Polmic - FB

recenzje książek (K)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z Ł


Zielińska Halina

Kształcenie głosu


Polihymnia, Lublin 2002, s. 256
Książka prof. Haliny Zielińskiej jest przystępnie napisanym podręcznikiem emisji głosu. Dzieło to w sposób szczególny podkreśla estetyczne wymiary posługiwania się językiem i akcentuje potrzebę podnoszenie kultury języka i śpiewu. Zawiera wiele rysunków i propozycji konkretnych ćwiczeń emisyjno-artykulacyjnych. Podręcznik ten jest przeznaczony dla wszystkich, którzy wykorzystują własny aparat głosowy do pracy zawodowej.