Polmic - FB

recenzje książek (Ż)

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż


Żerańska-Kominek Sławomira

Muzykalne dzieci Wenus i inne studia z antropologii muzyki


Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, s. 248, il. 57 (w tym 44 kolorowe)

W książce Muzykalne dzieci Wenus i inne studia z antropologii muzyki autorka zajmuje się muzyką w szeroko pojętym i interdyscyplinarnie ujmowanym kontekście kultury symbolicznej.

Rozważa między innymi zagadnienie początków muzyki, wiązane ze śpiewem ptaków; przedstawia postać muzyka w jego różnych kulturowo-historycznych wcieleniach, tak odmiennych, jak Orfeusz i turkmeński bagszy; interpretuje muzykę w obrazach Tycjana i Gentile da Fabriano; wreszcie przedstawia stosunek Karola Szymanowskiego do kultury Orientu. Tytułowy esej traktuje o astrologicznej postaci Wenus, patronce muzyki i miłości w kulturze europejskiej.