Polmic - FB

calendar of events

2018 2019 2020 2021 2022
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

5–7 listopada 2020 roku w Elektrowni Powiśle w Warszawie odbędzie się IV Konwencja Muzyki Polskiej, której organizatorem jest Instytut Muzyki i Tańca.

Celem Konwencji Muzyki Polskiej jest przegląd możliwości i wyzwań muzyki polskiej z perspektywy twórców, wykonawców i instytucji. W czasie spotkania podjęta zostanie próba określenia potencjału rozwoju i promocji muzyki polskiej. Dla każdego omawianego obszaru przeprowadzona zostanie analiza mocnych i słabych stron obecnej sytuacji, a także szans i zagrożeń, które stoją przed muzyką polską.

Panele dyskusyjne zostaną podzielone na dwie części. Część pierwszą wypełnią sesje przedmiotowe, których celem jest ukazanie dorobku polskiej muzyki w jej rozmaitych formach gatunkowych i historycznych (muzyka dawna, ludowa, sakralna, XIX i XX w., współczesna, jazz, piosenka). Na drugą część konwencji złożą się sesje problemowe, poświęcone finansowaniu muzyki, krytyce muzycznej, eksporcie i promocji polskiej muzyki, a także wyzwaniom impresariatu muzycznego i działalności w warunkach pandemii. Podczas konwencji nie są planowane panele równoległe. Wszystkie sesje będą się odbywać po kolei w jednej sali, tym samym wszyscy otrzymają możliwość uczestniczenia w każdym panelu.

Referaty prelegentów będą opublikowane na stronie konwencji przed jej rozpoczęciem, tak aby uczestnicy mogli wcześniej się z nimi zapoznać. W efekcie czas każdego panelu będzie przeznaczony głównie na merytoryczną dyskusję z udziałem wszystkich uczestników.

Konwencja będzie transmitowana na żywo na stronie http://www.konwencjamuzyki.pl/ oraz kanale YouTube Instytutu Muzyki i Tańca. Osoby oglądające transmisję będą miały możliwość zadawania pytań oraz zgłaszania komentarzy do dyskusji za pośrednictwem aktywnego chatu.


Do 20 grudnia 2020 potrwa XI Międzynarodowy Cykl Koncertów Organowych w Kościele ewangelicko-reformowanym (al. „Solidarności” 74). Koncerty, wzorem lat ubiegłych, odbywają się zawsze w czwartą niedzielę każdego miesiąca o godz. 19.00.

Muzyka organowa nierozerwalnie związana jest z wnętrzem kościoła. Warszawski kościół reformowany przetrwał szczęśliwie lata wojen i służy obecnie zborowi warszawskiemu nie tylko podczas niedzielnych nabożeństw, ale stanowi też ważny punkt na kulturalnej mapie stolicy. W jego wnętrzu zachowały się zabytkowe organy zainstalowane w 1900 roku przez świdnicką firmę Schlag und Söhne. To jedne z najstarszych zachowanych i najbardziej wartościowych organów w instrumentarium dzisiejszej Warszawy. Instrument ten staraniem Parafii został w latach 2004–2008 gruntownie i historycznie odrestaurowany. Dzięki temu możemy cieszyć się ponownie jego pięknym i szlachetnym brzmieniem. Dyrektorem artystycznym przedsięwzięcia jest organista dr hab. Michał Markuszewski, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

W tym roku udział w cyklu koncertowym biorą znakomici muzycy z siedmiu krajów Europy: Rumunii, Czech, Niemiec, Francji, Włoch, Słowacji i Polski. W programie ich recitali znalazły się dzieła przedstawicieli rozmaitych szkół kompozytorskich, w tym utwory znakomitych polskich kompozytorów, m. in. Bolesława Szabelskiego.

Tegoroczny Międzynarodowy Cykl Koncertów Organowych współfinansuje m. st. Warszawa. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny! Obowiązuje zachowanie zasad ochrony epidemiologicznej, dezynfekcja rąk i noszenie maseczek ochronnych.

Patronat medialny nad cyklem recitali organowych objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie: https://reformowani.org.pl/koncerty-organowe-all/2020