Polmic - FB

omówienia utworów (T)

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż


Trębacz Ewa

ANC ’L’SUNRkompozycja przestrzenna z orkiestrą na pierwszym planie

(2012, remix 2013)


13’49"

POSŁUCHAJ


komplet materiałów wykonawczych dostępny jest na stronie domowej Kompozytorki: http://ewatrebacz.com/scripts/downloads.php?project_id=27

Zacznę od obserwacji: znaleźliśmy się w dziwnym przejściowym okresie historycznym, z którego – moim zdaniem – muzyka ma małe szanse wyjść jako sztuka autonomiczna. Być może sztuczna modyfikacja ludzkich zmysłów oraz postępujące lawinowo zmiany w percepcji wskazują już kierunek nadchodzących zmian, za wcześnie jednak na jakiekolwiek wnioski. Na razie koncentruję się więc na tym, co jest dla mnie na poziomie osobistym ważne. Jak czas i miejsce, w którym się znajduję i interakcje z ludźmi, z którymi mam do czynienia. I jedno, i drugie jest unikalne i niepowtarzalne.

Dlatego też pracuję z nagranym dźwiękiem i to nagranym w specyficznych technikach umożliwiających zachowanie, a następnie przetworzenie relacji przestrzennych dźwięku w trzech wymiarach. I nie oznacza to wyłącznie ruchu czy lokalizacji źródeł dźwięku w przestrzeni. Chodzi mi raczej o uzyskanie unikalnego odcisku przestrzeni akustycznej, reprezentującego dane miejsce i czas, a często również unikalne cechy artysty-muzyka w interakcji z tą przestrzenią.

Ma to swoje odniesienie w koncepcji ANC ’L’SUNR. Moim zamierzeniem był m.in. efekt, w którym partia instrumentalna (orkiestra) sprawi wrażenie „domalowanej” na powierzchni istniejącego już obrazu dźwiękowego (przestrzeń elektroniczna), w innym miejscu i czasie historycznym. Konstrukcja partii instrumentalnych często opiera się na jednej z najstarszych praktyk wykonawczych – specyficznie rozumianej heterofonii, która tutaj odnosi się również do relacji pomiędzy partią elektroniczną a instrumentalną.

Ewa Trębacz (tekst w programie koncertu „Generacje XVI”)Utwór powstał na zamówienie Związku Kompozytorów Polskich. Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.
Warstwa elektroniczna utworu została zrealizowana w ambisonics przez Ewę Trębacz; w nagraniach materiałów dźwiękowych wzięli udział: Josiah Boothby – waltornia; Anna Niedźwiedź – głos; Ewa Trębacz – skrzypce.
Nagrania z prób orkiestry (ambisonics) i postprodukcja: Ewa Trębacz. Wersja stereo UHJ zaprezentowana tutaj została zrealizowana przez Ewę Trębacz z wykorzystaniem pakietu oprogramowania ATK (autorzy: Joseph Anderson, Joshua Parmenter i Juan Pampin; pakiet powstał dzięki wsparciu ze strony DXARTS, University of Washington).