Polmic - FB

opisy płyt ()-

Agnieszka Duczmal Vol. 1Bach Johann Sebastian / Koffler Józef Wariacje Goldbergowskie BWV 988

Wyk.: Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”, dyr. Agnieszka Duczmal
* Polskie Radio SA 2004 - PRCD084, DDD 77'30"
Znana poznańska Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”, założona i kierowana do dziś przez najsłynniejszą polską mistrzynię batuty – Agnieszkę Duczmal, ma w swoim dorobku niezliczoną liczbę koncertów w najbardziej renomowanych salach świata, ponad 7500 minut nagrań muzyki, zarejestrowanych 107 programów i transmisji występów dla Telewizji Polskiej oraz nagranych 8 longplayów i 24 płyty kompaktowe, wydane w Polsce, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Niemczech, Kanadzie i Brazylii. Do tych ostatnich dołączyła zapoczątkowana w 2004 roku nowa seria płyt CD, którą otwiera niniejszy krążek zawierający wykonanie Wariacji Goldbergowskich Johanna Sebastiana Bacha w transkrypcji na orkiestrę kameralną, autorstwa polskiego pioniera dodekafonii – Józefa Kofflera. Wersja ta, jedna z najlepszych – jak podkreśla w swoim komentarzu dołączonym do płyty autor jedynej biografii kompozytora, Maciej Gołąb – prawdopodobnie powstała w połowie lat 30-tych XX wieku, ale przez kilkadziesiąt lat, aż do 1995 roku była właściwie nieznana. „W transkrypcji Wariacji Goldbergowskich – czytamy w opisie utworu – przejrzystość faktury dzieła Bacha w żadnym miejscu nie zostaje przez Kofflera zatarta, a możliwości jakościowego różnicowania kameralnej obsady instrumentalnej nie wysuwają się nigdy na czoło kosztem muzycznej treści. Koffler nie epatuje słuchacza swoimi znacznymi umiejętnościami orkiestracyjnymi, znanymi choćby z jego własnych symfonii. «Bach przede wszystkim!» - tak zdaje się przemawiać w każdym takcie ta transkrypcja. Nie ulega więc wątpliwości, że Wariacje Goldbergowskie to nie tylko najlepsze Kofflerowskie opracowanie utworu obcego, ale także wartościowy artystycznie dokument recepcji Bacha w sztuce muzycznej XX wieku”.
Warto podkreślić, że premiera kompozycji po ponad 60-ciu latach zapomnienia w maju 2000 roku była dziełem Orkiestry „Amadeus” pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, a niniejsza płyta – będąca pierwszą rejestracją fonograficzną utworu – została nagrana w niecały rok później, w lutym 2001 roku.