opisy książek (S)Szymanowicz Maria

Polska bibliografia organów. Tom I


Polihymnia, Lublin 2011, s. 498

Dzieło jest ewenementem nie tylko w skali krajowej, a to dlatego, że rozumowane bibliografie z zakresu organologii należą do rzadkości. Dotychczasowe pozycje ograniczały się do zwykłego wykazu publikacji bez części analityczno-krytycznej. Zważywszy, że dotąd brak na światowym rynku słownika organmistrzów, imponujący zasób nazwisk w indeksie omawianej Bibliografii sprawia, że stanowi ona zarazem niezwykle przydatny skorowidz pracowników tej branży w Europie na przestrzeni wieków. Ponadto znajdujemy w niej też indeks rzeczowy i miejscowy, a więc w sumie sprawne narzędzie do badań naukowych, którego przydatność doceni każdy doświadczony pracownik naukowy.

Autorka publikacji - prof. nadzw. dr hab. Maria Szymanowicz - jest kierownikiem Katedry Instrumentologii Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.