Polmic - FB

calendar of events

2018 2019 2020 2021 2022
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Nowatorski cykl spotkań znakomitej sopranistki Joanny Freszel „poGŁOSka”, poświęcony najciekawszym zagadnieniom związanym ze współczesną sztuką wokalną, potrwa do 20 listopada 2020 i będzie prezentowany na kanale YouTube autorki projektu. Omówione i zaprezentowane nowe zadania wokalne, wcześniej nieopisywane lub mało znane w polskiej literaturze, będą źródłem wiedzy i inspiracji dla śpiewaków, kompozytorów, muzykologów, ale przede wszystkim dla melomanów.

Celem serii spotkań jest popularyzacja muzyki współczesnej, edukacja wokalna, pogłębienie świadomości twórczej, dialog z odbiorcą oraz dostarczenie narzędzi do konstruowania własnych ćwiczeń wokalnych.

Odcinki uatrakcyjnione wypowiedziami takich specjalistów, jak Ewa Biegas, Szymon Bywalec, Aleksander Nowak oraz Mikołaj Stroiński, mogą również stanowić świetną formę poradnika wokalno-edukacyjnego, który można prezentować podczas wykładów w domach kultury, szkołach, dla młodzieży i studentów.

Projekt zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ Kultura w sieci”.

Patronat medialny nad cyklem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.


4 listopada 2020 roku o godz. 19.00 podczas koncertu nadzwyczajnego z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II Chór Filharmonii Narodowej wraz z Muzykami Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej przedstawiają interesującą, oryginalną panoramę muzyki XX i XXI stulecia.

Program otwiera uroczyste Coronation Te Deum Williama Waltona, które po raz pierwszy zabrzmiało podczas koronacji królowej Elżbiety II w opactwie westminsterskim w 1953 roku. Publiczność stanie się także świadkiem ważnego wydarzenia – prawykonania Missa Sancti Papæ Ioannis Pauli Secundi Magni Pawła Łukaszewskiego, poświęconej Papieżowi Janowi Pawłowi II z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Łukaszewski, którego dzieła Chór Filharmonii Narodowej wykonywał wielokrotnie, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich twórców muzyki chóralnej i sakralnej. Charakteryzujące jego język muzyczny głęboka prostota, odwoływanie się do bogactwa tradycji, mistrzowskie konstruowanie formy i zanurzenie w sferze sacrum pozwalają oczekiwać wyjątkowego wydarzenia.

Norbert Palej jest kompozytorem, którego dzieła nieczęsto goszczą na naszych estradach koncertowych. Urodzony w 1977 roku w Polsce, wychowany w Niemczech, szlify kompozytorskie zdobywał w Stanach Zjednoczonych, obecnie zaś mieszka w Kanadzie, gdzie uczy kompozycji w University of Toronto. Jego utwór Weronika na skrzypce solo, orkiestrę kameralną i głos recytujący to instrumentalne interludium w programie wieczoru.

Lili Boulanger, młodsza siostra słynnej Nadii, była utalentowaną kompozytorką, której krótką drogę twórczą przerwała przedwczesna śmierć w wieku zaledwie 24 lat. Psalm XXIV (wraz z dwoma innymi psalmami) powstał w 1916 roku, dwa lata przed śmiercią, i stanowi ekspresyjne, poruszające świadectwo talentu, któremu nie dane było w pełni rozkwitnąć.

Wydarzenie będzie można śledzić dzięki transmisji online na kanale YouTube Filharmonii Narodowej.

Urszula Ciołkiewicz-Latek

Dodatkowe informacje – na stronie http://filharmonia.pl/ 


Po raz siódmy w Warszawie odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Paderewskiego – najważniejsze wydarzenie kulturalne w Polsce promujące twórczość Ignacego Jana Paderewskiego. Muzykę wybitnego pianisty, kompozytora, wielkiego patrioty, polityka, filantropa i męża stanu usłyszymy w dniach 4–8 listopada 2020.

W tym roku przypada 160. rocznica urodzin kompozytora, 180. rocznica urodzin aktorki Heleny Modrzejewskiej, przez wiele lat wspierającej karierę artystyczną Paderewskiego, jak również 250. rocznica urodzin Ludwiga van Beethovena, którego dzieła stanowiły znaczącą część repertuaru wykonawczego Ignacego Jana Paderewskiego. Wszystkie te ważne rocznice zostaną uczczone podczas VII Międzynarodowego Festiwalu Paderewskiego. W programie znajdą się również dzieła Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego, Zygmunta Stojowskiego i Grażyny Bacewicz. Jazzowe interpretacje utworów Ignacego Jana Paderewskiego zaprezentuje Krzysztof Herdzin.

Zaplanowano koncerty z udziałem kameralnych orkiestr Sinfonia Varsovia i Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, jak również kameralne koncerty z udziałem wybitnych muzyków z Polski i zagranicy. Szymon Nehring, Jerzy Maksymiuk, Bartosz Nizioł, Michał Francuz, Jekaterina Drzewiecka i Michał Szymanowski wystąpią w najpiękniejszych stołecznych pałacach: na Zamku Królewskim w Warszawie, w Oranżerii Muzeum Króla Jana III w Wilanowie i Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich.

Poza koncertami organizatorzy Festiwalu zaplanowali wydarzenia adresowane do najmłodszych i młodzieży, wirtualną wystawę i projekcje filmów dokumentalnych przybliżających sylwetkę, dokonania i mało znane fakty z życia Ignacego Jana Paderewskiego.

VII Międzynarodowy Festiwal Paderewskiego jest objęty patronatem honorowym i dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Muzyka” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Program Festiwalu Paderewskiego dostępny jest na oficjalnej stronie https://ignacypaderewski.com/ 


Instytut Muzyki Kameralnej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi zaprasza w dniach 4 i 5 listopada 2020 na wykłady oraz koncert muzyki polskiej, które odbędą się online, a prezentowane będą z Sali Kameralnej Akademii.

Wykłady prowadzone przez znakomitych pedagogów – dr hab. Ewę Skardowską, dr Ewę Guz-Serokę i dr. Wojciecha Świętońskiego z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz dr. hab. Roberta Kwiatkowskiego z Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – podniosą istotne zagadnienia twórczości takich polskich kompozytorów, jak Henryk Mikołaj Górecki, Szymon Laks, Grzegorz Fitelberg i Paweł Łukaszewski.

W programie koncertu muzyki polskiej, zaplanowanego na drugi dzień konferencji, dominować będą pieśni na głos z fortepianem. Artystki Urszula Kryger i Ewa Guz-Seroka zaprezentują pieśni Henryka Mikołaja Góreckiego, pianista Mikołaj Pacholczyk wraz z basem Bartoszem Szulcem wykonają pieśni Henryka Czyża i Romualda Twardowskiego, sopranistka Patrycja Krzeszowska-Kubit z towarzyszeniem Marcina Kawczyńskiego wystąpią z utworami Aleksandra Tansmana. Interesującą propozycją będą pieśni Pawła Łukaszewskiego w wykonaniu Anny Mikołajczyk-Niewiedział i pianisty Wojciecha Świętońskiego. Duet fortepianowy, który tworzą Hanna Holeksa i Marcin Kawczyński, zagra utwory na dwa fortepiany Romualda Twardowskiego i Romana Maciejewskiego. Usłyszeć będzie można również trzy kompozycje na skrzypce z fortepianem Artura Malawskiego w wykonaniu Małgorzaty Wasiucionek i Sylwii Michalik-Bednarczyk. Podczas koncertu wystąpi też trio studentów – Franciszek Bawoł, Agata Niewiadoma oraz Jakub Nowak; wykonają Trio fortepianowe Romualda Twardowskiego.

Swoje prawykonanie podczas koncertu będzie miał utwór Koncept na fortepian i wiolonczelę Jolanty Smolskiej w wykonaniu Agnieszki Przybylskiej i Agnieszki Kołodziej.

Marta Włodarczyk

https://www.amuz.lodz.pl/pl/wydarzenia/konferencja-polska-muzyka-kameralna-xx-i-xxi-wieku 


5–7 listopada 2020 roku w Elektrowni Powiśle w Warszawie odbędzie się IV Konwencja Muzyki Polskiej, której organizatorem jest Instytut Muzyki i Tańca.

Celem Konwencji Muzyki Polskiej jest przegląd możliwości i wyzwań muzyki polskiej z perspektywy twórców, wykonawców i instytucji. W czasie spotkania podjęta zostanie próba określenia potencjału rozwoju i promocji muzyki polskiej. Dla każdego omawianego obszaru przeprowadzona zostanie analiza mocnych i słabych stron obecnej sytuacji, a także szans i zagrożeń, które stoją przed muzyką polską.

Panele dyskusyjne zostaną podzielone na dwie części. Część pierwszą wypełnią sesje przedmiotowe, których celem jest ukazanie dorobku polskiej muzyki w jej rozmaitych formach gatunkowych i historycznych (muzyka dawna, ludowa, sakralna, XIX i XX w., współczesna, jazz, piosenka). Na drugą część konwencji złożą się sesje problemowe, poświęcone finansowaniu muzyki, krytyce muzycznej, eksporcie i promocji polskiej muzyki, a także wyzwaniom impresariatu muzycznego i działalności w warunkach pandemii. Podczas konwencji nie są planowane panele równoległe. Wszystkie sesje będą się odbywać po kolei w jednej sali, tym samym wszyscy otrzymają możliwość uczestniczenia w każdym panelu.

Referaty prelegentów będą opublikowane na stronie konwencji przed jej rozpoczęciem, tak aby uczestnicy mogli wcześniej się z nimi zapoznać. W efekcie czas każdego panelu będzie przeznaczony głównie na merytoryczną dyskusję z udziałem wszystkich uczestników.

Konwencja będzie transmitowana na żywo na stronie http://www.konwencjamuzyki.pl/ oraz kanale YouTube Instytutu Muzyki i Tańca. Osoby oglądające transmisję będą miały możliwość zadawania pytań oraz zgłaszania komentarzy do dyskusji za pośrednictwem aktywnego chatu.


Muzyka Franciszka Lessla, Juliusza Zarębskiego, Władysława Żeleńskiego, Mieczysława Wajnberga, Władysława Szpilmana zabrzmi w interpretacji znakomitego pianisty Piotra Sałajczyka 5 listopada godz. 19.00 w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie w ramach z cyklu „Scena dla muzyki polskiej”.

Mimo, że kompozytorzy, których muzykę usłyszymy podczas najbliższego koncertu, reprezentują różne epoki i style, łączy ich działalność w trudnych dla Polski czasach od zaborów po II wojnę światową.

Do przedwcześnie zgasłych gwiazd romantycznego firmamentu należy Juliusz Zarębski – tego niezmiernie utalentowanego pianistę, występującego z powodzeniem na estradach całej Europy, pamiętamy głównie jako autora Kwintetu fortepianowego g-moll, ale także efektownego Wielkiego poloneza op. 6. Utwór ten Zarębski zadedykował swojemu nauczycielowi, Ferencowi Lisztowi. W Sonacie fortepianowej op. 1 nr 2 Lessla, który studiował przez dziewięć lat pod kierunkiem samego Josepha Haydna, słychać wpływy klasyków wiedeńskich. Neoromantyczny charakter twórczości Władysława Żeleńskiego, działającego w Warszawie i Krakowie, przenika wszystkie jego dzieła, w tym malownicze miniatury fortepianowe, do których należą Wariacje h-moll op. 62. Twórczość kompozytora emigranta Mieczysława Wajnberga ogromnie cenił jego przyjaciel Dymitr Szostakowicz. Echa fascynacji twórczością Szostakowicza słychać w efektownej Sonacie fortepianowej op. 8 nr 2 autorstwa Wajnberga. Władysław Szpilman pamiętany jest dziś głównie za sprawą filmu Pianista. W jego młodzieńczej suicie fortepianowej Życie maszyn, powstałej pod wpływem francuskiego neoklasycyzmu, znalazła odbicie futurystyczna fascynacja techniką i przyspieszającym tempem życia miast.

Koncert współorganizowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Scena dla muzyki polskiej”.

Dodatkowe informacje – na stronie https://filharmonia.olsztyn.pl/ 


Druga edycja Festiwalu ClassiX, który odbędzie się w dniach 5–11 listopada 2020, zostaje przeniesiona do sieci. Koncerty będą transmitowane za pośrednictwem stron Facebook, YouTube i Telewizji kablowej Eltronik. W Brodnickim Domu Kultury zabrzmi muzyka w najlepszym wydaniu: klasyka, elektronika, muzyka jazzowa i współczesna, dopełniona nowoczesnym obrazem visual art.

Na cztery dni scena Brodnickiego Domu Kultury staje się miejscem, w którym spotykają się wybitni muzycy różnych specjalności, dla których muzyka klasyczna stanowi punkt wyjścia do artystycznych poszukiwań. Podczas festiwalu warstwa dźwiękowa łączona będzie z obrazem i światłem. Artystą odpowiedzialnym za festiwalowy visual art jest Bartek Wójcicki – znany polski motion designer i VJ.

Koncert finałowy to performance audiowizualny, podczas którego dwudziestu dwóch artystów, m.in. Nikola Kołodziejczyk wraz z Big Bandem, Konglomerat, Mateusz Smoczyński, Nika Lubowicz i Mat Kwiatkowski, zabiorą słuchaczy w niezwykłą muzyczną podróż po stylach i gatunkach. Podczas koncertu odbędzie się prapremiera Symfonii Brodnickiej Mata Kwiatkowskiego – dyrektora artystycznego Festiwalu. Kompozycja ta została napisana na specjalne zamówienie Burmistrza Brodnicy z okazji 100. rocznicy powrotu Brodnicy do Macierzy. To widowiskowy utwór o klasycznej budowie symfonii koncertującej na wiolonczelę, skrzypce, elektronikę, głos żeński i męski oraz 19-osobowy big band.

Festiwal wpisuje się w oficjalne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Brodnicę niepodległości. Wydarzenie objęte zostało Patronatem Honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Szczegółowy program – na stronie https://www.facebook.com/festiwalclassix 


Choć życie jest krótkie, sztuka trwa długo. Będzie wzruszać i zachwycać nas podczas festiwalu AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy „auksodrone”, który odbędzie się w Tychach w dniach 6–8 listopada 2020.

Rozpocznie festiwal cykl PENDERECKI 2.0, podczas którego zaprezentowane zostaną wybrane dzieła Mistrza. W nieortodoksyjny sposób skonfrontują się z nimi muzycy orkiestry AUKSO oraz goście: Piotr Orzechowski i Skalpel. W tym kontekście zabrzmi również muzyka Jonny’ego Greenwooda, gitarzysty Radiohead, który w swych kompozycjach składa hołd polskiemu twórcy.

Pozostałe dwa cykle tegorocznego auksodrone to OPERA NOVA i JAZZ+ – zderzenie jazzowej improwizacji z żywiołem orkiestry. OPERA NOVA szuka nowego języka (i nowej publiczności) dla współczesnej opery. W formule trzyczęściowego serialu zaprezentowane zostaną 3 akty dzieła Aleksandra Nowaka i Szczepana Twardocha Syrena. Melodramma aeterna na orkiestrę, saksofon i gitarę oraz trzy głosy, które śpiewając o morzu będą pytać o sens życia. Utwór został dofinansowany w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Natomiast Michał Mendyk, dziennikarz, wydawca i kurator, zaprezentuje opowieść pt. Gieniu, nie podsłuchuj, czyli „Szkic do portretu mistrza”, swego rodzaju portret podwójny, upamiętniający współpracę Krzysztofa Pendereckiego i Eugeniusza Rudnika.

Wszystkie festiwalowe koncerty zostaną zarejestrowane przez Program 2 Polskiego Radia i wyemitowane zarówno na jej antenie, jak również udostępnione nieodpłatnie w streamingu video na Facebooku stacji.

Więcej na: www.auksodrone.com 


Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów organizuje wielki finał serii koncertowej „Oblicza pianistyki”, która prezentowała pianistów, absolwentów klasy fortepianu prof. Stefana Wojtasa i zaproszonych gości. Podczas ostatniego koncertu usłyszymy niesamowite kompozycje na 4 i 6 rąk oraz 3 prawykonania. Wydarzenie odbędzie się 6 listopada 2020 roku o godz. 18.00 w Sali koncertowej PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie (ul. Basztowa 9).

Projekt „Oblicza pianistyki” jest dwuletnią serią koncertową prezentującą różne oblicza pianistyki – od gry solowej po kameralistykę w różnorodnych składach. Finał serii będzie stanowił wydarzenie bez precedensu, podczas którego wystąpią zespół kameralny Extra Sounds Ensemble pod dyrekcją Grzegorza Brajnera oraz pianiści Ireneusz Boczek, Anna Duda, Monika Gardoń-Preinl, Dominika Grzybacz, Beata Koniuszy, Grzegorz Mania, Marta Mołodyńska-Wheeler, Agnieszka Plata i Piotr Różański. Zaprezentują utwory Alfreda Schnittkego, Franza Schuberta, Mike’a Cornicka, Ludwiga van Beethovena, Williama Gillocka i Xavera Scharwenki.

Odbędą się także prawykonania cykli na 4 ręce Marty Mołodyńskiej-Wheeler, miniatur na 6 rąk Ireneusza Boczka i Marty Mołodyńskiej-Wheeler, a także kompozycji Michała Pawełka na fortepian na 4 ręce i orkiestrę smyczkową, który powstał w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Obowiązują bezpłatne wejściówki https://app.evenea.pl/event/4i6rak/

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Dodatkowe informacje – na stronach https://spmk.com.pl/  Facebook: https://www.facebook.com/stowarzyszeniekameralistow 


W dniach 6 listopada – 3 grudnia 2020 odbędzie się Festiwal muzyki kameralnej „Salon jesienny”, w którym udział wezmą znakomici Jakub Jakowicz, Łukasz Długosz, Magdalena Bojanowicz, Alicja Bator i Dorota Lachowicz.

Koncepcję programu wyróżnia świeżość, różnorodność, kontrast, zestawienie dzieł muzyki romantycznej i współczesnej. Jak zaznacza organizator Festiwalu, Piotr Szczerbań, „Poprzez trwający wieki rozwój technik kompozytorskich następował jednocześnie rozwój samych instrumentów muzycznych. Jednak z wieloma ich wzajemnymi powiązaniami nie często mamy kontakt na współczesnych estradach. W naszym cyklu chcieliśmy przybliżyć Państwu pewien tylko wybór, czasem zaskakujących połączeń i brzmień w zapomnianych, bądź prawie wcale niewykonywanych kompozycjach z różnych okresów. W propozycjach programowych naszych koncertów, dotyczy to zarówno doboru kompozytorów, jak też ich dzieł, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanego w nich instrumentarium. Do udziału w koncertach zaprosiliśmy artystów zarówno młodych, na początku drogi, jak też i tych doświadczonych, z ogromnym dorobkiem. I jednych i drugich pełnych entuzjazmu i artystycznej świeżości”.

W ich wykonaniu usłyszymy m. in. kompozycje Tadeusza Bairda, Wojciecha Łukaszewskiego, Joanny Wnuk-Nazarowej, Piotra Mossa, Witolda Lutosławskiego i Stanisława Skrowaczewskiego.

Wszystkie koncerty będą nagrywane i dostępne w relacjach na stronie Fundacji La Passione na Facebooku, lub na kanale YouTube.

Dofinansowano w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Szczegółowy program – na stronie https://salonjesienny.pl/ 


Festiwal „Viva Polonia! Ku pokrzepieniu serc” w swoim założeniu ma za zadanie promocję szeroko rozumianej kultury polskiej – muzyki, sztuki oraz historii. Podczas tegorocznej edycji, która odbędzie się w dniach 7–13 listopada 2020 roku w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej w szczególny sposób podkreślona zostanie postać wybitnego Polaka, papieża Jana Pawła II w stulecie jego urodzin.

Wydarzenie rozpocznie 7 listopada koncert „Kąśna dla Jana Pawła II”. W programie wieczoru znajdą się ulubione pieśni Ojca Świętego oraz fragmenty poezji jego autorstwa. Drugi koncertowy wieczór festiwalu przypadający 11 listopada, w Święto Niepodległości, to spotkanie z niezwykłą osobowością sceniczną – akordeonistą Marcinem Wyrostkiem. Artysta wraz z zespołem zaprezentują w Sali Koncertowej Stodole projekt „PolAcc”, który zrodził się z potrzeby sięgnięcia do polskich korzeni muzycznych. Usłyszymy zatem zarówno utwory inspirowane polską muzyką tradycyjną, filmową, żydowską czy tańcami ludowymi, jak i kompozycje wielkich mistrzów, między innymi Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara, Witolda Lutosławskiego i Karola Szymanowskiego.

Tradycyjne lekcje patriotyczne skierowane do dzieci i młodzieży, stanowiące serce festiwalu, w tym roku odbędą się w formie internetowej. Spektakl Brat naszego Boga – dramat autorstwa Karola Wojtyły – w wykonaniu aktorów tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego zostanie zarejestrowany i umieszczony w sieci. Premiera odbędzie się 9 listopada na stronie Centrum Paderewskiego: www.centrumpaderewskiego.pl, profilu Facebookowym instytucji oraz kanale YouTube. Wydarzeniem towarzyszącym festiwalu będzie wystawa „Jan Paweł II. Człowiek i kultura”, pochodząca ze zbiorów Muzeum Domu Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Agnieszka Damian

Szczegóły – na stronie www.centrumpaderewskiego.pl 


Instytut Muzyki i Tańca i TVP Kultura zapraszają 7 listopada 2020 o godz. 19.00 na jubileuszową galę wręczenia nagród Koryfeusz Muzyki Polskiej. Gala będzie transmitowana na żywo na TVP Kultura, a także na kanale Instytutu Muzyki i Tańca na YouTube.

2020 to rok z wielu powodów wyjątkowy. Nie tylko świętujemy 10 jubileusz powstania Instytutu Muzyki i Tańca, również nagroda Koryfeusz Muzyki Polskiej będzie wręczana już po raz 10! Ze względu na specyfikę tego roku będziemy celebrować zupełnie inaczej niż dotychczas.

Na gali wręczona zostanie nagroda Koryfeusz Muzyki Polskiej w 4 kategoriach: Osobowość Roku, Wydarzenie Roku, Nagroda Honorowa oraz Odkrycie Roku.

Galę uświetni koncert, podczas którego wystąpią znakomici artyści: Katarzyna Moś, Marta Wajdzik, Joanna Zawartko, Adam Bałdych, Igor Herbut, Andrzej Lampert, Mateusz Kołakowski, Paweł Tomaszewski, Robert Kubiszyn, Paweł Dobrowolski, a także Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa pod dyrekcją Adama Sztaby.

Lista nominowanych – na stronie: http://www.koryfeusz.org.pl/pl/2020/aktualnosci 

Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.


XXVI Sądecki Festiwal Muzyczny Iubilaei Cantus odbędzie się w dniach 8–13 listopada 2020.

„Śpiew Jubileuszowy" (Iubilaei Cantus) narodził się w listopadzie 1995 roku – w miesiącu, który dla sądeczan ma znaczenie szczególne, gdyż 8 listopada przypada data nadania praw miejskich naddunajeckiemu miastu. Iubilaei Cantus to także okazja, aby przypomnieć inne, ważne dla miasta i regionu, ale również dla całego kraju rocznice.

Obok jubileuszy związanych z historią i życiem Nowego Sącza swoje miejsce w listopadowych obchodach znalazły także wydarzenia związane z życiem i twórczością Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Piotra Skargi i Fryderyka Chopina. Rok 2020 to rok aż trzech jubileuszy w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Dokładnie 110 lat temu w Sokolni Sądeckiej zaczęto wyświetlać pierwsze projekcje filmowe. 65 lat później, 15 lipca 1975 roku, wojewoda nowosądecki powołał w Nowym Sączu Wojewódzki Ośrodek Kultury, który obecnie funkcjonuje pod nazwą Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ. Ostatni z jubileuszy należy do Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ, która w grudniu 2010 roku wystawą „Władysław Hasior – powrót” zainaugurowała swoją działalność w nowej siedzibie.

W bogatym programie tegorocznego Festiwalu znalazły się spotkanie ze Stanisławem Janickim, pokaz filmu Bestia z Polą Negri, wystawa ze zbiorów Muzeum Kinematografii w Łodzi, oraz koncerty z udziałem Atom String Quartet, Cracow Horn Quartet, Bester Quartet i Grażyny Auguścik. Kwartet Muzyków Filharmonii Krakowskiej ARCHI podczas koncertu „Polskie drogi” zaprezentuje utwory Stanisława Moniuszki, Grażyny Bacewicz, Henryka Wieniawskiego, Andrzeja Kurylewicza i Wojciecha Kilara.

materiały prasowe organizatora

Szczegółowy program – na stronie http://mcksokol.pl/cykl/iubilaei-cantus-sadecki-festiwal-muzyczny 


Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej zaprasza na prezentacje tegorocznej edycji projektu „Audio Stage", łączącego muzykę współczesną, teatr i taniec. Wieczór Prawykonań preludiów i utworów audioscenicznych odbędzie się 8 listopada 2020 o godz. 18.00 w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. W tym roku wydarzenie odbędzie się bez udziału publiczności, a bezpośrednią transmisję można będzie obejrzeć na stronach www.ptmw.art.pl  i https://www.facebook.com/ptmw1923/live_videos/ 

„Audio Stage" to jeden z autorskich, cyklicznych projektów PTMW. Konsekwentnie promuje eksperyment w sztukach performatywnych, dążąc do ścisłej integracji muzyki, teatru i tańca. W jego ramach są zamawiane i prezentowane utwory audiosceniczne w interpretacji utalentowanych i otwartych na eksperyment twórców różnych pokoleń.

Najnowsze utwory audiosceniczne w formie monodramów (każdy trwający ok. 15–20 minut) wspólnie ze swoimi wykonawcami stworzyli: Anna Jędrzejewska, Marzena Majcher, Marcin Piotr Łopacki i Jarosław Siwiński. Udział w premierze dzieł podczas Wieczoru Prawykonań wezmą również Katarzyna Markowska, Magda Jędra, Paulina Horajska i Waldemar Barwiński.

Premierowe utwory zostaną poprzedzone preludiami muzycznymi – rodzajami małych uwertur z elementami teatru instrumentalnego. Autorem cyklu preludiów jest Bartosz Smorągiewicz, który będzie również ich wykonawcą wraz z wiolonczelistką Izabelą Buchowską. W przerwach między prezentacjami będzie można wysłuchać rozmów z twórcami i wykonawcami poszczególnych utworów.

Patronat medialny nad projektem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Szczegółowy program – na stronie www.audiostage.pl 


8 listopada 2020 o godz. 19.30 w siedzibie NOSPR wystąpią Orkiestra Muzyki Nowej i wirtuoz gry na basethornie o międzynarodowej sławie Michele Marelli, profesor gry na klarnecie w Conservatorio Francesco Cilea w Reggio Calabria.

Znakomici artyści wykonają Art of Metal I Yanns Robina, B-low Up Ondřeja Adámeka oraz Koncert na klarnet basowy i zespół instrumentalny „Open/Close” Krzysztofa Wołka.

Cykl Yanna Robina Art of Metal napisany został specjalnie na metalowy klarnet kontrabasowy. Jak zaznacza Dominika Micał, „Pierwsza część Sztuki metalu porywa pierwotną energią, której przypływom i odpływom warto się poddać, zawieszając na chwilę intelektualny odbiór. Potężne erupcje dźwięku – zarówno zespołu, jak i monstrualnego instrumentu solowego – zrównoważone są fazami wolnymi i cichymi, o wysublimowanych brzmieniach i onirycznym charakterze. Według samego kompozytora utwór ma być udźwiękowieniem tego, z czym kojarzy się metal: „siły, potęgi, masywności, energii, blasku, połysku”.

Nieskończone bogactwo możliwości klarnetów basowego i kontrabasowego usłyszymy również w utworach Ondřeja Adámeka i Krzysztofa Wołka – swoje poszukiwania nowego brzmienia tego instrumentu zaprezentował w Koncercie, który powstał w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Koncerty Orkiestry Muzyki Nowej w NOSPR w 2020 roku dofinansowano w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Dodatkowe informacje – na stronie https://nospr.org.pl/pl/kalendarz/artysci/michele-marelli 


„Polish Music Experience – online to przedsięwzięcie Stowarzyszenia Artystycznego „Porta Musicae”, którego celem jest popularyzacja polskich kompozytorów i artystów w Polsce oraz za granicą. W ramach projektu w trzy niedziele listopada i pierwszą sobotę grudnia 2020 roku (8.11, 22.11, 29.11 i 5.12), odbędą się cztery koncerty transmitowane na żywo w sieci, co tydzień o godz. 18.00.

Do udziału w koncertach zaproszeni zostali znani krakowscy muzycy, laureaci konkursów międzynarodowych i organizatorzy festiwali: Maciej Zimka i Wiesław Ochwat (8.11), Bartosz Sałdan oraz Cracow Duo: Kalinowski & Szlezer (22.11), Gajusz Kęska i Messages Quartet (29.11) oraz Trio Legend (5.12). W ich wykonaniu usłyszymy m. in. utwory F. Chopina, J. Zarębskiego, A. Tansmana, A. Panufnika, Z. Bargielskiego, M. J. Papary, S. S. Strzelca, M. Zimki, K. Kruka, M. Chyrzyńskiego, W. Widłaka. Odbędą się również światowe premiery kompozycji Hype! Tomasza Jakuba Opałki i Kwartetu smyczkowego „Particulae lucis” Andrzeja Karałowa, które powstały w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Transmisje koncertów są możliwe dzięki współpracy z Akademią Muzyczną w Krakowie oraz Filharmonią im. K. Szymanowskiego w Krakowie. Koncerty transmitowane będą z Sali Kameralnej im. Marka Stachowskiego na Akademii Muzycznej w Krakowie.

Patronat medialny nad projektem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Program dostępny jest na stronie http://www.portamusicae.art.pl/ 


Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej zaprasza 10 listopada 2020 o godz. 18.00 na spotkanie online z cenioną kompozytorką Alicją Gronau w ramach projektu „Muzyka współczesna nie gryzie”.

Dr hab. Alicja Gronau, prof. UMFC – teoretyk muzyki i pedagog, jedna z najciekawszych polskich kompozytorek. Wiedza teoretyczna i umiejętność wszechstronnego odczuwania muzyki czyni z Gronau eksperta w zakresie poznawania starych porządków muzyczno-ruchowych i kreowania nowych. Synkretyczna twórczość artystki to efekt artystycznych poszukiwań w zakresie rytmiki, improwizacji i potencjału ekspresyjnego współistnienia kilku sztuk.

Zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniu z Alicją Gronau i zadawania własnych pytań! Wystarczy przesłać je z zawartym tytułem „MWNG 2020" do 10 listopada do godz. 15.00, na adres ptmw@epistola.pl.

Ze względu na bieżącą sytuację pandemiczną w tym roku spotkania z twórcami muzyki współczesnej, członkami Związku Kompozytorów Polskich, odbywają się w formie transmisji online na stronie www.ptmw.art.pl oraz na Facebooku Towarzystwa. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Patronat medialny nad projektem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

ZOBACZ: wydarzenie na FB


Biało-czerwonych melodii nigdy dość, i dlatego Elbląska Orkiestra Kameralna szykuje okolicznościowy koncert z okazji Święta Niepodległości w Sali Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu bez udziału publiczności. Emisja koncertu online odbędzie się 11 listopada 2020 o godz. 13.00 i 18.00 na 140 kanale Truso TV dostępnym w Telewizji Vectra oraz w mediach społecznościowych Urzędu Miasta Elbląg i Truso TV.

Tym razem polskie pieśni patriotyczne i utwory Stanisława Moniuszki zabrzmią w opracowaniu multiinstrumentalisty i kompozytora Bartosza Smorągiewicza, który od lat zachwyca swoimi umiejętnościami melomanów na różnych kontynentach – prócz licznych krajów europejskich występował m.in. w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Jest także laureatem szeregu konkursów, w tym Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Komedy.

W roli solistów wystąpią Aurelia Luśnia i Piotr Kosewski, którzy mają w swoim dorobku płyty Jeremi Przyborawyśpiewany i Piosenki na depresję z utworami Przybory i Jerzego Wasowskiego.

Patronat medialny nad koncertami Elbląskiej Orkiestry Kameralnej objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Transmisja będzie dostępna też pod adresem https://www.truso.tv/streams/single/11 

Tomasz Czapla


W dniach 13–22 listopada 2020 roku odbędzie się 28. edycja Audio Art Festival. Koncerty, instalacje, performance, wykłady transmitowane będą na żywo przez Internet.

Audio Art jest eksperymentalną i postmodernistyczną sztuką przełomu wieków. To integracja sztuk wizualnych z dźwiękowymi. Program Festiwalu obejmuje koncerty, performance i instalacje. Audio Art tworzy nową koncepcję źródła dźwięku – obiektu i instrumentu muzycznego w określonej przestrzeni i czasie – i jest sztuką personalną: kompozytor, konstruktor i wykonawca unifikują cały proces tworzenia i wykonania dzieła. Festiwal Audio Art prezentuje artystów z całego świata oraz ich premierowe projekty z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. W ramach Festiwalu odbywają się także prezentacje spoza nurtu Audio Art.

Podczas tegorocznej edycji zaprezentowane zostaną m. in. najnowsze utwory studentów klasy prof. dr. hab. Marka Chołoniewskiego, które powstały w ramach Pracowni Audiosfery (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie): instalacja Mikrobiologiczny pejzaż dźwiękowy Niny Szukała i Sól ziemi Piotra Madeja. W wykonaniu Spółdzielni Muzycznej Contemporary Ensemble zobaczymy Plants Concerto with Pianosong (+live-electronics i live-video from plants) Piotra Peszata. Ludomir Franczak zaprezentuje swój performance-installację Atlas of sounds. Krzysztof Wołek poprowadzi wykład Escaping the Box, An Open Ended Future in the Arts oraz weźmie udział w wykonaniu swojego utworu Zero Gained na no input mixer, transducer i komputer. Zaprezentowana zostanie kompozycja zbiorowa Hommage à Georges Méliès Wojciecha Błażejczyka, Sławomira Wojciechowskiego i Rafała Zapały, która powstała w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Natomiast zespół Fl-Ar:Art wykona utwory Zofii Dowgiałło i Wojciecha Ziemowita Zycha.

Szczegóły – na stronie http://audio.art.pl/ 


Tradycyjnie już podczas koncertu niepodległościowego 11 listopada o godz. 19.00 Filharmonia Gorzowska zaprasza na spotkanie z muzyką kompozytorów polskich. Tym razem posłuchamy dzieł dwóch twórców – związanego z nurtem młodopolskiego ekspresjonizmu Mieczysława Karłowicza oraz tworzącego w epoce romantyzmu Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego.

Mieczysław Karłowicz – kompozytor o niespotykanej wrażliwości – stworzył własny, oryginalny muzyczny świat o specyficznym typie ekspresji. Dużo w nim refleksji i zadumy, zwłaszcza nad rzeczami ostatecznymi. Serenada na orkiestrę smyczkową op. 2 (1896) gatunkowo i formalnie nawiązuje do swoich znanych poprzedniczek – serenad napisanych m.in. przez Mozarta, Czajkowskiego czy Dvoráka. Muzycznie jednak przenosi nas już w niezwykły Karłowiczowski świat, pełen lirycznej melancholii balansującej między smutkiem a ukojeniem.

„Zdolność niepospolita” – tak talent Ignacego Dobrzyńskiego określił jego nauczyciel Józef Elsner. Ten tworzący w epoce Chopina kompozytor, a także dyrygent i pianista, poświęcił się głównie muzyce symfonicznej i operowej. Choć jego I Symfonia B-dur (1829) ma wciąż wiele cech dojrzałego stylu klasycznego, to stylistycznie przynależy już do wczesnego romantyzmu. Jak na dzieło 22-letniego kompozytora jest bardzo sprawnie skonstruowaną symfonią, obfitującą w warstwie melodycznej i harmonicznej w wiele urokliwych tematów i współbrzmień. Znamienny jest fakt, iż Dobrzyński dedykował ją carowi Mikołajowi I, który wówczas nosił polską koronę.

Orkiestrę Filharmonii Gorzowskiej poprowadzi Jan Miłosz Zarzycki.

Urszula Śliwińska

Dodatkowe informacje – na stronie https://filharmoniagorzowska.pl/