolę św. Wojciecha w spektaklu Sic itur ad Deum Dariusz Wójcik otrzymał Medal i Dyplom 1000-lecia Miasta Gdańska.

Dramat muzyczny osadzony jest w realiach historycznych X wieku. Ukazuje postaci żyjące w tych czasach w Europie, które miały znaczący wpływ na kształtowanie się stosunków społecznych, politycznych i religijnych. Postać św. Wojciecha – głównego bohatera, człowieka wyprzedzającego własną epokę - tworzy oś dramaturgiczną sztuki. Szukanie przez św. Wojciecha dróg do porozumienia między skłóconymi narodami, zamieszkującymi ówczesną Europę Środkowo-Wschodnią, jest celowo uwypuklona ze względu na aktualność problemu, który dziś określa się mianem „Przymierza”. Merytoryczna wartość sztuki wyrażona w słowie (dialogi) ma charakter uniwersalny, czyli ponadczasowy (np. konflikt władzy świeckiej i kościelnej, potrzeba ewangelizacji w zakresie poszerzenia duchowości człowieka oraz ekumenizm). W warstwie muzycznej współczesność zderza się z chorałem gregoriańskim.

Obsadę stanowi dziesięcioosobowy zespół solistów (śpiewaków, aktorów, tancerzy), statyści (m.in. studenci Studium Wokalno-Aktorskiego im. D. Baduszkowej w Gdyni), odtwarzający kilkanaście postaci, oraz 20-osobowa orkiestra kameralna, która wystąpi pod batutą Piotra Staniszewskiego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Szczegółowe informacje – na stronie: www.teatrotwarty.pl


Zapraszamy na ostatnie tegoroczne zajęcia dla najmłodszych 4 listopada 2017 roku do Kłodzka i Międzylesia, podczas których dzieci jak zawsze będą uczyć się, bawić się i improwizować w towarzystwie świetnych muzyków i niezwykłych książek.

Warsztaty są kontynuacją zajęć, które odbywały się na Dolnym Śląsku w 2016 roku. Ich organizatorem jest Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej. Ideą jest połączenie inspirowanych grafiką improwizacji: literackiej i muzycznej. Dzieci układają własne historie na podstawie prezentowanych książek obrazkowych. Tak zaimprowizowane bajki są następnie, pod kierunkiem prowadzących zajęcia, „tłumaczone” na język muzyczny. Twórczy kontakt z literaturą i muzyką, ułatwiony poprzez inicjujące zabawę grafiki i wymyślanie prostych opowiadań, pozwala na wprowadzenie dzieci w świat dźwięków, bazujące na ich naturalnej kreatywności. Zajęcia prowadzą muzycy różnych specjalności. Dzięki temu dzieci poznają różne brzmienia muzyki współczesnej i różne sposoby improwizacji.

4 listopada dzieci w wieku 3-8 lat i ich opiekunów czeka spotkanie z wieloma niezwykłymi dźwiękami wydobywanymi ze znanych instrumentów, takich jak skrzypce, altówka i akordeon. W warsztatach wezmą udział doskonali muzycy: skrzypaczka Katarzyna Duda, altowiolista Michał Styczyński i akordeonista Bartosz Kołsut. Warsztaty poprowadzi kompozytor i pianista Jarosław Siwiński oraz kontrabasistka Małgorzata Kołcz. Prócz zabaw z improwizacjami i książkami dzieci jak zawsze będą mogły zagrać na drobnych instrumentach perkusyjnych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny – liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację uczestników zajęć e-mailem warsztaty[at]artdecogroup.eu. Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Dostępna.

Patronat medialny nad warsztatami objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

ZOBACZ wydarzenie na FB: warsztaty w Kłodzku

                                               warsztaty w Międzylesiu


W dniach 4–10 listopada 2017 roku w Kąśnej Dolnej będzie miało miejsce najnowsze przedsięwzięcie Centrum Paderewskiego – Festiwal „Viva Polonia! Ku pokrzepieniu serc”.

Zarówno program, jak i termin wydarzenia nawiązują bezpośrednio do jakże ważnego dla wszystkich Polaków Święta Niepodległości i bezpośrednio wpisują się w Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Ignacy Jan Paderewski, wyznając zasadę „Najpierw Ojczyzna, a potem sztuka”, skierował wszystkie swe działania na rzecz przywrócenia suwerenności Polski. Festiwal to swoisty hołd oddany Patronowi instytucji z okazji jego urodzin, które przypadają 6 listopada.

Festiwal zainaugurują znakomici polscy pianiści: Krzysztof Książek, Agnieszka Zahaczewska-Książek i Grzegorz Biegas oraz sopranistka Ewa Biegas. W programie znajdą się utwory Fryderyka Chopina oraz Ignacego Jana Paderewskiego. Podczas koncertu finałowego zabrzmi Straszny Dwór – opera Stanisława Moniuszki w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry Opery Śląskiej.

Fundamentalną częścią projektu Viva Polonia! są lekcje patriotyczne (6-9 listopada) skierowane do dzieci i młodzieży, zaprezentowane w ciekawej formie spektaklu teatralnego Z fortepianem w walizce, na podstawie pamiętników Paderewskiego. Wydarzeniu towarzyszyć będzie także wystawa zatytułowana „Historia serca Ignacego Jana Paderewskiego” autorstwa Wiesława Dąbrowskiego oraz prezentacja książki Franciszka Pulita Obrońca wolności – publikacji wydanej specjalnie z okazji pierwszej odsłony festiwalu.

Więcej – na stronie: http://www.paderewski.tarnow.pl


Fundacja „Ave Atre”, organizator Międzynarodowego Festiwalu Paderewskiego, zaprasza na IV edycję przedsięwzięcia, które odbędzie się w Warszawie w dniach 4–11 listopada 2017 roku.

IV Międzynarodowy Festiwal Paderewskiego będzie celebrował 157. rocznicę urodzin Patrona Festiwalu. W programie znajdą się przede wszystkim utwory I. J. Padarewskiego i F. Chopina, ale także takich polskich kompozytorów, jak S. Barcewicz, M. Karłowicz, Z. Noskowski czy J. Zarębski. Podczas festiwalu wystąpią artyści z Francji, Hiszpanii, Polski, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Włoch. W Filharmonii Narodowej, w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, na Zamku Królewskim, w Muzeum „Łazienki Królewskie” i na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina odbędą się koncerty symfoniczne, kameralne i jazzowe, panele dyskusyjne, pokazy filmów oraz wystawy. Nowością 4. edycji Festiwalu będą wieczory dedykowane zaproszonym gościom: francuski, hiszpański i włoski.

Trzeciego dnia Festiwalu, w rocznicę 157. urodzin Ignacego Jana Paderewskiego, w Filharmonii Narodowej odbędzie się „Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny”, podczas którego Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Michała Klauzy zagra Fantazję Polską I. J. Paderewskiego, Koncert K. Serockiego, Uwerturę „Polonia” R. Wagnera i Preludium symfoniczne „Polonia” E. Elgara. Zwieńczeniem Festiwalu będzie wieczorny koncert w Święto Niepodległości 11 listopada, podczas którego w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona monumentalną Symfonię „Polonia” Paderewskiego.

IV Międzynarodowemu Festiwalowi Paderewskiego towarzyszyć będą wystawy „Paderewski wygrał Polskę na fortepianie” i „Historia serca Paderewskiego”, prezentowane w miejscach koncertów. Ponadto muzykolog Jan Popis poprowadzi wyjątkowy performance „Śladami Paderewskiego” – spacer po miejscach związanych z działalnością Paderewskiego, a także, wraz z redaktor naczelną miesięcznika „Stolica” Ewą Kielak-Ciemniewską, panel dyskusyjny poświęcony kompozytorowi.

Informacje o programie Festiwalu znajdują się na stronach www.ignacyjanpaderewski.com oraz www.avearte.pl


5 listopada 2017 roku o godz. 17.00 w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina odbędzie się koncert Katedry Kompozycji. W programie wieczoru znajdą się utwory studentów oraz młodych absolwentów uczelni.

Większość kompozycji, które znalazły się w programie koncertu, to prawykonania. Utwór კვარტეტი na klarnet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę Dominika Lasoty powstał w wyniku inspiracji kulturą i estetyką gruzińską. Dotychczas zostało wykonanych ponad 60 utworów młodego kompozytora, część z nich została zarejestrowana i emitowana w stacjach radiowych i telewizyjnych. Wariacje na temat następstwa siedmiu dźwięków na fortepian Roberta Prokopowicza to 15 krótkich wariacji opartych na skali 12 dźwięków dobrze temperowanego fortepianu, a materiał muzyczny jest bardzo zwarty (przez pierwsze 5 wariacji nie wykraczamy poza tytułowe 7 dźwięków). Gdy zapada zmrok i nie wszystko możemy wyraźnie dostrzec, zaczyna pracować ludzka wyobraźnia i budzą się różne głęboko skrywane w naszym umyśle lęki, obawy, czasem odległe wspomnienia. O nich właśnie opowiada Notturno na harfę i perkusję Michała Malca – utwór dedykowany wykonawczyniom: Alinie Łapińskiej i Tamarze Kurkiewicz.

Tego wieczoru usłyszymy także utwory, które miały swoją premierę wcześniej. Kompozycja through na skrzypce, klarnet basowy, perkusję oraz fortepian Andrzeja Karałowa odnosi się do linearnego potraktowania narracji, do stworzenia i wniknięcia w krajobraz, utworzony poprzez nieustannie kształtowane i zmienne struktury melodyczne i harmoniczne. Utwór został dedykowany Plexus Ensemble i wykonany przez zespół w Melbourne Recital Hall. A Complaint na sopran, klarnet, waltornię, perkusję i fortepian Żanety Rydzewskiej wykonany został po raz pierwszy w Holandii przez AKOM Ensemble. Zabrzmią również Mazurki nr 1 i 2 na fortepian Ignacego Zalewskiego, które zapoczątkowały powstający od 2013 roku cykl mazurkowy kompozytora.

Na wydarzenie obowiązują bezpłatne karty wstępu, które można pobrać najwcześniej na dwa tygodnie przez koncertem. Ich dystrybucja odbywa się w Chopin University Press od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-19.00 oraz na godzinę przed koncertem.

Patronat medialny nad koncertem objęło Polskie centrum Informacji Muzycznej POLMIC.


5 listopada 2017 roku o godz.17.00 w katowickim Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (ul. Mikołowska 32) będzie miał miejsce kolejny koncert z cyklu „Nowowiejski 2017. Co mi w duszy gra?” pt. „Muzyka i sacrum”.

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” zaprasza na listopadowy koncert w katowickim Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. To kolejna odsłona projektu „Co mi w duszy gra?”, dedykowanego Feliksowi Nowowiejskiemu. Tym razem twórczość muzycznego jubilata roku 2017 reprezentować będą jego pieśni religijne, ale do programu swojego występu znana śląska sopranistka i pedagog katowickiej Akademii Muzycznej Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska wybrała także pieśń Ignacego Jana Paderewskiego Chłopca mego mi zabrali do słów Adama Asnyka.

Tego wieczoru zostaną zaprezentowane także symfonie organowe Nowowiejskiego, których łącznie powstało 9 i które kompozytor nazywał swoim „muzycznym testamentem”. O wyjątkowym obliczu koncertu zadecydują improwizacje prof. Juliana Gembalskiego, znanego wirtuoza organów i mistrza improwizacji. Ich motywem przewodnim stanie się pieśń patriotyczna Rota Feliksa Nowowiejskiego do słów Marii Konopnickiej. Po raz pierwszy wykonano ją publicznie 15 lipca 1910 roku w Krakowie w czasie uroczystości odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego z okazji uroczystości 500-lecia zwycięstwa Polski w bitwie pod Grunwaldem. W wykonaniu Roty wzięło wówczas udział kilkuset chórzystów z terenów objętych zaborami. Ponadto w wykonaniu artysty zabrzmią Preludia na organy z op. 38 W. Żeleńskiego. W finale koncertu tematem wokalno-organowej improwizacji stanie się najstarsza polska pieśń religijna Bogurodzica.

Patronat medialny nad cyklem koncertów objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Szczegółowe informacje – na stronie: http://www.silesia.art.pl


Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Narodowe Centrum Kultury zapraszają 5 listopada 2017 roku o godz. 19.00 do Studia im. Witolda Lutosławskiego na koncert promocyjny płyty Polonaise.

Wydawcą płyty jest Polskie Radio (PRCD 2175). Nagranie oraz wydanie płyty zrealizowano dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury.

Podczas koncertu zaprezentowane będą najpiękniejsze polonezy napisane na orkiestrę od czasów baroku po wiek XX. Utwory zabrzmią w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcją Adama Klocka, której towarzyszyć będą znakomici młodzi polscy soliści: skrzypaczka Anna Malesza oraz pianista Piotr Kosiński.

Dzieła Georga Philippa Telemanna, Jana Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Franza Schuberta, Piotra Czajkowskiego i Modesta Musorgskiego połączone są ze słynnymi polskimi polonezami Karola Kurpińskiego, Michała Kleofasa Ogińskiego, Fryderyka Chopina i Henryka Wieniawskiego. Do tego arcyciekawy polonez na wejście gości do Białego Domu, napisany przez amerykańskiego autora muzyki marszowej Johna Philippa Sousę, oraz ikona polskiej muzyki filmowej – Polonez z muzyki Wojciecha Kilara do filmu „Pan Tadeusz“.

Bilety na koncert do kupienia na stronie: sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem.


W dniach 6-9 listopada 2017 roku Akademia Muzyczna w Łodzi organizuje Ogólnopolski Kongres Fletowy „Determinanty warsztatu flecisty – teoria i praktyka”.

W programie Kongresu zaplanowano: seminaria specjalistyczne, wykłady, prezentacje multimedialne i lekcje mistrzowskie prowadzone przez wykładowców z kraju i z zagranicy, wystawy instrumentów i wydawnictw muzycznych. Plan imprezy obejmuje również cztery koncerty z udziałem solistów, zespołów kameralnych i Orkiestry Fletowej Akademii Muzycznej w Łodzi, której członkowie grają na różnych odmianach fletu. Do Łodzi przyjedzie 230 uczestników z całej Polski. Celem imprezy jest wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych ośrodków akademickich w zakresie badań naukowych oraz gry na flecie i jego odmianach (flet poprzeczny, flet piccolo, flet altowy, flet basowy, flet kontrabasowy), stworzenie możliwości poznania różnych szkół wykonawczych, propagowanie najnowszej literatury fletowej autorstwa polskich i zagranicznych kompozytorów. Wykładowcy Kongresu to artyści i pedagodzy z Niemiec, Francji, Norwegii i Polski. Wszyscy wezmą udział w sesjach wykładowych i poprowadzą indywidualne zajęcia warsztatowe, dodatkowo prof. Jørn Eivind Schau będzie przez kilka dni pracował z Orkiestrą Fletową złożoną ze studentów łódzkiej Akademii.

Koncert inauguracyjny Kongresu odbędzie się 6 listopada w Filharmonii Łódzkiej, trzy kolejne koncerty (7, 8 i 9 listopada) z udziałem solistów, zespołów kameralnych i Orkiestry Fletowej łódzkiej Akademii Muzycznej w salach koncertowych Akademii. W programach koncertów jest wiele współczesnych kompozycji, z których kilka będzie miało swoje prawykonanie. Po raz pierwszy zabrzmią nowe utwory Aleksandra Brycha, Krzysztofa Grzeszczaka, Adama Lewandowskiego i Piotra Pudełko.

Więcej informacji: http://www.amuz.lodz.pl


8 listopada 2017 roku w gdańskiej Operze Bałtyckiej będzie miała miejsce premiera opery Krzysztofa Knittla Sąd ostateczny wg libretta Mirosława Bujko.

Grabieże, gwałty i mroczne tajemnice wpisują się w historię tryptyku Hansa Memlinga Sąd ostateczny. Owiana mistycyzmem historia malowidła stała się osnową libretta najnowszej dwuaktowej opery Knittla pod tym samym tytułem. Utwór ukazuje legendarne, burzliwe losy słynnego tryptyku Hansa Memlinga – od zamówienia dzieła aż do powrotu malowidła do Gdańska w połowie XX wieku. Szesnaście scen dramatu stanowi ciąg oddalonych w czasie i przestrzeni obrazów, których różnorodność potęguje odmienna w każdej scenie warstwa brzmieniowa – od statycznych akordów, poprzez niespokojne glissanda, klastery, powtarzane figury melodyczne. Duży aparat wykonawczy wzbogacony został o rozbudowaną sekcję perkusyjną i elektronikę. Szeregowi zróżnicowanych postaci dramatu, głównie głosów męskich, towarzyszy proroczy chór, zapowiadając, na dźwiękach kilkukrotnie powtórzonej melodii, nadejście Sądu Ostatecznego.

Scena Opery Bałtyckiej proponując Sąd ostateczny pozwala za sprawą mnogości środków operowych odkryć to dzieło w nowym kontekście i pochylić się nad fundamentalnym tematem oceny życia ludzkiego w kontekście dobra i zła. Chór, orkiestrę i balet Opery Bałtyckiej w Gdańsku poprowadzi Szymon Morus. W rolach solowych wystąpią Robert Gierlach, Piotr Lempa, Jan Jakub Monowid, Anna Mikołajczyk oraz Magdalena Chmielecka. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programów: „Kolekcje”–priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca na lata 2016-2017 oraz programu z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej – priorytet „Muzyka” na rok 2017.

Szczegółowe informacje i biletyna stronie teatru.


Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu zaprasza na 11. Międzynarodowe Forum Kompozytorów, które odbędzie się w dniach 8–9 listopada 2017 roku.

Międzynarodowe Forum Kompozytorów to jedno z wydarzeń poświęconych najnowszej twórczości muzycznej. Od dziesięciu lat spotykają się w ramach Forum kompozytorzy uznani, z ogromnym dorobkiem artystycznym oraz młodsi, którzy zaczynają swoją artystyczną drogę. Wymiana doświadczeń i poglądów, referaty i dyskusje podczas Forum dotykają zarówno spraw muzycznych, jak i organizacyjnych, które dotyczą funkcjonowania kompozytora w dzisiejszym świecie. Podczas tegorocznego Forum, zatytułowanego „Zobaczyć głos. O współczesnej muzyce wokalnej”, referaty wygłoszą Alina Kubik, Irene Kurka, Leah Muir, Aleksander Nowak, Małgorzata Pawłowska, Aleksandra Rykowska, Katarzyna Taborowska-Kaszuba, a także Vykintas Baltakas. 9 listopada prof. Baltakas, wykładający w Conservatorium Maastricht, poprowadzi mistrzowski kurs kompozytorski.

Każdorazowo Forum towarzyszy koncert muzyki współczesnej. Tegoroczny koncert pt. „Sotto voce” będzie miał miejsce 8 listopada o godz. 18:00 w Auli Nova. Zostaną zaprezentowane utwory Floriana Dąbrowskiego (Widzę Ją – pieśń do wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Dedykacje „Afieromata” – cykl pieśni na sopran i fortepian do słów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej), Complainte Jamesa Weeksa, Sequenza III Luciano Beria, Récitations Nr 11 Georgesa Aperghisa, Dopowiedzenia Jana Astriaba oraz prawykonanie kompozycji Kotodama autorstwa Leah Muir. Utwory zabrzmią w wykonaniu takich muzyków, jak Aleksandra Rykowska, Marzena Michałowska, Irene Kurka (sopran), Ewa Mizerska (flet), Piotr Sołkowicz (wibrafon), Paulina Zarębska, Anna Kozub, Maria Koszewska-Wajdzik (fortepian). Słowo o muzyce wygłosi Maria Majewska-Mocek.

Dodatkowe informacje – na stronie: http://amuz.edu.pl


9 listopada 2017 roku o godz. 13:00 Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej zaprasza do Leszna na czwarty koncert ogólnopolskiego Festiwalu „Obrazy z Conrada”, organizowanego w ramach Roku Josepha Conrada Korzeniowskiego.

W ramach Festiwalu prezentowane są najnowsze dzieła kompozytorskie, inspirowane utworami Conrada. 9 listopada w Auli Comeniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie, odbędzie się prawykonanie utworu Pierwsze dowództwo Adama Porębskiego wraz z recytacjami fragmentów powieści Smuga cienia Josepha Conrada.

W koncercie wezmą udział: aktor Grzegorz Ociepka (recytacje) i Zespół Kameralny Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej pod dyrekcją Sławka A. Wróblewskiego w składzie: Karina Maria Kamizela (flet), Leszek Pietroń (klarnet), Paula Lis-Sołoducha (waltornia), Iwo Jedynecki (akordeon), Magda Miłaszewska-Delimat (harfa), Katarzyna Duda (skrzypce), Michał Styczyński (altówka) i Małgorzata Kołcz (kontrabas).

Przed koncertem o godz. 12:00 w tym samym miejscu odbędzie się spotkanie autorskie, którego gościem będzie kompozytor Adam Porębski oraz aktor Grzegorz Ociepka. Goście opowiedzą o inspiracjach i literaturze Josepha Conrada oraz o najnowszym festiwalowym utworze Pierwsze dowództwo.

Wstęp na koncert jest wolny.

ZOBACZ: wydarzenie na FB.


W listopadzie 2017 roku Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie przygotował szereg przedsięwzięć z okazji jubileuszu 70-lecia uczelni.

Jubileusz, który honorowym patronatem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obfitował będzie w koncerty z udziałem wybitnych absolwentów szkoły. Pierwsze jubileuszowe „Święto Szkoły” z udziałem Grupy MoCarta, Doroty Miśkiewicz, Henryka Miśkiewicza, Andrzeja Jagodzińskiego, Michała Tokaja i Szymanowski Young Power Big-Band odbyło się 3 października. 9 listopada w szkolnej sali o godz. 18.00 będzie miał miejsce Wieczór Kameralny pamięci prof. Macieja Paderewskiego. Wystąpią tak znane osobistości, jak Janusz Olejniczak, Patrycja Piekutowska, Tomasz Strahl, Grzegorz Skrobiński, Trio fortepianowe w składzie: Radosław Sobczak, Jakub Jakowicz i Bartosz Koziak, a także uczniowie Szkoły (Natalia Borzuta, Jakub Capała, Karol Denkiewicz, Bartosz Kowalczyk). W programie znalazły się utwory F. Chopina, E. Elgara, M. de Falli, C. Francka, M.T. Łukaszewskiego i patrona uczelni K. Szymanowskiego. Podczas koncertu odbędzie się uroczystość nadania szkolnej Sali Kameralnej imienia prof. Macieja Paderewskiego. Wstęp na koncert jest wolny.

18 listopada w Sali Kameralnej Szkoły o godz. 16:00 będą miały miejsce uroczystości oficjalne (rozdanie odznaczeń, nagród i wyróżnień pracownikom i nauczycielom Szkoły) i koncert je uświetniający. Imprezom towarzyszyć będą wystawy poświęcone Patronowi, zabawy, gry, degustacje, zajęcia plastyczne i inne liczne atrakcje.

Ukoronowaniem jubileuszu będzie Galowy Koncert Jubileuszowy w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w dniu 19 listopada z udziałem Orkiestry Jubileuszowej ZPSM nr 4 pod dyrekcją absolwenta szkoły Łukasza Borowicza. Jako soliści wystąpią: Tomasz Ritter, Zuzanna Kuklińska i tegoroczna laureatka nagrody „Koryfeusz Muzyki Polskiej” Marianna Żołnacz. W ich wykonaniu usłyszymy m. in. fragmenty muzyki z baletu Harnasie Karola Szymanowskiego i Polonez Wojciecha Kilara.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.


W wigilię Narodowego Święta Niepodległości w dniu 10 listopada 2017 roku (godz. 19.00) w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej nadarzy się wyjątkowa okazja, by wspólnie z chórem Cantores Varmienses i orkiestrą symfoniczną filharmoników warmińsko-mazurskich pod dyrekcją Tomasza Chmiela otworzyć muzyczny album z najpiękniejszymi polskimi pieśniami patriotycznymi.

W burzliwej historii Polski, owe pieśni, stworzone niekiedy przez anonimowych autorów stały się prawdziwymi, niematerialnymi pomnikami bohaterstwa i odwagi naszych Rodaków. Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej pt. „Zaśpiewajmy razem pieśni patriotyczne” rozpocznie Rota – pieśń Feliksa Nowowiejskiego do słów Marii Konopnickiej. Następnie w wykonaniu chóru i orkiestry symfonicznej (mamy nadzieję, że również publiczności) zabrzmią najpiękniejsze, najbardziej znane pieśni patriotyczne, takie jak: Bywaj dziewczę zdrowe, Witaj majowa jutrzenko, Ułani ułani, Ułan i dziewczyna, Maszerują strzelcy, My, Pierwsza Brygada, Wojenko, wojenko, Przybyli ułani pod okienko, Rozszumiały się wierzby płaczące, Rozkwitały pąki białych róż, Czerwone maki, O mój rozmarynie, Warszawskie dzieci. Pieśni te, choć pochodzące z różnych okresów i wydarzeń historycznych łączy wspólna cecha – są po dziś dzień bardzo lubiane i chętnie śpiewane przez kolejne pokolenia Polaków.

Autorem aranżacji wszystkich utworów rocznicowego koncertu jest Tomasz Chmiel – dyrygent, pianista i producent muzyczny, absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej. Artysta szczególną uwagę poświęca muzyce polskiej. Opracował z rękopisu głosy orkiestrowe i wykonał zapomnianą I Symfonię Artura Malawskiego. Zinstrumentował na orkiestrę symfoniczną cykl pieśni Fryderyka Chopina, Mieczysława Karłowicza, a także wiele polskich pieśni patriotycznych, kolęd i piosenek przedwojennych. Towarzyszący orkiestrze symfonicznej Chór Cantores Varmienses przygotował Benedykt Błoński, który z powodzeniem prowadzi ten zespół od 2009 roku.


10 listopada 2017 roku o godz. 19.00 w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbędą się premiery trzech baletów do muzyki Eugeniusza Morawskiego, Aleksandra Tansmana i Karola Szymanowskiego.

Eugeniusz Morawski, Aleksander Tansman, Karol Szymanowski – wybitni polscy kompozytorzy, współtwórcy pejzażu muzycznego międzywojnia. Morawski kształcił się zarówno muzycznie, jak i plastycznie; skazany na Syberię za działalność we Frakcji Rewolucyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej, zdołał zamienić tę karę na emigrację do Paryża, gdzie kontynuował studia. Po powrocie do Polski sprawował funkcję rektora Warszawskiego Konserwatorium Muzycznego (pełnioną wcześniej przez Karola Szymanowskiego).W pierwszej części wieczoru baletowego zostanie zaprezentowany jego balet Świtezianka w choreografii Roberta Bondara.

Tansman podczas swojego światowego tournée w latach 1932-1933 przyjmowany i doceniany był między innymi przez Mahatmę Gandhiego i cesarza Japonii, nominowany do Oscara za muzykę do filmu Paris Underground, blisko zaprzyjaźniony z Igorem Strawińskim. Jego balet Sextuor (w TW-ON Na pięciolinii) został po raz pierwszy wystawiony w 1927 roku pod dyrekcją maestro Tullio Serafina w nowojorskiej Metropolitan Opera, pod zmienionym tytułem: Tragedy of the Cello.

Szymanowski – oddany zarówno muzyce, jak i literaturze – podróżował, by poszerzać wiedzę (w Berlinie pod wpływem Richarda Straussa, we Francji – Claude’a Debussy’ego) i znajdować inspiracje – w Afryce, na Sycylii, lecz także na polskim Mazowszu i Podhalu. W finale wieczoru premier zobaczymy balet do muzyki II Koncertu skrzypcowego Szymanowskiego w choreografii Jacka Przybyłowicza. Utwór wykonają Orkiestra Teatru Wielkiego – Opery Narodowej i skrzypek Jakub Jakowicz.

Ci wybitni polscy kompozytorzy byli obywatelami świata i ambasadorami muzyki polskiej. Ich dzieła, zestawione ze sobą w wieczorze „Balety polskie”, oddają nadzieję i energię Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza w związku ze zbliżającą się rocznicą tego wydarzenia.

Więcej: http://teatrwielki.pl


11 listopada 2017 roku o godz. 19:00 w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej (Sala Moniuszki) będzie miał miejsce koncert „Polonia – od Chopina do Paderewskiego”.

W przededniu Roku Jubileuszowego 100. rocznicy odzyskania Niepodległości, w dzień tak ważny dla polskiej państwowości, Teatr Wielki – Opera Narodowa wraz z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina zapraszają na koncert galowy, którego program tworzą dzieła o szczególnej konotacji z wydarzeniami sprzed niemal stu lat. Należą one niezaprzeczalnie do najpiękniejszych w – nie tylko polskiej – literaturze muzycznej: mniej i bardziej popularne, cieszyły się uznaniem publiczności od momentu swego powstania. Utwory Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego i Karola Szymanowskiego należą do dzieł fundamentalnych polskiego dziedzictwa kulturowego. Polonia Edwarda Elgara jest wyrazem hołdu dla siły i niezłomności narodu, który przez ponad wiek walczył o odzyskanie niepodległości.

Tego wieczoru przy fortepianie zasiądą światowej sławy pianiści Plamena Mangova oraz Janusz Olejniczak, którym towarzyszyć będzie orkiestra Teatru Wielkiego – Opery Narodowej pod batutą José Marii Florêncio. W ich wykonaniu zabrzmią: Uwertura koncertowa op. 12 Szymanowskiego, Koncert fortepianowy f-moll op. 21 Chopina, Preludium symfoniczne „Polonia” Elgara oraz Fantazja polska op. 19 Paderewskiego.

Więcej – na stronie: http://teatrwielki.pl


Zbliża się finałowy weekend XIII „Mózg Festival”, podczas którego publiczność zapozna się z improwizacjami Marka Pospieszalskiego, Rashada Beckera, Qby Janickiego i Bartłomieja Chmary.

11 listopada o godz. 21:00 w bydgoskim klubie „Mózg” rozpocznie się wydarzenie z udziałem Marek Pospieszalski Quartet, Rashada Beckera, Kondensatora Przepływu i Ædm.

Po wielu latach zbierania doświadczeń i inspiracji u innych muzyków, Marek Pospieszalski prezentuje autorski projekt, własny obraz muzyki, która czerpie z całego dobrodziejstwa jazzu i muzyki improwizowanej, ale i wszelkich innych kreatywnych gatunków. Przede wszystkim jest w nim duża doza zespołowego grania, które objawia się m. in. przez grę fakturami oraz wielopłaszczyznowym prowadzeniem narracji. Melodyczna baza zderza się tu z sonorystyką, to wszystko bez mrugania okiem i chowania się za maską kabaretu. Do zespołu Pospieszalski zaprosił swojego muzycznego „brata” Maksa Muchę, który jest jednym z najbardziej rozchwytywanych basistów młodego pokolenia w kraju, oraz czołówkę młodych muzyków z berlińskiej sceny, pianistę Eliasa Stemesedera oraz perkusistę Maxa Andrzejewskiego. Marek Pospieszalski jest saksofonistą i klarnecistą. Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie. Od najmłodszych lat zafascynowany awangardą jazzową, muzyką improwizowaną oraz nowymi brzmieniami, otwarty na wszelkie muzyczne gatunki.

Rashad Becker jest kompozytorem i muzykiem rezydującym w Berlinie. Jego kompozycje to wielopoziomowe narracje. Najnowsza twórczość Beckera obejmuje cykl „Traditional Music Of Notional Species”, wydany w dwóch częściach, oraz wieloczęściowe dzieło Based On A True Story, które czerpie partytury ze zdarzeń z historii w tym kontekście w formie „sonicznej inscenizacji”.

Kondensator Przepływu to duet Qby Janickiego i Bartłomieja Chmary. Ich drogi muzyczne od zawsze związane były z improwizacją, jednakże nigdy nie zamykały się w ramach jednego gatunku. Począwszy od pierwszej impro grupy Alias Free Trio, przez pierwsze produkcje związane ze sceną muzyki klubowej, oraz liczne spontaniczne kolaboracje wynikające z indywidualnych połączeń artystycznych obydwu twórców, silnie związanych ze środowiskiem artystycznym wyrastającym z klubu „Mózg”, Kondensator jest aktualnie najdojrzalszą w dotychczasowej twórczości formą artystyczną realizowaną przez duet.

Zakończy wydarzenie DJ set Ædm.

Patronat medialny nad Festiwalem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Więcej: www.festiwal.mozg.pl 


Studium Muzyki Nowej, działające przy Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zaprasza na Ogólnopolską Konferencję „Mit i symbol w muzyce XX i XXI wieku” oraz koncert pt. „Mity: Meksyk, Peru, Indie, Chiny”, które odbędą się 12 listopada 2017 roku.

J. Campbell, mawiał, że mity, to przede wszystkim „klucze do zrozumienia możliwości duchowych człowieka”. I choć klucze te w różnych miejscach otwierają różne drzwi, sama potrzeba ich tworzenia, nazywania świata i dodawania narracji do jego wszechogarniającej struktury jest potrzebą uniwersalną. Uniwersalną tak jak muzyka, która od zawsze współistnieje z mitologią wynikając z podobnie pierwotnych przeżyć, chęci i intuicji. Do tej dynamicznej stałości pradawnych treści nawiązywało i nawiązuje wielu kompozytorów, tych mniej i tych bardziej awangardowych, którzy – niezależnie od języka muzycznego i chęci eksperymentowania – często trzymali się mitologicznego, pulsującego w krwiobiegu większości kultur, kontinuum. Referaty o twórczości współczesnych kompozytorów polskich wygłoszą: dr hab. Michał Sławecki, dr Ignacy Zalewski, dr Jarosław Praszczałek, mgr Szymon Godziemba-Trytek, dr Marta Śniady, dr Joanna Maluga i kierownik naukowy Konferencji dr hab. Leszek Lorent.

XX-wieczne, wciąż trwające, zjawisko zainteresowania kulturami częstokroć bardzo odległymi daje owoce w postaci mitologicznych nawiązań do Indii kompozytora znad Wisły (Marcin Błażewicz), szukania inspiracji w Chinach przez Amerykanina (George Crumb), czy korzystanie z języka azteckiego przez twórcę władającego na co dzień indoeuropejskim językiem z grupy zachodniosłowiańskiej (Piotr Tabakiernik). Wyjątkiem jest tu Argentyńczyk, Alejandro Iglesias Rossi, inspirujący się prastarym poematem w języku quechua – w ramach kultury mu terytorialnie bliskiej – korzysta wszak z etnograficznego materiału źródłowego swojego utworu w ramach szeroko pojętego warsztatu kompozytorskiego muzyki Zachodu. Ich utwory zabrzmią podczas koncertu o godz. 17:00 w Sali Koncertowej UMFC. Koncert „Mity” ukazuje różnorodność składów (w każdym jednak z ważną rolą perkusji – instrumentu najstarszego, a odkrytego raz jeszcze w XX wieku) w różnorodności pojmowania mitycznej, symbolicznej i rytualnej przestrzeni dialogu z odbiorcą.

Konferencji towarzyszy wystawa mgr Ludmily Bubanovej pt. „Rzeczywistość mitu – rzeczywistość muzyki”.

Na wydarzenie obowiązują bezpłatne karty wstępu, które można pobrać najwcześniej na dwa tygodnie przez koncertem. Ich dystrybucja odbywa się w Chopin University Press od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-19.00 oraz na godzinę przed koncertem.

Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

POBIERZ: program Konferencji.


12 listopada 2017 roku o godz.16.00 w katowickiej Kaplicy Chrystusa Zbawiciela w Domu Katechetycznym przy Kościele Mariackim (pl. ks. E. Szramka 1) odbędzie się wieczór muzyczny pt. „Mamo, Tato chodźmy na koncert!” z cyklu „Nowowiejski 2017. Co mi w duszy gra?”.

W projekcie „Co mi w duszy gra” Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” zorganizuje także koncert dla najmłodszych melomanów „Mamo, Tato chodźmy na koncert!”. Dlaczego organy nazywamy królem instrumentów? Czy na organach można zagrać symfonię? Kto to jest wirtuoz? Dlaczego najstarsza polska pieśń religijna „Bogurodzica” ma takie dziwne słowa, które trudno wymówić? Co znaczy słowo „rota”? Czy trudno nauczyć się tej melodii, którą wymyślił polski kompozytor Feliks Nowowiejski do wiersza Marii Konopnickiej?

Aby uzyskać odpowiedzi na te wszystkie pytania, zapraszamy małych melomanów do przyjścia na koncert jak zwykle z rodzicami lub opiekunami do Kaplicy Chrystusa Zbawiciela przy Kościele Mariackim w Katowicach. To wyjątkowa okazja, żeby spotkać wirtuoza organów prof. Juliana Gembalskiego, posłuchać jego gry i opowieści o tajemnicach ukochanego instrumentu. W koncercie weźmie również udział znana śląska sopranistka Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, która nie tylko zaśpiewa piękne polskie pieśni religijne, ale zaprosi do krótkiej lekcji śpiewu wszystkich odważnych małych melomanów. Jak zawsze nie zabraknie muzycznych zgadywanek.

Bezpłatne wejściówki dostępne w biurze IPiUM „Silesia” (ul. 3 Maja 31 a) lub telefonicznie 32 258 90 49, 32 259 84 83.

Patronat medialny nad cyklem koncertów objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Więcej – na stronie: http://www.silesia.art.pl


Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości w ramach cyklu wydarzeń „Speaking Concerts” Fundacja „Fabryka Sztuki” zaprasza na koncert Kariera Piosenki Wojskowej, czyli rzecz o hymnie narodowym, który odbędzie się 12 listopada 2017 roku o godz.18.00 w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Wieniawskiego 1).

Podczas koncertu przedstawionych zostanie wiele nieznanych okoliczności dotyczących historii wojskowej piosenki, która dla wielu nieoczekiwanie została uznana za hymn państwowy. Padną odpowiedzi na pytania:

- czy to możliwe, że nasz hymn wywodzi się od biesiadnej pieśni?

- dlaczego Mazurek Dąbrowskiego, a nie Rota Feliksa Nowowiejskiego ostatecznie został hymnem narodowym?

- w których utworach zagranicznych kompozytorów rozbrzmiewa polska nuta?

- jakie dźwięki wygrywał zegar w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza?

Zaprezentowane zostaną kompozycje, bez których nie można mówić o polskości, a sensacyjne tropy dotyczące powstania muzyki do hymnu zaskoczą każdego. Utwory wykonają: Tomasz Mazur (baryton), Maciej Mazurek (wiolonczela), Paweł Mazur (fortepian) i Orkiestra Collegium F pod dyrekcją Marcina Sompolińskiego.

Bilety do nabycia : bilety@speakingconcerts.pl  www.bilety24.plwww.tixer.plwww.eventim.pl