Polmic - FB

opisy książek (L)Lutosławski Witold

Postscriptum


Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 1999, s.127
Spośród wielu pozycji literatury poświęconej Witoldowi Lutosławskiemu niniejsza stanowi zbiór luźno powiązanych wypowiedzi, fragmenty wywiadów, audycji radiowych zebranych pod kątem trzech zagadnień sformułowanych w następujących rozdziałach: Posłanie ze świata idealnego, w którym słowa kompozytora prezentują jego stosunek do tworzonej przez siebie sztuki, Dźwięki wiązane, poruszający tematy warsztatu, techniki i formy wybranych utworów oraz Lutosławski o…, prezentujący wybrane wypowiedzi na temat twórczości innych kompozytorów i źródeł inspiracji. Przemyślenia artysty o sporym ładunku treści filozoficznych, dotyczą także wielu innych aspektów życia kulturalnego, rozważań dotyczących stylu narodowego w muzyce polskiej, wartościowaniu sztuki oraz moralnych przesłanek społecznej funkcji osoby kompozytora.
Wyboru tekstów oraz ich opracowania podjęli się Danuta Gwizdalanka i Krzysztof Meyer. Już we wstępnym słowie położony jest akcent na zasługi, jakimi Witold Lutosławski przyczynił się dla rozwoju polskiej i światowej kultury. Rozmowy na antenie radia, których moderatorami byli m.in. Grzegorz Michalski, czy Tadeusz Kaczyński, eseje pisane na potrzeby konferencji, w których Lutosławski uczestniczył osobiście, dają wyraz bogatej wyobraźni artysty także w sprawach publicznych.
Piotr Wojciechowski