Polmic - FB

omówienia utworów (S)

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż


Stachowski Marek

Divertimento na orkiestrę smyczkową


PWM, Kraków 1981, s. 75 (partytura)

POSŁUCHAJ
Utwór skomponowany w 1978 roku na zamówienie Naczelnej Redakcji Muzycznej Polskiego Radia i Telewizji, z przeznaczeniem do cyklu koncertów muzyki współczesnej "Forum Kompozytorów". Prawykonanie odbyło się 6 stycznia 1979 roku w radiowym studiu M1 przy uliczy Myśliwieckiej w Warszawie. Grała Polska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. Ten sam zespół zaprezentował Divertimento w tym samym roku na festiwalu "Warszawska Jesień".
Marek Stachowski o swoim utworze: "Zamiarem moim było napisanie utworu nawiązujacego do tej szczególnej atmosfery, jaka towarzyszyła XVIII-wiecznym divertimenti. Pozorna bezproblemowość, lekkość, szczypta humoru to te przejawy owej atmosfery, które pociągały mnie najbardziej. Najmniej, rzecz jasna, interesowały mnie szczegóły języka dźwiękowego tamtej epoki oraz jakiekolwiek rygory formalne. Skrupulatnie omijałem wszystko to, co mogłoby prowadzić do bezposrednich skojarzeń z klasyczną postacią tego gatunku. Nie jest to więc pastisz XVIII-wiecznego utworu, a jedyną tradycyjną cecha formalną jest jego cykliczna budowa. Divertimento składa się bowiem z czterech części: Sinfonia, Pezzo giocioso, Canzonetta notturna i Pezzo finale. Substancja materiałowa utworu i zastosowana w nim technika kompozytorska oparte są na moich dotychczasowych doświadczeniach, co stawia ten utwór na równi z innymi moimi kompozycjami."
(z książki programowej XXIII "Warszawskiej Jesieni")