opisy płyt (K)Krzysztof Penderecki

Concertos for String Instruments and Orchestra


Capriccio per violino ed orchestra (1967)
Concerto per violoncello ed orchestra (1972)
Concerto per viola ed orchestra (version for cello, 1989)
I Lento
II Vivace
III Meno mosso
IV Vivo
V Tempo I
VI Vivo
VII Lento (Tempo I)
Largo per violoncello ed orchestra (2003)

 

Wyk.: Patrycja Piekutowska - skrzypce, Jakob Spahn - wiolonczela, Ivan Monighetti - wiolonczela, Claudio Bohórquez - wiolonczela, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, dyr. Krzysztof Penderecki, Maciej Tworek

* DUX 2015- DUX 1274, DDD 77’41”

Na płycie Concertos for String Instruments and Orchestra zawarte zostały następujące utwory skomponowane przez Krzysztofa Pendereckiego: Capriccio na skrzypce i orkiestrę, Concerto na wiolonczelę i orkiestrę, Concerto na altówkę i orkiestrę, Largo na iwolonczelę i orkiestrę. W nagraniach wzięli udział znakomici artyści tacy jak: Patrycja Piekutowska, Jakob Spahn, Ivan Monighetti, Claudio Bohórquez, a także Polska Orkiestra „Sinfonia Iuventus” pod batutą samego kompozytora oraz Macieja Tworka.

(tekst wydawcy)