Polmic - FB

opisy płyt (N)Niccolò Paganini

24 Kaprysy op. 1Wyk.: Janusz Wawrowski - skrzypce
* CD Accord 2007 – ACD 142-2, DDD 79’57”
Janusz Wawrowski, którego debiutancka płyta z nagraniem wszystkich Kaprysów Niccolò Paganiniego ukazała się w 2007 roku, jest jak dotąd jedynym polskim skrzypkiem, wykonującym podczas koncertów komplet 24 Kaprysów op. 1 Paganiniego – dzieła unikatowego w całej literaturze skrzypcowej, będącego prawdziwym probierzem wirtuozowskich umiejętności wykonawcy. Dwadzieścia cztery utwory słynnego z niezwykłej brawury gry Włocha do dziś uznawanych jest za nowatorskie i dla wielu skrzypków wręcz niewykonalne. Tym bardziej cieszy, że znalazły się w komplecie w repertuarze młodego, polskiego artysty, absolwenta Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie zmarłego niedawno Mirosława Ławrynowicza (któremu płyta niniejsza jest dedykowana), laureata licznych międzynarodowych konkursów, m.in. Młodych Skrzypków w Kloster Schontal (Niemcy), Konkursu im. Louisa Spohra we Freiburgu (Niemcy) i Konkursu im. Dawida Ojstracha w Odessie (Ukraina). Sam Wawrowski tak opisuje swoją pracę przy nagrywaniu płyty:
Kaprysy są dla mnie wielkim wyzwaniem. Jest to pojedynek z samym sobą, z własną wolą, umysłem i instrumentem. Praca z kaprysami w studio była dla mnie niezwykle pasjonującym i niepowtarzalnym przeżyciem.”

Spośród zarejestrowanych utworów na szczególną uwagę zasługują zarówno te niezwykle wirtuozowskie, jak nr 1 E-dur, nr 6 g-moll, nr 10 g-moll i nr 16 g-moll, jak i liryczne nr 3 e-moll, nr 4 c-moll i nr 11 C-dur, a także słynne nr 9 E-dur, nr 21 A-dur i nr 24 a-moll. Artysta wykazał się w nich nie tylko znakomitą techniką gry, ale także ogromną muzykalnością. Warto dodać, że płyta Janusza Wawrowskiego była nominowana do nagrody „Fryderyk 2008” w kategorii muzyki solowej.

Anna Iwanicka-Nijakowska (2008)