Polmic - FB

omówienia utworów (C)

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż


Chołoniewski Marek

Like Breathing[wersja III] na flet, skrzypce, altówkę, gitarę i komputer

(1991)

13’02"


POSŁUCHAJ

Kompozycja Like Breathing powstała podczas dwutygodniowego pobytu w Hall w Tyrolu, latem 1991 roku. Zastosowałem w niej nową technikę komponowania, polegającą na połączeniu procesu interakcji komputerowej (program M) oraz sekwencyjnego przetwarzania fraz i motywów muzycznych (program Cubase). Koncepcja ta daje pełną gwarancję oderwania się od dwóch podstawowych metod tworzenia muzyki: kodowania muzyki bezpośrednio na papierze i wspomagania procesu kompozycji poprzez pracę bezpośrednio z instrumentem. Interakcja komputerowa to proces algorytmiczny, polegający na bezpośrednim kształtowaniu materiału dźwiękowego. Proces ten polega na równoczesnym transformowaniu wielu elementów utworu i utrwalaniu rezultatu tych eksperymentów w statycznej (bezczasowej) i dynamicznej (powiązanej z czasem) pamięci muzycznego systemu komputerowego. Technika ta może byś stosowana dla tworzenia zarówno muzyki instrumentalnej (kameralnej lub orkiestrowej), jak elektroakustycznej, a także – co wydaje się najbardziej atrakcyjne – do tworzenia wszelkich nowych form sztuki dźwiękowej, np. kompozycji audiowizualnej. Like Breathing istnieje w trzech niezależnych postaciach: wersja czysto komputerowa; wersja czysto instrumentalna; wersja zunifikowana, będąca połączeniem dwóch pierwszych wersji.

Utwór został zamówiony i prawykonany przez Tiroler Ensemble für Neue Musik w Hall. W 1992 roku zespół Relâche z Filadelfii, podczas koncertu w nowojorskim Lincoln Center, prawykonał wraz z kompozytorem trzecią, zunifikowaną wersję utworu.

Marek Chołoniewski (tekst w książce programowej „Warszawskiej Jesieni” 1999)