recenzje książek (Z)

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż


Zielińska Halina

Kształcenie głosu


Polihymnia, Lublin 2002, s. 256
Książka prof. Haliny Zielińskiej jest przystępnie napisanym podręcznikiem emisji głosu. Dzieło to w sposób szczególny podkreśla estetyczne wymiary posługiwania się językiem i akcentuje potrzebę podnoszenie kultury języka i śpiewu. Zawiera wiele rysunków i propozycji konkretnych ćwiczeń emisyjno-artykulacyjnych. Podręcznik ten jest przeznaczony dla wszystkich, którzy wykorzystują własny aparat głosowy do pracy zawodowej.