Polmic - FB

opisy płyt ()-

W hołdzie Wandzie Landowskiej. Elżbieta Chojnacka


Górecki Henryk Mikołaj Koncert na klawesyn i orkiestrę smyczkową
Krauze Zygmunt Commencement na klawesyn solo, Pour El na klawesyn solo
Szymański Paweł Through the looking glass… III na klawesyn solo
Kurylewicz Andrzej Impromptu z rozmarynem na klawesyn solo
Kornowicz Jerzy Kształty żywiołów na klawesyn i taśmę
Knittel Krzysztof Histoire III na klawesyn i taśmę
Mykietyn Paweł Klave na klawesyn i orkiestrę kameralną

Wyk.: Elżbieta Chojnacka - klawesyn, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyr. Kazimierz Kord, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO, dyr. Marek Moś
* Polskie Radio SA / Polskie Nagrania 2009 – PRCD 1047 / PNCD 1271, DDD 76’32”
Niniejsza płyta powstała jako hołd wielkiej polskiej klawesynistki składany innej wielkiej polskiej klawesynistce, bez której nie istniałaby dziś współczesna muzyka klawesynowa. Wanda Landowska (1879-1959), jedna z najsłynniejszych artystek na świecie, przyczyniła się do odrodzenia klawesynu i przywrócenia autentycznego kształtu interpretacji dawnych utworów pisanych na ten właśnie instrument, który w jej czasach (1. połowy XX wieku) był prawie zupełnie zapomniany. Wskrzesiła muzykę klawesynową renesansu i baroku, pokazała ją publiczności, a kompozytorom – możliwości brzmieniowe i techniczne samego instrumentu. Manuel de Falla skomponował dla niej w 1926 roku Koncert na klawesyn i 9 instrumentów, a Francis Poulenc w trzy lata później - Concert Champetre.
Cały dorobek życia Elżbiety Chojnackiej kontynuuje i rozwija wszystko to, co zapoczątkowała Landowska. Artystka „zamawia, inspiruje, prowokuje, zachęca. Bardzo skutecznie. A dla historii muzyki ma to znaczenie niezwykłe. Dla niej i na jej klawesyn, z jej inspiracji i jej dedykując kilkudziesięciu kompozytorów napisało bodaj setkę utworów na klawesyn solo, z elektroniką, z innymi instrumentami, z orkiestrą.” – napisał Andrzej Chłopecki w książeczce dołączonej do płyty. Zaledwie ułamek tej kolekcji – polski fragment – pokazuje niniejsza publikacja. Wszystkie nagrane kompozycje powstały specjalnie dla Chojnackiej i są jej dedykowane. Wszystkie artystka nagrała w obecności kompozytorów.
Obok otwierającego płytę, znanego Koncertu na klawesyn i orkiestrę smyczkową op. 40 (1980) Henryka Mikołaja Góreckiego na krążku znalazły się kompozycje Zygmunta Krauzego, Pawła Szymańskiego, Andrzeja Kurylewicza, Jerzego Kornowicza, Krzysztofa Knittla i Pawła Mykietyna. Każdy z wybranych utworów jest inny pod względem stylu, charakteru i techniki, każdy zaskakuje nowym pomysłem muzycznym, kolejnym obliczem instrumentu kojarzonego do niedawna jedynie z Bachem – od nawiązujących do unizmu, arabeskowych kompozycji Krauzego - Commencement (1983) i Pour El (2008) poprzez „surkonwencjonalne” Through the looking glass… III (1994) Szymańskiego, jazzujące Impromptu z rozmarynem (1992) Kurylewicza, rockowe Histoire III na klawesyn i taśmę (1990) Knittla, napisane na klawesyn i dźwięki natury, głównie … żab Kształty żywiołów (2000) Kornowicza aż po zamykające płytę, mikrotonowe Klave na klawesyn i orkiestrę kameralną (2004) Mykietyna.
Warto podkreślić, że w roku 2009 - roku publikacji płyty -  Związek Kompozytorów Polskich przyznał Elżbiecie Chojnackiej swoją doroczną nagrodę – „za całokształt działalności wykonawczej, za propagowanie muzyki współczesnej ze specjalnym uwzględnieniem muzyki polskiej, za rozwój współczesnego wykonawstwa klawesynowego i inspiracje oraz stymulacje współczesnej twórczości klawesynowej.”