polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
SuperSam +1: Mark Feldman i Piotr Mełech
4 maja 2018, Warszawa
Polska kameralistyka XX wieku
9 maja 2018, Warszawa
32. „Warszawskie Spotkania Muzyczne”
12-19 maja 2018, Warszawa
IV Małopolska Akademia Talentów
1–8 lipca 2018, Łącko

kompozycje (O)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z Ł


Droba Krzysztof

Odczytywanie na nowo. Rozmowy z Mieczysławem Tomaszewskim


PWM / BOSZ / Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków/Olszanica 2011, s. 224

Publikacja jest zapisem 20 godzin rozmów z prof. Mieczysławem Tomaszewskim, wybitnym muzykologiem i autorem licznych publikacji z obszaru teorii i historii muzyki XIX i XX wieku, w szczególności chopinologii, liryki romantycznej i muzyki polskiej. Krakowski teoretyk muzyki i krytyk Krzysztof Droba odczytuje na nowo samego Mieczysława Tomaszewskiego. Rozmowa dotyka nie tylko tematów zawodowych, ale także przybiera charakter osobistych wyznań.

„Mieczysław Tomaszewski jest niezaprzeczalnym autorytetem w środowisku, znanym z wystąpień na kongresach, sympozjach, seminariach, z wykładów na wielu polskich uczelniach, z działań edytorskich, z wieloletniej aktywności jako genialny szerzyciel kultury (określenie Marii Dąbrowskiej sprzed 60 lat!) i wreszcie, last but not least, ze swego imponującego dorobku naukowego w postaci książek. W każdej z tych domen ujawnia oryginalną, wyrazistą osobowość. Ale mało jest świadectw i nie tak wielu świadków jego prywatności. W naszych rozmowach chodziło więc o utrwalenie właśnie tego osobistego, prywatnego tonu. Tonu jedynego, tak jak jedyną w swoim rodzaju jest droga Profesora przez życie." [Krzysztof Droba]