Polmic - FB

omówienia utworów (S)

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż


Szymanowski Karol

Agawe op. 38


kantata na alt solo, chór żeński i orkiestrę do słów Zofii Szymanowskiej [wg Bachantek Eurypidesa] (1917)
Kantata Agawe op. 38 pochodzi z 1917 roku, a powstała w tym samym czasie, co poprzedzająca ją Demeter op. 37bis. Podobnie jak jej „poprzedniczka” napisana została do słów siostry Karola Szymanowskiego, Zofii. Tym razem jako motyw przewodni wykorzystuje wątek zaczerpnięty z Bachantek Eurypidesa. To historia ukaranej szaleństwem tytułowej matki króla Teb, Penteusa, która, podczas orgiastycznego misterium dionizyjskiego, nieświadoma swych czynów wraz z grupą bachantek rozszarpała na strzępy swego syna, rozpoznając go dopiero po tragedii.
Utwór nigdy nie został wykonany, ani wydany. Jego rękopis zachował się w postaci niekompletnej jako szkic partytury oraz fragmentów wyciągu fortepianowego (skopiowanego przez muzykologa Stanisława Golachowskiego). Facsimile autografu zostało wydane przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne wraz z partyturą kantaty Demeter.
Z zachowanych szkiców można wnioskować, że kantata była utrzymana w podobnym stylu, co Demeter, charakteryzującym się uwypukleniem elementu kolorystyki oraz dużą siłą ekspresji, korespondującą z dramatycznym tekstem.
Anna Iwanicka-Nijakowska