Polmic - FB

opisy płyt ()-

XXth Century Polish Piano MusicSawa Marian 4 Mazurki, Scherzino
Fotek Jan 7 Preludiów
Łukaszewski Wojciech Toccata
Serocki Kazimierz A piacere
Bacewicz Grażyna 10 Etiud koncertowych
Borkowski Marian Toccata, Fragmenti

Wyk.: Marcin Łukaszewski - fortepian
* Acte Préalable 1999 - AP0016, DDD 66'03''
Niniejsza płyta stanowi rodzaj miniaturowej antologii polskiej muzyki współczesnej przeznaczonej na fortepian. Złożyły się na nią wybrane dzieła wybitnych polskich kompozytorów XX wieku, obejmujące okres prawie 40 lat - od 1956 do 1994 roku. Najwcześniejsze Etiudy koncertowe Bacewicz cechuje niezwykła ekspresja, witalizm i wirtuozeria, podobnie jak Toccatę z 1962 roku autorstwa Łukaszewskiego. Folklorystyczna Toccata Borkowskiego, napisana w 1960 roku, nawiązuje jeszcze do stylistyki neoklasycyzmu, inaczej niż sonorystyczne Fragmenti, skomponowane zaledwie dwa lata później. Pochodzące z lat 1962-63 A piacere Serockiego to także utwór nowatorski, typowy dla polskiej awangardy lat 50-tych i 60-tych, w którym zastosowana została technika aleatoryczna. Z kolei Preludia Fotka z 1973 roku stanowią cykl żartobliwych, miniaturowych studiów kompozytorskich, niezwykle zróżnicowanych pod względem wyrazowym i zastosowanej techniki kompozytorskiej. Najpóźniejsze dwa utwory - Mazurki i Scherzino Sawy - nawiązują do tradycji tych gatunków zrealizowanej jednak współczesnymi środkami. Wykonawcą wszystkich utworów zebranych na płycie jest utalentowany, młody polski pianista - Marcin Łukaszewski.