Polmic - FB

opisy płyt ()Olczak / Dziadek / Łuczkowski / Dixa / Czerniewicz


Krzysztof Olczak Concerto na akordeon i orkiestrę
Andrzej Dziadek Stabat Mater
Radosław Łuczkowski Concertino na fortepian i smyczki
Tadeusz Dixa Koncert na róg i orkiestrę
Marek Czerniewicz Wtulonemu w skrzypce na 4 skrzypce i orkiestrę smyczkową


Wyk.: Andrzej Kacprzak - skrzypce, koncertmistrz, Wojciech Szlachcikowski - skrzypce, Paweł Kukliński - skrzypce, Karolina Piątkowska-Nowicka - skrzypce, Anna Wandtke-Wypych - skrzypce, Tomasz Jocz - fortepian, Małgorzata Rocławska - sopran, Michał Szczerba - róg, Paweł Zagańczyk - akordeon, Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, dyr. Tadeusz Dixa

* DUX 2015 - DUX 1257, DDD 61'38''

Utwory pięciu współczesnych kompozytorów, których drogi przecięły się w Gdańsku. Obok dzieł twórców doświadczonych, o znaczącym dorobku, usłyszeć można tu niej kompozycje artystów stojących u progu indywidualnej ścieżki twórczej, a nastrój waha się między żywiołowością Concerto na akordeon i orkiestrę Krzysztofa Olczaka a religijną intymnością Stabat Mater Andrzeja Dziadka. Dla tak pomyślanego muzycznego kalejdoskopu wspólnym mianownikiem stał się aparat wykonawczy – Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Gdańsku prowadzona przez Andrzeja Kacprzaka – zespół, w którym młodzieńcza świeżość interpretacji łączy się z doświadczeniem koncertmistrza.

(tekst wydawcy)