Polmic - FB

opisy książek (I)Iwaszkiewicz Jarosław

Chopin


wyd. VIII, PWM, Kraków 2010, s. 264

Na początku 2010 roku nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego ukazała się, wydana po raz ósmy, monografia Fryderyka Chopina autorstwa Jarosława Iwaszkiewicza. Autor podaje w niej fakty i domysły, stara się wyjaśnić nieporozumienia i legendy, którymi obrosła biografia kompozytora. Opiera się przede wszystkim na korespondencji od i do Chopina oraz na wszelkich słowach współczesnych Fryderykowi i piszących o nim. W wyborze i ocenie przedstawianych osób, sytuacji Iwaszkiewicz kieruje się subiektywizmem, jednak mając przed sobą bardzo wyraźnie wytyczony cel: stworzyć prawdziwy obraz życia i wewnętrznego rozwoju Chopina. Jego sylwetka jest mocno osadzana w środowisku, w którym w danym momencie życia przebywał, czy to warszawskie czy paryskie – także podlega indywidualnej ocenie Iwaszkiewicza. Nie ma tu trudnych analiz muzykologicznych, są anegdoty, ciekawe charakterystyki osób i zdarzeń.