Polmic - FB

recenzje płyt (W)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż


Wybitne utwory fletowe kompozytorów śląskich XX wieku


CD 1

Bolesław Woytowicz Sonata na flet i fortepian
Ryszard Gabryś Syrinx Parku Starowiejskiego na flet solo
Aleksander Glinkowski Intermezzo na flet i orkiestrę kameralną
Witold Szalonek Głowa Meduzy na flet solo

CD2

Aleksander Glinkowski Dialogos II na flet, wiolonczelę i fortepian
Henryk Mikołaj Górecki 3 Diagramy na flet solo op. 15
Eugeniusz Knapik Sonata na flet solo; Corale, Interludio e Aria na flet i orkiestrę kameralną


Wyk.: Grzegorz Olkiewicz - flet, Orkiestra Kameralna Filharmonii Śląskiej, dyr. Jan Wincenty Hawel, Mirosław Makowski - wiolonczela, Eugeniusz Knapik - fortepian, Teresa Baczewska - fortepian, Orkiestra Kameralna PR i TV Amadeus, dyr. Agnieszka Duczmal

* DUX 2015 – DUX 1233/1234, 55’05”

Album jest antologią twórczości fletowej przedstawicieli szkoły górnośląskiej, tak silnie rzutującej na muzykę polską drugiej połowy XX wieku. Grzegorz Olkiewicz – wybitny flecista, katowiczanin i absolwent tutejszej Akademii Muzycznej – żywo zainteresowany repertuarem pochodzącym z pracowni wychowanków swej uczelni, zgromadził w swym dorobku pokaźny zbiór nagrań zrealizowanych za sprawą Rozgłośni Polskiego Radia, przy współudziale najwybitniejszych zespołów orkiestrowych i kameralistów. Wybór przedstawiony w albumie jest miarodajny dla ukazania rozmaitości stylistycznej i warsztatowej środowiska; od neoklasycyzmu i folkloryzmu przez dodekafonię i serializm, ku nowatorskiemu sonoryzmowi, z odgałęzieniem via „nowy romantyzm”. Olkiewicz, oryginalny w swych kreacjach, zawsze wierny intencjom kompozytorów, dyskretnie, acz wyraźnie, ukazuje w osobistych interpretacjach utworów (część z nich powstała z jego inspiracji), własne artystyczne „ja”.

(tekst wydawcy)