Polmic - FB

recenzje książek (Ś)

A B C D E F G H I J K L M N P R S Ś T W Z Ż


Świder-Śnioszek Magdalena [red.],

Józef Świder we wspomnieniach


Fundacja im. Józefa Świdra, Katowice 2016, 269 ss.

Nakładem Fundacji im. Józefa Świdra, ustanowionej w sierpniu 2015 roku przez rodzinę kompozytora, ukazała się książka Józef Świder we wspomnieniach. Nieżyjącego od ponad dwóch lat wybitnego polskiego kompozytora przywołują na blisko trzystu stronach publikacji między innymi Andrzej Dziadek, Ryszard Gabryś, Aleksandra Garbal, Julian Gembalski, Jan Wincenty Hawel, Andrzej Jasiński, Tadeusz Kijonka, Stanisław Kosz, Aleksander Lasoń, Jarosław Mamczarski, Sebastian Niedziela, Tomasz Spaliński, Józef Stompel, Marcin Trzęsiok, Romuald Twardowski, Michał Zieliński i bliscy Józefa Świdra – jego córka Magdalena, syn Marek i wnuk Andrzej Śnioszek. Całość uzupełniona fragmentami osobistych zapisków Józefa Świdra oraz wyborem dokumentów, partytur i fotografii z rodzinnego archiwum.

(tekst wydawcy)

Osoby zainteresowane otrzymaniem książki proszone są o kontakt z Fundacją: fundacjaswidra@gmail.com

tel. 886 648 622 / 519 449 866

www.jozefswider.pl

www.facebook.com/swiderjozef