Polmic - FB

opisy płyt (M)Mieczysław Karłowicz

Symfonia e-moll op. 7 „Odrodzenie”Wyk.: Orkiestra Sinfonia Varsovia, dyr. Jerzy Maksymiuk
* BeArTon 2008 – CDB 042, DDD 49’52”

Wydany z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości album z nagraniem jednej z najwybitniejszych symfonii w dziejach polskiej twórczości orkiestrowej – Symfonii e-moll op. 7 „Odrodzenie” Mieczysława Karłowicza – to kolejna „Perła Muzyki Polskiej” w katalogu firmy BeArTon.

Kompozytor podjął pracę nad swym dziełem jeszcze w okresie studiów w Berlinie, w latach 1899-1900, a ukończył już po powrocie do Polski, w 1902 roku. Prawykonanie utworu miało miejsce w Berlinie w marcu 1903 roku, natomiast pierwsza jego prezentacja w Polsce odbyła się miesiąc później we Lwowie. Tuż przed wykonaniem Symfonii w piśmie „Słowo Polskie” ukazał się program utworu – obszerny komentarz, wyjawiający jego koncepcję, a także zdradzający poglądy twórcze i uczucia patriotyczne Karłowicza. Pada w nim znaczące zdanie, niejako motto całej kompozycji: „Dusza stoi triumfująca i pogodna, zapatrzona w zaświaty i wskazuje ludom wszystkim drogę do odrodzenia”. Podniosłe treści programu wyraził kompozytor muzyką niezwykle poruszającą, o głębokiej ekspresji – od dramatycznych fanfar motywu przewodniego po liryczno-melancholijne frazy części drugiej (Andante ma non troppo), którą podkreślają łagodne, szerokie wahania dynamiki i tempa. Pod względem charakteru i typu narracji Symfonia jest bliska przyszłym poematom symfonicznym Karłowicza – pierwszy z nich (Powracające fale) powstanie w rok po jej prawykonaniu, w 1904 roku.

Wybitna kompozycja zyskała równie mistrzowską oprawę wykonawczą – jednej z najznakomitszych orkiestr Sinfonia Varsovia pod batutą Jerzego Maksymiuka. Idealnej całości dopełnia, co warto podkreślić, strona techniczna albumu. Płyta została zrealizowana w technologii super audio CD w wersji Surround 5.0. Wielokanałowy zapis dźwięku o podwyższonej jakości pozwolił na podkreślenie wszelkich walorów brzmieniowych orkiestry.

Anna Iwanicka-Nijakowska (2009)